Terug naar Nieuwsoverzicht

Aankondiging ronde 3 Players 1st en vooruitblik op 2024

25 september 2023

Op 6 oktober 2023 ontvangt een grote groep golfers in Nederland een uitnodigingsmail om mee te werken aan de derde ronde van het tevredenheidsonderzoek van Players 1st. Dit is de laatste automatische onderzoeksronde van 2023. Lees hier hoe je als club het maximale uit Players 1st haalt.

Zorg voor een hoge respons

Een derde van de leden van golfclubs en -banen die werken met Players 1st wordt tijdens deze derde onderzoeksronde aangeschreven. Zo krijgt ieder lid elk jaar één keer het verzoek om de enquête in te vullen. Het invullen van de ledenenquête duurt ongeveer 20 minuten.

Voor een hoge respons op de Players 1st-enquête is het aan te raden om de enquête aan te kondigen bij de leden. Denk hierbij aan een (persoonlijk) bericht vanuit het bestuur in de mail en neem de enquête mee op social media en in de nieuwsbrief. Een hoge respons geeft een beter beeld van wat de leden van de baan, club, het verenigingsleven vinden. Klik hier voor een voorbeeld van een aankondiging die naar de leden verstuurd kan worden.

Vooruitblik op 2024

Ga je komend jaar de leden weer feedback vragen met behulp van Players 1st? Dan zijn de komende maanden het moment om een goede jaarplanning te maken, zodat alle betrokkenen weten wanneer zij aan de slag kunnen met de resultaten.

Vragen stellen aan alle leden over verschillende activiteiten en diensten is van grote waarde voor bestuur en management. Het geeft niet alleen waardevolle informatie, het creëert ook een groter gevoel van betrokkenheid bij de leden. Maar het stellen van vragen vereist ook dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met de antwoorden. Denk hierbij niet alleen aan terugkoppeling naar de leden, maar ook aan het bespreken van de uitkomsten en de mogelijke verbeteringen. Uiteraard in overleg met de verantwoordelijken voor de diverse dienstgebieden, zoals horeca, baan en de golfschool.

Waarom is een jaarplanning zo belangrijk?

Hoe en wanneer ga je de uitkomsten analyseren? Wanneer kun je de analyse met de verschillende stakeholders delen? Wie moeten hier dan bij betrokken worden? Tot welke concrete acties op korte termijn dan wel op lange termijn leidt dit? Hoe is de ontwikkeling van eerder benoemde acties?

Dit is een greep uit de vragen die onbeantwoord dreigen te blijven als de resultaten van alle enquêterondes binnen zijn gekomen en iedereen zijn handen vol heeft aan de dagelijkse operationele zaken. Het maken van een heldere jaarplanning is hierbij niet alleen handig maar zelfs noodzakelijk. Nu het seizoen het einde nadert, is dit het moment om daarmee aan de slag te gaan.

Veel nieuwe leden?

In het kader van de campagne Welcome to the club wordt er vol ingezet op het aantrekken van nieuwe leden. Ruim 125 locaties werken mee aan de campagne en meer clubs hebben interesse getoond om in 2024 ook aan te sluiten. De campagne zorgt nu al voor veel nieuwe leden bij veel golfclubs. Wil je weten hoe deze nieuwe leden hun start in golf ervaren en hoe ze het hebben op de golfclub? Maak dan gebruik van de volledig gratis nieuwe ledenenquête.

Meedoen of meer informatie?

Wil je meer weten over Players 1st? Of heb je als golfclub of -baan interesse om met Players 1st aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Thomas Labberton via onderstaande contactgegevens.