Inhoud caddie

Golfbanen en water: hoe zit het?

Door verschillende oorzaken staat het aanbod van water steeds meer onder druk en daarmee ook het water voor beregening van golfbanen. En elke sector die water gebruikt staat in toenemende mate onder het vergrootglas van de politiek, media en het publiek. Hoe kunnen golfbanen zich voorbereiden op waterschaarste en op kritische vragen uit de samenleving?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig.

  1. Golfbanen en -clubs moeten de al ingeslagen koers van pro-actief duurzaam waterbeheer met volle kracht vervolgen.
  2. Het is belangrijk dat onze stakeholders, de media en het publiek een juist beeld krijgen van het waterverbruik op golfbanen.

Wat betreft punt 1 houden we het in dit artikel kort. De sector is op de goede weg, maar de ‘waterfootprint’ van golfbanen zal nog kleiner moeten worden. We verwijzen hiervoor naar Duurzaam waterbeheer - een handreiking, een nieuwe NGF-publicatie die golfbanen handvatten en adviezen geeft op het gebied van besparingen en vergroten beschikbaarheid, ten bate van meer zelfvoorzienendheid.

Dit artikel gaat echter vooral over punt 2 en de boodschap is ernstig: een juist beeld van de golfsport is cruciaal voor de gezondheid van golf op de lange termijn.

Het duurzame verhaal van golf is onbekend

Dankzij een pro-actieve aanpak op het gebied van pesticidenreductie, watermanagement en biodiversiteitsrontwikkeling is het duurzame verhaal van golf heel sterk, maar er is een probleem: de buitenwereld kent het verhaal niet of nauwelijks. De stakeholders, media en het publiek (maar ook veel golfers) weten bijvoorbeeld niet hoe de sector al decennia werkt aan duurzaam golfbaanbeheer. Onbekend is ook de positieve impact van golfbanen op het gebied van waterbuffering, CO2-absorptie en natuurontwikkeling – allerlei zaken waarvan de gehele samenleving profiteert.

Sterker nog, de stakeholders, media en het grote publiek hebben een geheel tegengesteld beeld van golf. Het beeld is dat golfbanen extreem veel water gebruiken alleen maar om golfbanen groen te houden voor een kleine, elitaire groep gebruikers. Omdat golf op grote terreinen wordt gespeeld en omdat we ook kampen met een ander schaarste – ruimte – voedt het negatieve beeld pleidooien om golfbanen op te doeken en er huizen te bouwen.

Het negatieve imago van golf heeft in andere Europese landen zoals Spanje, Frankrijk en Zwitserland al geleid tot protestacties op golfbanen. De klimaatactivisten beschuldigen golfbanen van excessief waterverbruik voor “een elitaire vrijetijdsbesteding” van een kleine groep mensen terwijl agrariërs en burgers kampen met een gebrek aan water.

De waterreguleringen in Spanje, Frankrijk en Zwitserland zijn niet te vergelijken met die in Nederland. Maar daar én hier is het cruciaal om het duurzame verhaal van golf te vertellen. Hoewel er nog veel moet gebeuren is het Nederlandse verhaal heel sterk, omdat golf van alle sporten koploper is op het gebied van duurzaamheid.

We zijn er nog niet, we zijn wel op de goede weg. Maar het negatieve, onjuiste imago van golf staat een gezonde toekomst van onze sport ernstig in de weg. Vandaar de dringende oproep van Richard Kooloos, tot eind 2023 NGF-bestuurslid en verantwoordelijk voor duurzaam beheer, om in contact te treden met je stakeholders, om ze te laten zien wat je golfbaan doet, en om de mooie natuur waarin we spelen te delen. De imagocampagne Welcome to the club heeft een veel grotere reikwijdte dan enkel meer golfers vinden, het gaat over het voortbestaan van golf.

Paul Wesel, directeur van de NVG, sluit zich hierbij aan: “Nodig ook de lokale milieuvereniging uit en ga met hen gesprek en bouw een goede relatie op. Ook zijn er golfbanen die bewoners in de omgeving uitnodigen voor een uitgebreide wandeling over de baan. De reacties zijn dan eigenlijk altijd positief. Men is verbaasd over de hoeveelheid en kwaliteit van natuurontwikkeling op een golfbaan.”

Geen zoetsappige verhaaltjes maar data

Het is dus belangrijk dat onze stakeholders, de media en het publiek een juist beeld krijgen. Niet alleen van het waterverbruik op golfbanen, ook van de positieve impact van golf.

Deze imagoverandering kan de Golfalliantie (het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Golf Federatie, Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en Nederlandse Greenkeepers Associatie) niet alleen realiseren, het lukt alleen als golfclubs, -banen en golfers hieraan meewerken. En het lukt alleen als we data presenteren aan de buitenwereld. Met zoetsappige verhaaltjes over wat golf allemaal goed doet, kom je niet ver. Met data die bewijs leveren van duurzaam opereren word je een gesprekspartner en kun je veel bereiken.

Op de pagina Duurzaamheid en golf in cijfers presenteert de Golfalliantie cijfers die een beeld schetsen van het nationale waterverbruik op golfbanen. Die cijfers, die de komende jaren uitgebreid zullen worden, zijn een handige bron als je het duurzame verhaal van golf vertelt. 

Maar elke golfbaan moet ook haar eigen duurzaamheidsdata verzamelen. En elke golfbaan moet zelf in contact treden met haar buren en lokale overheden. Het levert je heel veel op, zegt Niels Dokkuma, agronoom en manager van de NGF-afdeling Duurzaam golfbaanbeheer: “Bij veel stakeholders bestaat het beeld dat alle golfbanen over de volle breedte diepgroen zijn en daardoor heel veel water verbruiken. Het beeld van een diepgroene golfbaan in de woestijn is zo ongeveer het referentiebeeld over golfbanen, ook voor de Nederlander. Ze zijn vaak verbaasd dat wij al jaren bezig zijn met duurzaam beheer, inclusief duurzaam waterbeheer, en werken met duurzaamheidscertificering. Na een eerste overleg of een bezoek aan een golfbaan wordt het bestaande negatieve imago van de golfsport eigenlijk altijd snel bijgesteld. Sterker nog, uiteindelijk worden golfbanen gezien als deel van de oplossing om op een juiste manier om te gaan met water, zowel in perioden van overvloed als in tijden van schaarste.”

  • Wat je vervolgstappen op het gebied van water betreft, zijn de adviezen en best practices in de publicatie Duurzaam waterbeheer - een handreiking een uitstekende leidraad. Verzamel gegevens en ga aan de slag met een bedrijfswaterplan. Een juist beeld van jouw stappen op het gebied van duurzaam waterbeheer leidt tot constructieve gesprekken en vruchtbare samenwerkingen.
  • Wat betreft de positieve impact van jouw golfbaan is OnCourse Nederland en het GEO-certificeringsprogramma de aangewezen weg. GEO stimuleert je om bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bij het doorlopen van het programma leer je op welke punten je kunt verbeteren en verzamel je data waarmee je bewijs levert van je duurzame acties. Data die onontbeerlijk zijn voor een gezonde toekomst van jouw baan en van golf in het algemeen.
  • Schaarste aan ruimte en bronnen maken het noodzakelijk om te werken aan een ‘license to operate’ van de samenleving voor je golfbaan. Hierover lees je meer in het artikel 18 tips hoe je met een stakeholdersdialoog samenwerking en draagvlak creëert.

Gezien de wateruitdagingen in de wereld is het terecht dat het waterverbruik op golfbanen onder de loep wordt genomen. Maar een gesprek hierover met stakeholders of media moet gevoerd worden op basis van data die het werkelijke verhaal vertellen, inclusief de positieve impact van golf.

Cijfers over golf en water

Op zoek naar data? Op de pagina Duurzaamheid en golf in cijfers vind je allerlei duurzaamheidscijfers, waaronder cijfers over de golfsport en watergebruik.

Het imago van golf

Het imago van golf staat in contrast met de werkelijkheid blijkt uit imago-onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek van Ipsos met de naam Golf & Social Media: Sustainability. Het is gepubliceerd in 2023 en uitgevoerd in opdracht van Syngenta. De onderzoekers analyseerden 16,1 miljoen social-mediaberichten over golf in de periode 2019-2022. Het betreft aleen social-mediaberichten die zijn geplaatst in het Verenigd Koninklijk en de VS. Dit zijn landen waar golf al heel lang gespeeld wordt en de sport breder geaccepteerd wordt dan in andere landen.

"Golf wordt gezien als verkwistend met water en slecht voor het milieu", constateren de onderzoekers van Ipsos. "Een verandering in communicatie is nodig. Golf moet opstaan en over duurzaamheid gaan vertellen en positieve voorbeelden en verhalen communiceren.” De meeste negatieve social-mediaberichten over golf betreffen de onderwerpen waterverbruik en de inname van ruimte. "Vooral gedurende droge periodes verzetten mensen zich met een luidere stem tegen het gebruik van water op golfbanen. Wat betreft ruimtegebruik wordt opgeroepen om golfbanen om te vormen tot woonwijken, in verband met woningnood, of tot natuurgebieden."