Terug naar Vrijwilligers in golf

Vrijwilligers in golf

Vrijwilligers stoppen veel tijd in onze sport en de NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Hoe vind je als club vrijwilligers? Hoe kun je zelf vrijwilliger worden bij grote toernooien zoals het KLM Open en Dutch Ladies Open? Lees hier meer.

De NGF is veel dank verschuldigd aan vrijwilligers uit het hele land die zich inzetten voor hun club of voor de NGF. Clubgolfers die vrijwillig heel veel tijd stoppen in onze sport zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van vrijwilligers is er geen golf!

Vrijwilligers op grote toernooien

De NGF is coördinator van de vrijwilligers die zich inzetten op de grote toernooien in Nederland: het KLM Open en het Dutch Ladies Open. En in 2026 de Solheim Cup.

Vragen? Stuur een mail aan vrijwilligers@ngf.nl.

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten in golf

Net als golfclubs en golfbanen wil de NGF een gezonde balans vinden tussen enerzijds de enorme potentie van vele uitstekende vrijwilligers in de organisatie en anderzijds de nodige professionalisering, in haar streven alle golfclubs, -banen en -spelers van dienst te zijn. 

Het NGF-bestuur, (club)bestuurders, vrijwilligers, exploitanten van golfbanen, het federatiebureau, externe partners en verschillende experts: allen zijn betrokken bij golf. Het beleid van de NGF komt mede tot stand dankzij hun medewerking.

Zonder vrijwilligers geen golf

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten in een club, op verschillende manieren. Vrijwilligers die heel veel tijd stoppen in onze sport, zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van deze vrijwilligers is er geen golf! 

Gemiddeld heeft een sportclub van 500+ leden, zo berichtte NOC*NSF in 2023, één 1 vrijwilliger per 6,2 leden. In totaal zijn circa 845.000 vrijwilligers actief bij alle Nederlandse sportclubs. Het aantal vrijwilligers op Nederlandse golfclubs ligt naar schatting rond de 15.000. Maar het vinden van vrijwilligers is moeilijker aan het worden. Dat heeft te maken met twee maatschappelijke trends: individualisering en consumentisme. Hoe vind je als bestuurder vrijwilligers? In het Golfmarkt-artikel Met vrijwilligers naar een sterkere club staan tien tips.

Gouden Spelddragers

In 1986 stelde de NGF de Gouden Speld in als onderscheiding voor vrijwilligers die zich in commissies op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Het is dus een blijk van waardering voor grote verdiensten voor de NGF. Han van Swinderen was de eerste Gouden Spelddrager. Lees hier meer.

Zilveren Ganzenveer

Sinds 1977 wordt gespeeld om de Zilveren Ganzenveer. Dit is een wedstrijd voor vrijwilligers van Nederlandse golfclubs die zich inzetten voor (online) clubbladen, digitale nieuwsbrieven, jaardocumenten en andere vormen van communicatievoering. De wedstrijd voor redactioneel golfend Nederland wordt meestal gehouden in de zomer. Het initiatief kwam in 1977 van de redactie van Swing, het clubblad van de Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria dat sinds 1974 bestaat.