Terug naar Algemene informatie over de NGF-pas

De NGF-pas: informatie voor clubs

Alles wat clubs moeten weten over de NGF-pas.

De procedure voor de NGF-pas van 2021 in het kort

In 2021 krijgen alle golfers die aangesloten zijn bij een van de ruim 270 golfclubs weer een digitale NGF-pas. Een fysieke pas wordt niet meer automatisch verstrekt.

Wil een golfer om bepaalde redenen toch nog per se een plastic pas, dan kan dat nog wel. De golfer moet dan bij zijn of haar club een plastic pas aanvragen. Golfclubs kunnen in dit geval via hun clubsoftwaresysteem een plastic pas voor deze speler aanvragen. Golfclubs kunnen dat doen door in de periode van 15 december 2020 tot 15 januari 2021 een vinkje te plaatsen bij de naam van de speler die een plastic pas wenst. (De software van clubs is hier per 15 december op ingericht.) Daardoor zal deze golfer in 2021, via zijn of haar club, toch nog een plastic pas krijgen.

Clubs worden verzocht om deze informatie zo snel mogelijk door te geven aan hun leden. Onderaan dit artikel staat een voorbeeldtekst die clubs hiervoor kunnen gebruiken. Onderaan deze pagina vind je ook een lijst met veelgestelde vragen over de NGF-pas.

Achtergrond: waarom digitaal?

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu. Daarom is begin 2019 de digitale NGF-pas geïntroduceerd. Iedere golfer die lid is van een club kan zijn of haar digitale pas vinden in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop-/tablet-variant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van zijn of haar golfclub.

Met als doel dat er steeds minder plastic NGF-pasjes gefabriceerd hoeven te worden wordt de procedure in 2021 aangepast. In 2020 kregen alle golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas, tenzij golfers of clubs aangaven dat ze geen plastic pas wensten. Die stap was al heel succesvol, want in 2020 had nog maar zo'n 50 procent van alle Nederlandse golfers een plastic pas.

Zoals vorig jaar al aangekondigd zal het in 2021, anders dan in 2020, de standaard zijn dat iedere golfer alleen nog maar een digitale NGF-pas ontvangt. In het geval dat een golfer toch nog een fysieke pas wil, moet de speler dit laten weten aan zijn of haar golfclub. Deze procedure zal ertoe leiden dat er in 2021 nog minder plastic passen gefabriceerd hoeven te worden.

Maar duurzaamheid is niet de enige reden voor de digitalisering van de golfsport. De digitalisering maakt onze sport ook veel toegankelijker: het wordt gemakkelijker om een ronde te boeken en om qualifying te spelen. Met de digitalisering beantwoorden we heel duidelijk aan een behoefte bij de golfers. Dat blijkt onder meer uit het nog steeds groeiende aantal downloads van de app GOLF.NL maar bijvoorbeeld ook uit de populariteit van het dit jaar gelanceerde online reserveringsplatform GOLFGO. De golfers zijn al lang digitaal en wij moeten daar zo goed mogelijk op inspringen. Bovendien krijgen we dankzij de digitalisering de beschikking over allerlei data. Die maken het voor clubs en banen gemakkelijker om moderne verdienmodellen te ontwikkelen. Data verzamelen via digitalisering maken het gemakkelijker om de golfsport gezond te houden.  

Integratie in de eigen clubomgeving

Golfclubs kunnen de digitale NGF-pas ook integreren in de eigen online clubomgeving. De softwareleveranciers kunnen je hier meer over vertellen. Heb je als golfclub interesse om dit te realiseren, informeer dan bij de softwareleverancier van de golfclub. 

De technische mogelijkheden van de pas

De digitale NGF-pas biedt veel technische mogelijkheden. Zo kunnen de unieke barcode en de QR-code op de digitale pas (de vervanging voor de magneetstrip op de plastic pas) bijvoorbeeld gebruikt worden voor het identificeren van gastspelers en voor kassasystemen. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail.

Bekijk de FAQ hieronder voor veelgestelde vragen over de NGF-pas.

Veelgestelde vragen

De digitale NGF-pas is een belangrijk onderdeel van de digitalisering van onze sport want een digitale pas heeft zowel voor clubs als golfers veel voordelen. Die hebben we hier op een rij gezet.

 • Een digitale pas is minder belastend voor het milieu.
 • De scanbare digitale NGF-pas biedt gebruiksgemak, kan niet kapot gaan, kan niet kwijt raken en is "coronaproof".
 • Met de digitale pas beschikt iedere golfer altijd over zijn/haar actuele handicap, want na elke qualifying score wordt de handicap op de digitale pas geactualiseerd. Cijfers van de app GOLF.NL tonen aan dat dit golfers stimuleert om meer qualifying scorekaarten in te leveren.
 • De unieke barcode en de QR-code op de digitale NGF-pas maken de identificatie van gastspelers mogelijk. Hiermee kan een golfer zich altijd identificeren.
 • In de aanloop naar de invoering van het World Handicap System (WHS) in 2021 toont de digitale NGF-pas niet alleen de EGA-handicap maar ook de WHS-handicap die een speler op dat moment zou hebben. Dit zal golfers aanmoedigen om aan hun handicap te werken.
 • De digitale NGF-pas kan in de eigen online clubomgeving geïntegreerd worden. Alle softwareleveranciers beschikken over de juiste documentatie en technische gegevens om deze koppeling te kunnen maken. Vraag je clubsoftwareleverancier naar de mogelijkheden.
 • De barcode en QR-code op de digitale NGF-pas kunnen gebruikt worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere toepassingen op de golfclub. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de club, informeer dan bij je softwareleverancier of neem contact op met de NGF.
 • De digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland. Een golfer hoeft dus niet voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via zijn/haar club. De digitale pas van iedere golfer verschijnt zoals gezegd in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app wil laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Spelers die de app GOLF.NL niet hebben, kunnen voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van hun digitale pas op mijn.golf.nl en die foto tonen op de banen in het buitenland.

Ja. Als een golfer de contributie niet betaald heeft, dan kunnen clubs dat bij de uitwisseling met de NGF op dezelfde manier aangeven als nu. In dat geval zal de digitale pas van deze golfer niet zichtbaar worden. Zodra de contributie is betaald, kan de club dit weer omzetten in het softwaresysteem en de gegevens uitwisselen met de NGF. Pas dan zal de digitale pas van deze golfer verschijnen. Dus wie niet betaalt, ontvangt geen digitale pas.

Nee.

Soms verzoeken golfers hun club om een fysieke NGF-pas omdat ze in het buitenland gaan spelen en omdat ze menen dat ze in het buitenland een plastic pas nodig hebben. Maar de digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je de digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Golfers die de app GOLF.NL niet hebben, kunnen voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van hun digitale pas op mijn.golf.nl en die foto tonen op de golfbanen in het buitenland.

Met ingang van 2021 zal op de digitale NGF-pas van iedere speler zowel zijn/haar GSN-nummer als zijn/haar NGF-nummer worden getoond. Het GSN-nummer begint met “NL”.

Wat is het verschil?

Sinds de invoering van de nieuwe ledendatabase in 2016 heeft iedere golfer een uniek GSN-nummer (een Golf Service Nummer). Het GSN-nummer van een speler verandert niet en levert een grote bijdrage aan een database met correcte data. 

Dat komt omdat de handicap, scores en anderen historistische data van een golfer nu worden opgeslagen onder het GSN-nummer van de speler en niet langer onder zijn/haar NGF-nummer(s).* De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database verloopt op basis van het GSN-nummer.

Ieder speler heeft dus één GSN-nummer. Daarnaast heeft iedere golfer per golfclub één NGF-nummer.

 • Als een speler lid is van twee clubs heeft hij/zij bij de ene club een ander NGF-nummer dan bij de tweede club. Deze speler heeft echter maar één GSN-nummer. De handicap van deze speler wordt gekoppeld aan zijn/haar GSN-nummer. Onder het GSN-nummer van een golfer vallen zijn/haar verschillende NGF-nummers en lidmaatschappen.
 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club.
  Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.

Het NGF-nummer zou je kunnen beschouwen als het clubnummer van een speler en het GSN-nummer als een individueel nummer van een speler.

Dankzij het unieke GSN-nummer kan het ook niet meer voorkomen dat een golfer die lid is van twee clubs twee homeclubs heeft. Als een golfer lid wordt van een tweede club moet de speler zelf aangeven welke golfclub zijn homeclub wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer.

Na 2020 wordt dus zowel het NGF-nummer als het GSN-nummer van een speler getoond op de digitale pas van een speler. Verder zal in 2021 niet langer "EGA Handicapbewijs" op de pas komen te staan. Dat heeft te maken met de overstap van het EGA Handicap Systeem naar het Wereld Handicap Systeem.

Handicap van een speler opzoeken?

Voor golfclubs is er de functie "Zoek een handicap" (gastspelers) en de functie "Zoek een lid" (eigen leden) ontwikkeld in caddie.ngf.nl. Clubs kunnen de handicap van een lid of gastspeler opzoeken als ze beschikken over het NGF-nummer óf het GSN-nummer van deze speler.

* In het verleden, toen er nog geen GSN-nummer was, hadden golfers die lid waren van twee clubs ook twee NGF-nummers. Een verkeerde invoer kon er toen toe leiden dat een speler met twee NGF-nummers ook twee handicaps had. Dit probleem is opgelost met de invoering van het GSN-nummer want de handicap van een speler is nu gekoppeld aan het GSN-nummer van de speler.

Voorbeeldtekst

Hieronder volgt een voorbeeldtekst die in het najaar van 2020 gebruikt kan worden voor de communicatie met leden van de club.

De NGF-pas in 2021

Ieder golfer heeft sinds begin 2019 een digitale NGF-pas. Je digitale NGF- is onder meer zichtbaar in de app GOLF.NL en op mijn.golf.nl (de desktop-/tablet-variant van de app GOLF.NL). [Daarnaast is je digitale NGF-pas te vinden is in de online omgeving van onze club, namelijk hier: ….]
Begin 2021 krijgt ieder lid van onze club automatisch weer een digitale NGF-pas. Deze is (mits de contributie voldaan is) vanaf 1 januari 2021 zichtbaar.
Het doel van de NGF en alle golfclubs is dat er steeds minder plastic NGF-pasjes gefabriceerd hoeven te worden. Om dat doel te bereiken is de procedure rondom de NGF-pas veranderd.

In 2020 kregen alle Nederlandse golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas, tenzij golfers en/of clubs aangaven dat ze geen plastic pas wensten. Die stap was al heel succesvol, want in 2020 had nog maar zo'n 50 procent van alle Nederlandse golfers een plastic pas.
Als gevolg van de nieuwe procedure zullen er nog minder plastic passen gefabriceerd worden, want in 2021 zal het de standaard zijn dat iedere golfer alleen een digitale NGF-pas ontvangt. Maar als jij in 2021 om bepaalde redenen toch nog per se een plastic pas wil krijgen, dan kan dat nog wel. In dit geval moet je dat voor 15 december 2020 bij ons aangeven. Stuur hiervoor een mail aan […].

Maar bedenk eerst goed of je volgend jaar echt per se een plastic pas wilt hebben. Je hebt immers een digitale NGF-pas en daarmee kun je hetzelfde als met een fysieke pas plus nog meer. Hieronder staan alle voordelen van een digitale NGF-pas op een rij.

 • Een digitale NGF-pas is minder belastend voor het milieu, kan niet kapot gaan en kan niet kwijt raken.
 • De scanbare digitale NGF-pas biedt gebruiksgemak en is "coronaproof".
 • Met de digitale pas beschik je altijd over je actuele handicap, want na elke qualifying score wordt de handicap op je digitale pas geactualiseerd.
 • Dankzij de unieke barcode en de QR-code op de digitale NGF-pas kun je je als golfer altijd identificeren.
 • In de aanloop naar de invoering van het World Handicap System (WHS) in 2021 toont de digitale NGF-pas niet alleen jouw EGA-handicap maar ook je WHS-handicap die je op dat moment zou hebben.
 • De digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie te beschikken over een fysieke pas. De digitale pas verschijnt zoals gezegd in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app wil laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland.
 • De barcode en QR-code op de digitale NGF-pas maken koppelingen mogelijk met kassasystemen en andere technische toepassingen op golfclubs. 

Vragen beantwoorden we graag. Stuur een mail aan […].