Terug naar Nieuwsoverzicht

NGF Birdwatching Day weer een groot succes

20 mei 2022

De NGF Birdwatching Day kon in 2020 en 2021 niet doorgaan maar is terug van weggeweest. Dit jaar deden 65 golfclubs mee aan de activiteit waarbij vogelsoorten op golfbanen gespot worden.

De richtdatum voor de 21ste editie van de NGF Birdwatching Day was 7 mei 2022. Dat was de eerste dag van de Nationale Vogelweek die jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Clubs die meedoen aan de Birdwatching Day organiseren vroeg op de dag een activiteit waarbij leden en gasten onder leiding van een deskundige vogels gaan spotten in de golfbaan, op zicht en geluid. Het doel hiervan is golfers en niet-golfers te enthousiasmeren voor de natuur op golfbanen.

Golfbanen vormen belangrijke leefgebieden voor vogels en andere dieren. Hoe duurzamer een golfbaan ingericht en beheerd wordt, hoe meer (vogel)soorten kunnen gaan floreren. De Birdwatching Day past daarmee goed in het streven van de NGF om het steeds duurzamere karakter van golf te onderstrepen. Met de vogelteldag wordt ook de verbinding gestimuleerd tussen mensen en de natuurlijke omgeving die golfbanen vormen.

Feiten en cijfers

Dit jaar organiseerden 65 clubs een vogeltelochtend. Op Golfbaan de Texelse werden de meeste soorten vogels geteld: 76. Van de aalscholver tot de zwartkop en met als speciale vermelding voor deze locatie de bosrietzanger, knobbelzwaan en tafeleend. Ook Golfbaan Ooghduyne in Julianadorp aan Zee en de Zaanse Golfclub scoorden hoog (70 soorten).

Maar de Birdwatching Day moet niet gezien worden als een wedstrijd tussen clubs. De ligging en omvang van een golfbaan bepalen in grote mate hoeveel vogelsoorten er voorkomen. Zo is Texel voor veel vogels een ideale plek om een tussenstop te maken of te broeden. Waar het wel om draait is het besef dat vogels een graadmeter zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en dat je met duurzaam, vogelvriendelijk beheer kunt bereiken dat er meer vogels en vogelsoorten op jouw golfbaan voorkomen, waar die baan ook gelegen is. Met de Birdwatching Day worden golfers hiervan bewust gemaakt.

In totaal werden er dit jaar op de deelnemende golfbanen 169 soorten geteld. Op bijna alle golfbanen werden soorten als de merel, koolmees, tjiftjaf en spreeuw gespot. Soorten zoals de zeearend en de steenuil werden dit jaar maar op één baan gespot. Bekijk hier een overzicht van alle gespotte soorten op alle golfbanen die meededen aan de NGF Birdwatching Day van 2022.

De deelnemers aan de Birdwatching Day op Golfclub De Compagnie Veendam kregen onder meer nesten van koolmezen te zien, eentje met zo’n 11-14 eieren en eentje met meer dan tien jonge mezen. "Zoals verwacht was het weer een mooie en gezellige ronde afgesloten met een kop koffie in de greenkeeperskeuken."

Op veel golfbanen werd de vogeltelling afgesloten met een kop koffie en op sommige banen, bijvoorbeeld op De Herkenbosche, konden deelnemers na afloop genieten van een ontbijt. Dat is een succesvolle zet om meer leden te werven voor de Birdwatching Day. In het verslag van de Herkenbosche staat onder meer: "Twee en een half uur genieten van de geweldige natuur die de Herkenbosche kent om aansluitend elkaars ervaringen onder het genot van een gezamenlijk ontbijt uit te wisselen….."

De Birdwatching Day op Golfpark Almkreek kreeg aandacht in lokale media. Het Kontakt Altena schreef onder meer: "Op Golfpark Almkreek wordt veel aandacht besteed aan onder andere vogelvriendelijk beheer. (...) Vogels zijn bijvoorbeeld een natuurlijke vijand van plagen, zo bestrijden mezen processierupsen." Het verdient aanbeveling om een maand voor de Birdwatching Day een persbericht te sturen aan regionale media, het levert positieve publiciteit voor de club en golf op.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Op Golfbaan Het Woold werden dit jaar 53 soorten geteld, meldde de club, "waaronder een roerdomp, voorwaar een bijzonderheid." Roerdompen zijn mysterieuze vogels die moeilijk te zien zijn, zegt Vogelbescherming Nederland op deze pagina. De Nunspeetse Golfvereniging “De Verwaeyde Sandbergen” meldde: "Spectaculaire soorten die we geteld hebben zijn: vuurgoudhaan, appelvink, kruisbek, boomleeuwerik, ransuil, boompieper en nog 37."

Op de Heemkerkse Golfclub werden net als anders veel soorten geteld (60). Dat waren er wel minder dan in andere jaren: "Het weer was een tikje ongunstig; door een klein morgenbuitje, voor het eerst in zes weken, waren de insecten nog een beetje inactief, daardoor de vogels ook. Waarschijnlijk is de slechte weersgesteldheid in Zuid-Europa de oorzaak van de lage telling. Veel vogels worden hierdoor opgehouden in hun migratie naar het noorden."

Golflub Liemeer (62 soorten) meldde onder meer dat er dit jaar heel veel merels te zien waren. "De meeste zijn druk in de weer met groot brengen van de jonkies. Ook zijn er opvallend veel winterkoninkjes waargenomen, wij hebben mogen genieten van een heerlijk concert. Voor het eerst waargenomen: regenwulpen, telkens een variërend aantal van 3 tot 5."

Het is een goed idee om na een vogeltelochtend een verslag te maken zodat de niet-aanwezige leden ook iets leren over de vogels en natuur op de baan. Om een voorbeeld te geven: Maurice Smit van Golfclub Kleiburg publiceerde dit enthousiaste verslag. Een fragment: "Rondom de afslag van hole 12 maan ik de groep even tot stilte. Het is hem echt. De mysterieuze nachtegaal laat zich van zijn mooiste kant horen. Wat een genot." Leeuwarder Golfclub De Groene Ster maakte een verslag én fotoreportage.

Op de Noordwijkse Golfclub gingen leden van de vereniging de baan in met leden van de Vogelvereniging Noordwijk. In een verslag werd een golfster geciteerd: "Vanmorgen meegedaan aan de Bird Watching (was top!) en nu kan ik zeggen dat dit de grasmus is (video)."

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Ook de Eindhovensche Golf werkt nauw samen met een lokale vogelwerkgroep (De Kempen). Een van de doelen hiervan is een toename van het aantal spreeuwen. Golfbaan Midden-Brabant werkt samen met een vogelwerkgroep uit Reusel (NWR). "Zij komen jaarlijks twee keer naar de golfbaan om de vogels te tellen. Tijdens de tweede telling, in juni, controleren ze ook de vogelkastjes." Een goede samenwerking met een vogelwerkgroep in de regio is aan te bevelen. Hieronder wordt hier meer over verteld.

Vogel monitoring op Golfbaan Midden-Brabant

Het GEO-duurzaamheidscertificaat voor golfbanen

De Birdwatching Day is een gezamenlijk project van NGF en Vogelbescherming Nederland. De vogeltelochtend is als nationale en laagdrempelige activiteit een goed moment om een groep leden te activeren en gasten en leden bewust te maken van de grote vogelpopulatie en prachtige natuur op en rond golfbanen. Clubs die elk jaar meedoen aan de Birdwatching Day en elk jaar de tellijst invullen, krijgen een goed beeld van de vogelsoorten die er permanent zijn en de toename aan vogelsoorten die het gevolg is van meer natuurontwikkeling. Het kan een aanzet zijn tot meer nestkastprogramma’s, natuurcommissies, meer betrokken leden, etc. Tegelijk ontstaat een beeld van de vogelbevolking op de Nederlandse golfbanen. 

Om golfbanen te ondersteunen bij duurzaam, vogelvriendelijk beheer hebben de NGF en Vogelbescherming Nederland de handleiding 'Vogels en Golfbanen, een leidraad voor vogelvriendelijk golfbaanbeheer' samengesteld. Lees hier meer over vogelvriendelijk beheer en de handleiding. 

Regelmatig inventarisaties van flora en fauna zijn een belangrijk onderdeel van GEO-certificering. Om een goed beeld van de vogelpopulatie te krijgen, verdient het aanbeveling om regelmatig tellingen uit te voeren en samen te werken met vogelwerkgroepen in de regio. Men vindt de vogelwerkgroepen op de website van Vogelbescherming Nederland. Meer informatie over het GEO-duurzaamheidscertificaat is te vinden op ngf.nl/geo.

De datum van de NGF Birdwatching Day in 2023 wordt later bekendgemaakt maar zal weer begin mei zijn.