Inhoud caddie

Energiebesparing door verduurzaming van de accommodatie

Verduurzamen op het gebied van energie is een belangrijk onderdeel van het GEO-certificeringstraject dat golfclubs en -banen stimuleert om bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Energiebesparing is voor golfbanen en -clubs ondergebracht in de portal OnCourse Nederland, in het onderdeel Milieu. OnCourse is de portal die clubs doorlopen in het GEO-certificeringstraject. OnCourse/GEO is een ‘one-stop-shop’ voor verduurzaming van de totale golfaccommodatie (van CO2-reductie tot waterkwaliteit, van biodiversiteit tot inclusiviteit, van gewasbeschermingsmiddelengebruik tot natuurwetgeving).

Golfbanen zijn groot en er zijn vaak meerdere gebouwen op een golfterrein. Golfclubs hebben daarom elk jaar te maken met hoge energiekosten. Aan de prijzen van energie is weinig te veranderen, maar er zijn wel mogelijkheden om minder afhankelijk van gas- en elektriciteitsleveranciers te worden. Door je golfaccommodatie te verduurzamen – door energiebesparingen en door eigen energie op te wekken – draag je niet alleen bij aan een beter milieu maar realiseer je ook structurele kostenbesparingen. In november is dit toegelicht in het webinar "Help! De energieprijzen stijgen!”: verduurzamen op het gebied van energie

Het GEO-certificeringstraject stimuleert golfbanen om het energieverbuik te verlagen, om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen of zelfs uit te faseren, om groene energie in te kopen, om energie op te wekken, om over te schakelen op ledlampen, om voor elektrisch aangedreven machines te kiezen waardoor de uitstoot van C02 en fijnstof wordt beperkt, om energie-efficiënter te gaan beheren, etc.

Energie is echter complexe materie waarbij je veel baat hebt bij advies van specialisten. Er bestaan verschillende ondersteuningsregelingen die het verduurzamen van sportaccommodaties stimuleren, zowel voor verenigingen als voor commerciële sportaanbieders. Welke investeringen zinvol zijn, dat verschilt per vereniging en per baan. Op deze pagina proberen we je op weg te helpen.

Energiebelasting

Sport NL Groen helpt je bij het verduurzamen van je golfbaan op het gebied van energie. In deze video vertelt olympisch kampioen Marit Bouwmeester over de tool. 

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Ga terug naar de GEO-hoofdpagina.