Terug naar Nieuwsoverzicht

Gaan klimaatactivisten ook Nederlandse golfbanen beschadigen?

25 juli 2023

In het nieuws is geregeld een operatie te zien van organisaties zoals Extinction Rebellion waarbij klimaatactivisten actie ondernemen. Zo ook op de golfbanen in Frankrijk en Spanje. Gaan klimaatactivisten ook Nederlandse golfbanen beschadigen? Jeroen en Gerard praten over deze recente ontwikkelingen en wat de golfsport kan doen om dit te voorkomen.

Jeroen Stevens is directeur van de NGF, Gerard Louter is golfjournalist en commentator bij Ziggo Sport. Iedere maand gaan ze met elkaar in gesprek over allerlei zaken die spelen in de golfsport.

Gerard, na een vakantie in Spanje met heel veel dagen temperaturen boven de 30 graden en vervolgens een nieuwsbericht op RTL over het vernielen van golfbanen in Spanje vanwege watergebruik, lijkt het me goed en actueel om aandacht te besteden aan duurzaamheid en golf. Het beeld dat leeft bij veel mensen - voornamelijk buiten de golfwereld - is dat golfbanen overmatig pesticiden en water gebruiken. Dat verkeerde beeld wil ik graag rechtzetten, op basis van feiten natuurlijk. Greenkeepers beheren hun banen met hart en ziel en hebben juist oog voor de natuur. Als we dat duidelijk kunnen maken, hoop en denk ik dat we op Nederlandse golfbanen acties van organisaties als Extinction Rebellion zoals in Spanje en een tijd terug ook in Frankrijk kunnen voorkomen.

Ik help het je hopen. Klimaatactivisten worden feller en feller, gaan steeds een stap verder met hun protesten en golf is vanwege het nog altijd elitaire imago een mooi doelwit. Extinction Rebellion Spain heeft op Twitter een video geplaatst van de vernielingen die ze hebben aangericht op tien banen in Spanje. Als golfliefhebber doen die beelden pijn aan je ogen. Ik ben uiteraard tegen het beschadigen van greens en fairways, maar als ik heel eerlijk ben, heb ik wel enig begrip voor die actievoerders. Een land of regio lijdt onder langdurige droogte, iedereen moet extreem zuinig zijn met water en dan zie je golfers lekker een balletje slaan op een sappig groene grasmat, dat leidt onherroepelijk tot ergernis en woede. In Nederland loopt het niet zo’n vaart denk ik, maar ik zou er toch ook niet heel erg van opkijken als klimaatactivisten zich een keer gaan vastplakken op een kort gemaaide green met stimpie 10,7. Golf staat er bij de meeste niet-golfers gewoon niet goed op Jeroen. Ik moet in dat verband ook denken aan een artikel in het AD vorig jaar over het woningtekort. “Het ruimtebeslag van die golfbanen valt niet meer te verkopen. In dit land waar we elke vierkante meter drie keer moeten omdraaien is dit volstrekt belachelijk, decadent zelfs.” Was getekend duurzaamheidswetenschapper Ronald Rovers.

Ja, dat artikel heb ik destijds ook gezien. Wat Rovers daarin allemaal verkondigt, is natuurlijk weer het andere uiterste! Golfbanen zijn voor een heel groot deel natuur, daar ga je niet zomaar huizen bouwen of snelwegen aanleggen. Dat die natuur voor meer mensen toegankelijk moet worden, zou in de toekomst overigens zomaar waarheid kunnen worden. We gaan dat vanuit de NGF de komende tijd ook verder promoten en inhoud geven.

Wat moet ik me daarbij voorstellen Jeroen? Kamperen in de rough en met de toiletrollen onder de arm naar het clubhuis en onderweg golfers groetend die gaan afslaan? Met de crocs aan de voeten barbecueën rond de green, wel vegetarisch natuurlijk en op een Big Green Egg? Wat wil de NGF promoten als het gaat om niet-golfers gebruik te laten maken van de natuur op banen? En zitten clubs daarop te wachten?

Tentjes op de fairway, een Big Green Egg rondom de green en kinderen die spelen in een bunker met een emmertje en een schepje, wat een goede ideeën heb jij toch! Krijgen we wel meer jeugd denk ik. Wat we als golfsport de rest van de wereld moeten willen laten zien, is hoe duurzaam wij natuur beheren en dat mensen welkom zijn in onze sport en op onze golfbanen. Onlangs had De Goese Golf een wandeldag voor ‘niet-golfers’ op de golfbaan, een heel mooi voorbeeld van je golfbaan en alle natuur die daar is toegankelijk maken voor iedereen die daarvan wil genieten. De Nederlandse golfbanen zijn overigens wereldwijd koploper in de transitie naar duurzamer baanonderhoud. Dat is het goede nieuws. We gebruiken ook steeds minder water op de Nederlandse golfbanen. Met vier grote voordelen:

  1. veel minder gebruik van water
  2. toename van biodiversiteit
  3. minder grasziektes
  4. goedkoper door minder gebruik van water, minder maaiuren en minder energie die nodig is voor beregeningspompen

De kunst wordt al deze goede initiatieven ook aan de buitenwereld te laten zien.

En dat gaat best lastig worden vrees ik, want wat voor ‘gewoon nieuws’ geldt - positief scoort veel minder dan negatief - gaat ook op voor nieuws over golfers en golfbanen. Voor de media zijn verhalen over golfende kakkers in ruitbroeken die grote oppervlaktes natuur bezet houden of verpesten doorgaans een stuk spannender dan een doorwrocht en positief artikel over toegenomen biodiversiteit en verminderd watergebruik. In Trouw stond een paar maanden terug een artikel met de kop “De golfbaan moet in topconditie zijn, óók als dat gif tegen de bloemetjes betekent”. Dat verhaal wemelde van de fouten, maar de argeloze lezer krijgt wel de indruk dat golfbaanbeheerders nog steeds niets liever doen dan de gifspuit erbij pakken om ongewenste bloemetjes en beestjes rücksichtslos te killen. Misschien zou het een zegen zijn als Extinction Rebellion in Nederland een keer een golfbaan goed te grazen neemt, dat wordt onherroepelijk landelijk nieuws en dan krijg jij de kans voor een groot publiek het ware verhaal over golf en natuur te vertellen.

Ik ga vooralsnog liever uit van een proactieve houding vanuit in ieder geval de NGF, NVG en NGA. We hebben veel leuke, inspirerende en positieve verhalen te vertellen, ruim honderd clubs in het bezit van het GEO-certificaat bijvoorbeeld. Maar hand in eigen boezem dat moeten we ook vaker en beter doen. Nu zijn we met elkaar toch vaak (te) laat en wordt het reactief en dat is altijd minder effectief en moeizamer. Dus laat ik hierbij beloven dat we dit soort onderwerpen beter en vaker over het voetlicht gaan brengen met als doel acties als die op golfbanen in Spanje en Frankrijk te voorkomen.

Voorkomen is inderdaad altijd beter Jeroen. Maar mocht Extinction Rebellion binnenkort toch een golfbaan in Nederland willen omploegen om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis, dan liever mijn Broekpolder niet, zou wat lullig zijn net na een grootscheepse twee jaar durende renovatie waarin we voornamelijk in een bouwput hebben gegolfd.

Laten we met elkaar positief blijven en vooral aan iedereen die het maar horen wil laten zien wat voor goede dingen er op onze golfbanen gebeuren!

Meer informatie: Golfbanen en water: hoe zit het? Feiten en cijfers.

Lees ook de vorige aflevering van Stevens & Louter: Bestuurslid, je moet het maar willen!