Inhoud caddie

Vogelvriendelijk golfbaanbeheer en de NGF Birdwatching Day

De wijze waarop een golfbaan ingericht is en beheerd wordt, bepaalt welke (vogel)soorten kunnen gaan floreren. Op de jaarlijkse NGF Birdwatching Day voor golfbanen worden golfers en niet-golfers gewezen op de mooie leefgebieden die golfterreinen vormen voor vogels en andere dieren.

Vogelvriendelijk beheer dient twee doelen. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen. Vogels zijn daarnaast een natuurlijke vijand van plagen. Spreeuwen zijn bijvoorbeeld een natuurlijke bestrijder van engerlingen en mezen bestrijden de processierups. De wijze waarop een golfbaan ingericht is en beheerd wordt, bepaalt welke (vogel)soorten kunnen gaan floreren.

Vogels tellen op Birdwatching Day

Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Om golfers en niet-golfers te wijzen op de leefgebieden die golfbanen vormen voor vogels, om mensen te enthousiasmeren voor de natuurwaarden van golfbanen, is de NGF Birdwatching Day voor golfbanen in het leven geroepen.

De Birdwatching Days van 2020 en 2021 moesten door de coronamaatregelen afgelast worden. De NGF Birdwatching Day voor golfbanen en -clubs wordt in 2022 gehouden op zaterdag 7 mei, op de eerste dag van de Nationale Vogelweek.

Alle golfclubs en -banen worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse Birdwatching Day op golfbanen die in 1999 voor het eerst is gehouden. Op deze dag kunnen golfers en niet-golfers meewandelen met een deskundige die vogelsoorten telt op zicht en geluid. Op deze manier worden golfers en anderen enthousiast gemaakt voor de vogels en de prachtige natuur op en rond golfbanen.

Waarom meedoen aan de NGF Birdwatching Day?

De vogelteldag is een jaarlijks evenement waarop golfbanen 's ochtends vroeg in kaart brengen hoeveel vogelsoorten er zijn op de locatie. De ochtend is voor clubs een goede gelegenheid om golfers en gasten enthousiast te maken voor de vogels en de natuur op en rond golfbanen.

Vogelbescherming Nederland en de NGF staan voor het beschermen, in stand houden en laten groeien van de vogelpopulatie, want vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Met de Birdwatching Day worden golfers hiervan bewust gemaakt.

De jaarlijkse momentopname geeft een club een beeld van het aantal (soorten) vogels dat op de golfbaan aanwezig is. Het kan een aanzet zijn tot meer nestkastprogramma’s, natuurcommissies, meer betrokken leden, etc. Tegelijk ontstaat een beeld van de vogelbevolking op de Nederlandse golfbanen. 

Hoe organiseer ik een Birdwatching Day?

Wil je als club of baan meedoen aan de NGF Birdwatching Day? Raadpleeg deze tips.om de vogelteldag op je baan tot een succes te maken

Promotiemateriaal: maak een eigen clubposter

Er is op Clubdesigns een poster beschikbaar voor de Birdwatching Day die clubs kunnen aanpassen en gebruiken. Lees hier meer over promotiemateriaal voor de NGF Birdwatching Day op jouw golfbaan.

Vogelsoorten op golfbanen geteld op de Birdwatching Day 

Onderstaand staatje geeft de ontwikkeling sinds 2013 aan. 

Jaar Vogels Banen Soorten
 2013 20 april  2287  58 150
 2014 19 april  2755  65 163
 2015 25 april  2974  69 154
 2016 21 mei  3503  76  163
 2017 6 mei  3821  84  167
 2018 12 mei  3776  81  177
 2019 18 mei  3550  77

 163

 2020  afgelast  -  -

 2021

 afgelast  -  -
 2022 7 mei      

Het aantal getelde vogelsoorten per golfclub.

Golfers zijn te gast in het landschap waar vogels hun thuis hebben.

Een impressie van een vogeltelochtend.