Terug naar Nieuwsoverzicht

Wat doen de stijgende energiekosten met jouw vereniging?

6 februari 2023

NOC*NSF roept alle sportverenigingen op om een digitale enquĂȘte over de stijgende energiekosten in te vullen. Zo kan er een duidelijk beeld ontstaan over de situatie bij sportclubs.

De marktprijzen lijken weliswaar langzaam wat te dalen, maar zijn nog steeds zeer hoog. Veel sportverenigingen betalen daardoor flink meer voor hun energiegebruik dan zij de afgelopen jaren gewend waren. Dit betekent dat steeds meer sportverenigingen problemen kunnen krijgen.

Het Mulier Instituut is gevraagd om, in samenwerking met NOC*NSF, de 'energiesituatie' bij sportaanbieders goed te monitoren. Een eerste enquête is uitgezet. NOC*NSF roept alle sportverenigingen op de enquête in te vullen, zodat een duidelijk beeld ontstaat over de energieprijzen in de sport. 

Vul de vragenlijst hier in: Vragenlijst Energielasten Vereniging. Des te meer verenigingen de vragenlijst invullen, des te beter het beeld dat we hebben van de situatie rondom de energieprijzen in de sport. De resultaten worden op korte termijn gedeeld met de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft eind 2022 al een aantal maatregelen aan. Er is al een prijsplafond voor kleinverbruikers ingesteld en er wordt een compensatieregeling uitgewerkt voor het mkb (TEK-regeling). Specifiek voor de sport werkt het kabinet aan een regeling voor zwembaden en aan een noodfonds voor sportclubs. Daarnaast kregen gemeenten in totaal € 300 miljoen extra via het gemeentefonds; geld dat onder meer kan worden ingezet voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties zoals sportclubs. Of deze maatregelen toereikend zijn, moet nu via monitoring duidelijk worden.

Besparingen realiseren door verduurzaming

Aan prijzenstijgingen kun je als golfclub of -baan niets doen, maar met verduurzaming van de golfaccommodatie kun je structurele besparingen realiseren. Maar wat houdt verduurzaming in, waar begin je en welke subsidieregelingen bestaan er? Kijk hiervoor op deze pagina van Caddie: Energiebesparing door verduurzaming van de accommodatie.

Hier lees je onder meer dat verduurzamen op het gebied van energie een belangrijk onderdeel is van het GEO-certificeringstraject dat golfclubs en -banen stimuleert om bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ook geven we informatie over het NOC*NSF-begeleidingstraject op het gebied van het verduurzamen onder de naam Sport NL Groen.