Terug naar Nieuwsoverzicht

Resultaten van de pilot ‘Women’s golf’

23 januari 2023

Vrouwen. Zij die golfen vinden het fantastisch en haken minder snel dan mannen af in de eerste twee jaar. Maar zij die níet golfen ervaren een hogere drempel dan mannen om te beginnen. Toch hebben we deze vrouwen nodig om de golfsport op de langere termijn gezond te houden. De vraag is dus: hoe krijgen we die vrouwen überhaupt naar de golfbaan en hoe zorgen we ervoor dat hun eerste golfervaring dan ook meteen een goede is? De resultaten van de pilot ‘Women’s golf’ geven inzicht.

Het kan niemand ontgaan zijn: de NGF zet vol in om meer meisjes en vrouwen aan het golfen te krijgen. Het is een van de belangrijkste pijlers in het Strategisch Plan 2021+. De komst van de Solheim Cup naar Nederland in 2026 is daarbij een geweldig evenement om naar toe te leven.

Women’s golf

Onder de noemer ‘Women’s golf’ hebben de NVG en NGF van augustus tot en met december 2022 een pilot gedaan. Hierin werden vrouwen uitgenodigd voor een laagdrempelige kennismakingsles bij een (deelnemende) golfclub in hun buurt: een ‘first date'. Een halve dag kregen de vrouwen uitleg over de sport, kregen ze les en gingen ze gezamenlijk lunchen, brunchen, dineren of borrelen. Na afloop van de 'first date' werd hun altijd een Women’s golf-cursus aangeboden: een programma van 8 weken waarin ze elke week twee uur les kregen en waarin er, net zoals bij de 'first dates', volop aandacht was voor het sociale aspect.

Want dat dat sociale aspect van golf voor vrouwen enorm belangrijk is, staat buiten kijf. Golfen met andere vrouwen, een koffietje voor en een borrel of hapje na afloop van een rondje golf. Samen leren golfen, vooruitgang boeken, lachen om blunders, maar vooral: elkaar motiveren en aanmoedigen om vaker te golfen en steeds iets beter te worden. Dát is waar vrouwen voor naar de golfbaan komen.

Womens golf

Dus wat moeten clubs en banen doen om vrouwen aan het golfen te krijgen? Aandacht geven aan het sociale aspect en zorgen dat ze welkom geheten worden door andere vrouwen. En dat is precies waarop de nadruk lag in de pilot. Deelnemende clubs en banen stelden een zogenoemde vrouwelijke activator aan die het aanspreekpunt werd voor alle deelnemers en een coördineerde rol innam rondom de first dates- en Women’s Golf-cursussen. De activator was de bewaker van het sociale proces, waarbij ze ook de deelnemers stimuleerde om met elkaar een sociale verbinding aan te gaan. Ten slotte was het de verantwoordelijkheid van de clubs en banen een Women’s golf-landingspagina te maken op de eigen website of op de website van Open Golfdagen.

Door de NGF en NVG werden sportmarketingbureaus Touché sportmarketing en Yellow Jersey ingeschakeld om verschillende Facebook-advertenties uit te zetten en te optimaliseren. Dit waren advertenties waarin vrouwen in een bepaalde straal van de clubs en banen ‘getarget’ en opgeroepen werden zich alleen of met een vriendin aan te melden.

Funding R&A

Niet alleen de NGF ziet het belang in van meer vrouwen in de golfsport. Ook de gezaghebbende regelinstantie R&A onderneemt actie om meer vrouwen aan de sport te binden. De pilot Women’s golf is mede tot stand gekomen door funding van de R&A, die in een ‘Women in Golf Charter’ de intentie heeft vastgelegd om een positieve verandering voor vrouwen in de golfsport te bewerkstelligen. De pilot is uitgerold in Nederland en Denemarken. Idee is dat bij bewezen succes andere landen dit concept zo 'off the shelf' kunnen pakken en gebruiken.

Resultaten pilot

Aan het einde van de pilot is de deelnemende clubs en banen gevraagd een enquête te sturen naar de vrouwen die deel hebben genomen aan het programma: hoe hebben zij deze eerste kennismaking met golf ervaren?

Algemene cijfers

  • Aantal clubs: 7
  • Aantal deelnemers 'first dates': 163
  • Aantal deelnemers vervolgcursus ‘Women’s golf’: 120

Wie deden er mee?
De meeste deelnemers (65%) waren tussen de 31 en 50 jaar oud. Slechts 4% was jonger en ruim 30% van de deelnemers was 50 jaar of ouder. Een derde van de deelnemers was via vrienden en familie bij de 'first date' terechtgekomen. Maar een veel groter percentage, bijna 50%, was de 'first date' tegengekomen op Facebook. De advertenties op dit kanaal hebben zich dus zeker uitbetaald.

Op de vraag wat hun het meest aansprak koos 22% voor ‘een gezellig uitje’. Veruit de meeste vrouwen (48%) gaven aan voor de 'first date' te hebben gekozen omdat ze het als een eventuele opstap zagen naar een nieuwe hobby/sport.

Voordat de deelnemers de promotie van de 'first dates' tegenkwamen had 61% al interesse om eens te gaan golfen. Maar misschien nog wel interessanter is dat 35% aangaf überhaupt nog niet eerder golf te hebben overwogen en zich nu dus had laten verleiden.

"Had nooit gedacht dat dit iets voor mij zou zijn, maar ik ben blij dat ik heb meegedaan want het was echt leuk!"

Vanzelfsprekend had een groot gedeelte van de deelnemers niet eerder gegolft of slechts een enkel lesje gevolgd. 7% beschikte echter al over een handicap. Dit doet vermoeden dat de First date ook aantrekkelijk was voor al bestaande golfsters, die zich dan hoogstwaarschijnlijk met een niet-golfende vriendin aanmeldden. Want maar liefst 61% schreef zich in met een of meerdere vriendinnen.

Hoe hebben de deelnemers hun first date met golf ervaren?
In het algemeen hebben de deelnemers hoge scores gegeven aan hun first date-ervaring. De ontvangst door de golfbaan werd met een ‘heel goed’ (65%) en ‘goed’ beoordeeld. Het aangeboden eten en drinken kreeg ook in ruim 90% van de stemmen een ‘heel goed’ of ‘goed’. En de golfles en golfleraar werden ook positief tot zeer positief beoordeeld.

"Mijn man is jaloers. Leuk om kennis te maken met deze sport tegen een vriendelijk tarief."

Het is dan ook niet verrassend - en zeker hoopgevend - dat bijna 50% mee ging (en nog gaat) doen aan het vervolgprogramma Women’s golf, waarin de vrouwen in 8 lessen nog beter kennismaken met de sport. 17% geeft aan door te gaan met lessen maar buiten het Women’s golf-programma om. Ten slotte geven bijna alle overige deelnemers aan nu nog niet door te gaan met golf, maar wel zeker de intentie hebben om dit in de toekomst te doen.

Womens golfg

Learnings en vervolg

De online marketing via Facebook-advertenties heeft goed gewerkt. Niet alleen is een groot gedeelte van de deelnemers op die manier op de 'first dates' geattendeerd, ook geven de advertenties - met goede foto’s en aantrekkelijke teksten - een ander, positiever, beeld van golf dan de meeste vrouwen hebben. Maar alleen deze online marketing is niet voldoende om de 'first dates' vol te krijgen. Berichten naar de eigen leden (bijvoorbeeld via de nieuwsbrief) en advertenties in lokale media zijn belangrijk om het aanbod te vullen.

Er zijn veel dames die de 'first date' als een ‘uitje’ zagen. Bij deze dames was er niet direct interesse voor de vervolgcursus. Maar toch hebben de dates een doel gediend: ze hebben het idee gevoed dat golf een laagdrempelige activiteit is om met vriendinnen te ondernemen. Sowieso blijken de deelnemers aan de 'first dates' en de Women’s golf-cursus niet altijd dezelfde te zijn. Sommige vrouwen weten meteen al dat ze de vervolgcursus willen doen en slaan de 'first date' over. Anderen willen juist eerst ruiken aan de sport en vinden het leuk om dat met andere vrouwen te doen in een relaxte setting.

De vrouwelijke ‘activator’ blijkt een cruciaal element in het succes van het programma. Maar aangezien er veel van deze persoon verwacht wordt, is het wellicht beter om meerdere activators aan te stellen. Ook is gebleken dat de 'first dates' het beste gepland kunnen worden op vrijdagen (als vrouwen vier dagen werken is dit vaak hun vrije dag) of zondagen.

Al met al vormen vrouwen die nog niet of nauwelijks gegolft hebben een doelgroep die veel tijd, aandacht en energie kost om actief te houden. Daarbij, zo heeft de pilot uitgewezen, hebben vrouwen die beginnen met golfen duidelijke communicatie en veel bevestiging nodig.

De resultaten van de eerste pilot zijn zo positief dat er een tweede zal volgen. We gaan daarin met vaste dagen werken (vrijdag en zondag) en actief op zoek naar een iets jongere groep vrouwen in de leeftijd 25 tot 40.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over vrouwengolf in het algemeen of de Women's Golf pilot in het bijzonder? Neem dan contact op met Simone Veldt (NVG) of Alexander Renders (contactgegevens onder dit artikel).

logo womens golf