Inhoud caddie

Vogelvriendelijk golfbaanbeheer

Golfbanen zijn niet alleen een plek om sport te beoefenen, maar ook een leefgebied voor veel vogels en insecten. De wijze waarop een golfbaan ingericht is en beheerd wordt, bepaalt welke soorten kunnen gaan floreren.

Door intensivering van de landbouw, die steeds meer moest opbrengen, zijn akkers ongeschikt geworden voor (weide)vogels. Moerassen en heidevelden zijn in de loop der tijd ontgonnen. Heggen, houtwallen, plassen, poelen, singels, reliëf, verruigde hoekjes zijn vrijwel allemaal verdwenen. Graslanden worden vele keren per jaar overbemest, gemaaid, geharkt. Eén eiwitrijk gras verdringt alle concurrenten. Hierdoor zijn er nauwelijks bloemen op deze strakke biljartlakens ... en zonder bloemen geen insecten ... en zonder insecten geen vogels.

Hier ligt voor golfbaanbeheerders een enorme kans om meer geschikte habitat voor allerlei flora en fauna te creëren. Een habitat waar natuurlijke vijanden van plagen tot ontwikkeling kunnen komen (de rol van de spreeuw in de bestrijding van ongewenste soorten zoals de engerling is algemeen bekend). Gedacht kan worden aan het creëren van bloemrijke graslanden waar deze niet conflicteren met de golfsport of bijvoorbeeld het optimaliseren van het maaibeheer. Golfbanen kunnen zo een steppingstone in het landschap zijn.

Een aantal jaar geleden sloegen NGF en Vogelbescherming Nederland de handen ineen en dat leidde in 2015 tot het rapport Vogels en Golfbanen, een leidraad voor vogelvriendelijk golfbaanbeheer

Vogelvriendelijk beheer dient twee belangrijk doelen. In de eerste plaats het verbeteren van golfbanen als leefgebied voor vogels. Daarnaast het enthousiasmeren van golfers voor de natuurwaarden van golfbanen. Dat is ook het doel van de Bird Watching Day voor golfbanen waaraan elk jaar tientallen golfbanen aan meedoen. 

In 2018 zijn twee workshops georganiseerd voor golfbanen die aan de slag willen met vogelvriendelijk golfbaanbeheer. Klik op de links hieronder voor verslagen van deze workshops.

Raadpleeg ook de factsheets van Vogelbescherming Nederland:

Voorjaar 2018

Een handboek van Vogelbescherming Nederland en de NGF

Najaar 2018