Terug naar Nieuwsoverzicht

Terugkijken: de online ALV van de NGF

21 november 2021

Op 20 november is de Algemene Ledenvergadering van de NGF gehouden. Opnieuw moest gekozen worden voor een digitale ALV. Je kunt de vergadering hier terugkijken.

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de najaars-ALV van 2021 zoals gebruikelijk te organiseren. Daarom is de begrotingsvergadering van 20 november online gehouden.

In de ALV is de begroting van 2022 goedgekeurd. Ook stemde de vergadering in me de voordracht van twee nieuwe bestuursleden: Arie Torres (bestuurslid Breedtesport) en Jan Visser (bestuurslid Handicap & Regels). Daarnaast is Jan Ede Kuipers voorgedragen en benoemd tot lid van verdienste. Kuipers heeft zich 30 jaar ingezet voor de NGF. In de afgelopen zes jaar was hij bestuurslid Regels & Handicap.

Klik hier voor de presentatie van de ledenvergadering van 20 november en klik hier voor de agenda en agendastukken.

Terugkijken

De vergadering is hier terug te kijken. Aan het woord komen Caroline Huyskes (president van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie), NGF-directeur Jeroen Stevens, Danielle Wallet (Directeur Marketing) en Marise Blom (penningmeester van het NGF-bestuur). 

Inhoudsopgave

0:00 Opening (huishoudelijke punten, richtlijnen en stemming)
07:49 Notulen ALV 1 mei 2021
08:13 Mededelingen/update (golf en corona in 2021, drukte op golfbanen, Rosendaelsche Europees kampioen, B-NL Challenge Trophy, update voorgenomen statutenwijziging en aansluiting bij ISR)
12:07 Vervolg mededelingen/update (ingekomen vragen, Caroline Huyskes president-elect EGA, werkgroep deelname professionals NGF Competitie, NGF-verzekeringen, BOSA-regeling, IPM-systematiek, pesticidegebruiksverbod, energie)
29:22 Jaarplan 2022
1:03:57 Voorstel begroting 2022 en stemming
1:30:45 Voorstel benoeming bestuurslid Breedtesport Arie Torres n.a.v. aftreden Dricus Prins en stemming
1:38:12 Voorstel benoeming bestuurslid Handicap & Regels Jan Visser n.a.v. aftreden Jan Ede Kuipers en stemming
1:45:13 Datum volgende Algemene Ledenvergadering (14 mei 2022)
1:45:55 Coronamaatregelen eind 2021 + rondvraag
1:47:50 Benoeming Ereleden/Leden van verdienste: Jan Ede Kuipers benoemd tot lid van verdienste
1:50:44 Sluiting

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Recente ALV's

De voorlaatste ALV werd gehouden op 1 mei 2021; lees hier meer. Informatie over de najaars-ALV van 2020: klik hier.