Terug naar Informatie over de NGF-pas

De NGF-pas: informatie voor golfclubs

Iedere golfer die lid is van een Nederlandse golfclub krijgt een NGF-pas. Alles wat clubs moeten weten over de NGF-pas hebben we hier op een rij gezet.

Op deze pagina vinden golfclubs algemene informatie over de NGF-pas en antwoorden op veelgestelde vragen.

De procedure voor de NGF-pas

Alle golfers die aangesloten zijn bij een van de ruim 270 golfclubs krijgen een digitale NGF-pas. Deze pas is zichtbaar in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop-/tablet-variant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van zijn of haar golfclub.

Een fysieke pas wordt sinds begin 2021 niet meer automatisch verstrekt aan de golfers. Wil een golfer om bepaalde redenen toch nog per se een plastic pas, dan kan dat nog wel. De speler moet dan in het najaar bij zijn of haar club aangeven dat hij/zij het volgende kalenderjaar een plastic pas wenst. Golfclubs kunnen vervolgens in de winter via hun clubsoftwaresysteem een plastic pas voor deze golfer aanvragen. De clubs dienen dan een vinkje te plaatsen bij de naam van de speler die een plastic pas wenst. Daardoor zal deze golfer in het volgende kalenderjaar, via zijn of haar club, naast een digitale pas ook een plastic pas krijgen.

Achtergrond: waarom digitaal?

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu. Daarom is begin 2019 de digitale NGF-pas geïntroduceerd. Iedere golfer die lid is van een club kan zijn of haar digitale pas vinden in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop-/tablet-variant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van zijn of haar golfclub.

Met als doel dat er steeds minder plastic NGF-pasjes gefabriceerd hoeven te worden, is de procedure in 2021 aangepast. In 2020 kregen alle golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas, tenzij golfers of clubs aangaven dat ze geen plastic pas wensten. Die stap was al heel succesvol, want in 2020 had nog maar zo'n 50 procent van alle Nederlandse golfers een plastic pas. Sinds begin 2021 is het de standaard dat iedere golfer alleen nog maar een digitale NGF-pas ontvangt. In het geval dat een speler toch nog een fysieke pas wil, moet de golfer dit laten weten aan zijn of haar golfclub. Deze procedure heeft ertoe geleid dat er in 2021 nog minder plastic passen gefabriceerd hoefden te worden. In 2021 hebben ongeveer 50.000 personen gekozen voor een fysieke NGF-pas. Er zijn in 2021 dus veel minder plastic passen gemaakt dan in 2020. 

Maar duurzaamheid is niet de enige reden voor de digitalisering van de golfsport. De digitalisering maakt onze sport ook veel toegankelijker: het wordt gemakkelijker om een ronde te boeken en om qualifying te spelen. Met de digitalisering beantwoorden we heel duidelijk aan een behoefte bij de golfers. Dat blijkt onder meer uit het nog steeds groeiende aantal downloads van de app GOLF.NL maar bijvoorbeeld ook uit de populariteit van het in 2020 gelanceerde online reserveringsplatform GOLFGO. De golfers zijn al lang digitaal en wij moeten daar zo goed mogelijk op inspringen. Bovendien krijgen we dankzij de digitalisering de beschikking over allerlei data. Die maken het voor clubs en banen gemakkelijker om moderne verdienmodellen te ontwikkelen. Data verzamelen via digitalisering maken het gemakkelijker om de golfsport gezond te houden.  

Voorbeeldtekst voor golfers

Wil je als club bijdragen aan minder plastic passen? Maak dan gebruik van deze voorbeeldtekst.

Iedere golfer ontvangt aan het begin van het kalenderjaar een digitale NGF-pas. Als jij om bepaalde redenen toch nog per se een plastic pas wil krijgen, dan kan dat nog wel. In dit geval moet je dat voor 15 december bij ons aangeven.

Maar bedenk eerst goed of je volgend jaar echt per se een plastic pas wilt hebben. Je hebt immers een digitale NGF-pas en daarmee kun je hetzelfde als met een fysieke pas plus nog meer. Hieronder staan alle voordelen van een digitale NGF-pas op een rij.

 • Een digitale NGF-pas is minder belastend voor het milieu, kan niet kapot gaan en kan niet kwijt raken.
 • De scanbare digitale NGF-pas biedt gebruiksgemak en is "coronaproof".
 • Met de digitale pas beschik je altijd over je actuele handicap, want na elke qualifying score wordt de handicap op je digitale pas geactualiseerd.
 • Dankzij de unieke barcode en de QR-code op de digitale NGF-pas kun je je als golfer altijd identificeren.
 • In de aanloop naar de invoering van het World Handicap System (WHS) in 2021 toont de digitale NGF-pas niet alleen jouw EGA-handicap maar ook je WHS-handicap die je op dat moment zou hebben.
 • De digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie te beschikken over een fysieke pas. De digitale pas verschijnt zoals gezegd in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app wil laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland.
 • De barcode en QR-code op de digitale NGF-pas maken koppelingen mogelijk met kassasystemen en andere technische toepassingen op golfclubs. 

Op je digitale NGF-pas wordt zowel je GSN-nummer als je NGF-nummer getoond. Het GSN-nummer begint met “NL”. Het NGF-nummer kun je beschouwen als je clubnummer. Je GSN-nummer is een nummer waaronder je handicap, scores en andere historistische data worden opgeslagen.

Integratie in de eigen clubomgeving

Golfclubs kunnen de digitale NGF-pas integreren in de eigen online clubomgeving. De softwareleveranciers kunnen je hier meer over vertellen. Heb je als golfclub interesse om dit te realiseren, informeer dan bij de softwareleverancier van de golfclub. 

De technische mogelijkheden van de pas

De digitale NGF-pas biedt veel technische mogelijkheden. Zo kunnen de unieke barcode en de QR-code op de digitale pas (de vervanging voor de magneetstrip op de plastic pas) bijvoorbeeld gebruikt worden voor het identificeren van gastspelers en voor kassasystemen. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail.

In de FAQ hieronder wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over de NGF-pas.

Veelgestelde vragen

De digitale NGF-pas is een belangrijk onderdeel van de digitalisering van onze sport want een digitale pas heeft zowel voor clubs als golfers veel voordelen. Die hebben we hier op een rij gezet.

 • Een digitale pas is minder belastend voor het milieu.
 • De scanbare digitale NGF-pas biedt gebruiksgemak, kan niet kapot gaan, kan niet kwijt raken en is "coronaproof".
 • Met de digitale pas beschikt iedere golfer altijd over zijn/haar actuele handicap, want na elke qualifying score wordt de handicap op de digitale pas geactualiseerd. Cijfers van de app GOLF.NL tonen aan dat dit golfers stimuleert om meer qualifying scorekaarten in te leveren.
 • De unieke barcode en de QR-code op de digitale NGF-pas maken de identificatie van gastspelers mogelijk. Hiermee kan een golfer zich altijd identificeren.
 • In de aanloop naar de invoering van het World Handicap System (WHS) in 2021 toont de digitale NGF-pas niet alleen de EGA-handicap maar ook de WHS-handicap die een speler op dat moment zou hebben. Dit zal golfers aanmoedigen om aan hun handicap te werken.
 • De digitale NGF-pas kan in de eigen online clubomgeving geïntegreerd worden. Alle softwareleveranciers beschikken over de juiste documentatie en technische gegevens om deze koppeling te kunnen maken. Vraag je clubsoftwareleverancier naar de mogelijkheden.
 • De barcode en QR-code op de digitale NGF-pas kunnen gebruikt worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere toepassingen op de golfclub. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de club, informeer dan bij je softwareleverancier of neem contact op met de NGF.
 • De digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland. Een golfer hoeft dus niet voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via zijn/haar club. De digitale pas van iedere golfer verschijnt zoals gezegd in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app wil laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Spelers die de app GOLF.NL niet hebben, kunnen voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van hun digitale pas op mijn.golf.nl en die foto tonen op de banen in het buitenland.

Ja. Als een golfer de contributie niet betaald heeft, dan kunnen clubs dat bij de uitwisseling met de NGF op dezelfde manier aangeven als nu. In dat geval zal de digitale pas van deze golfer niet zichtbaar worden. Zodra de contributie is betaald, kan de club dit weer omzetten in het softwaresysteem en de gegevens uitwisselen met de NGF. Pas dan zal de digitale pas van deze golfer verschijnen. Dus wie niet betaalt, ontvangt geen digitale pas.

Nee.

Soms verzoeken golfers hun club om een fysieke NGF-pas omdat ze in het buitenland gaan spelen en omdat ze menen dat ze in het buitenland een plastic pas nodig hebben. Maar de digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je de digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Golfers die de app GOLF.NL niet hebben, kunnen voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van hun digitale pas op mijn.golf.nl en die foto tonen op de golfbanen in het buitenland.

Met ingang van 2021 zal op de digitale NGF-pas van iedere golfer zowel zijn/haar GSN-nummer als zijn/haar NGF-nummer worden getoond. Het GSN-nummer begint met “NL”.

Wat is het verschil?

Sinds de invoering van de nieuwe ledendatabase in 2016 heeft iedere golfer een uniek GSN-nummer (een Golf Service Nummer). Het GSN-nummer van een speler verandert niet en levert een grote bijdrage aan een database met correcte data. 

Dat komt omdat de handicap, scores en anderen historistische data van een golfer nu worden opgeslagen onder het GSN-nummer van de speler en niet langer onder zijn/haar NGF-nummer(s).* De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database verloopt op basis van GSN-nummers.

Ieder speler heeft dus één GSN-nummer. Daarnaast heeft iedere speler per golfclub één NGF-nummer.

 • Als een golfer lid is van twee clubs heeft hij/zij bij de ene club een ander NGF-nummer dan bij de tweede club. Deze speler heeft echter maar één GSN-nummer. De handicap van deze speler wordt gekoppeld aan zijn/haar GSN-nummer. Onder het GSN-nummer van een golfer vallen zijn/haar verschillende NGF-nummers en lidmaatschappen.
 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club.
  Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.

Het NGF-nummer zou je kunnen beschouwen als het clubnummer van een speler en het GSN-nummer als een individueel nummer van een speler.

Dankzij het unieke GSN-nummer kan het ook niet meer voorkomen dat een golfer die lid is van twee clubs twee homeclubs heeft. Als een golfer lid wordt van een tweede club moet de speler zelf aangeven welke golfclub zijn homeclub wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer.

Na 2020 wordt dus zowel het NGF-nummer als het GSN-nummer van een speler getoond op de digitale pas van een speler. Verder zal in 2021 niet langer "EGA Handicapbewijs" op de pas komen te staan. Dat heeft te maken met de overstap van het EGA Handicap Systeem naar het Wereld Handicap Systeem.

Handicap van een speler opzoeken?

Voor golfclubs is er de functie "Zoek een handicap" (gastspelers) en de functie "Zoek een lid" (eigen leden) ontwikkeld in caddie.ngf.nl. Clubs kunnen de handicap van een lid of gastspeler opzoeken als ze beschikken over het NGF-nummer óf het GSN-nummer van deze speler.

* In het verleden, toen er nog geen GSN-nummer was, hadden golfers die lid waren van twee clubs ook twee NGF-nummers. Een verkeerde invoer kon er toen toe leiden dat een speler met twee NGF-nummers ook twee handicaps had. Dit probleem is opgelost met de invoering van het GSN-nummer want de handicap van een speler is nu gekoppeld aan het GSN-nummer van de speler.

De handicap van een speler is gekoppeld aan het unieke nummer dat iedere speler heeft, het GSN-nummer. Alle scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. Om fouten te voorkomen is de handicap van een speler niet gekoppeld aan het NGF-nummer van de speler, want wie lid is van twee clubs heeft twee verschillende NGF-nummers.

Sinds 1 januari 2021 wordt het GSN-nummer van iedere speler getoond op de digitale NGF-pas. Het GSN-nummer begint met “NL”. (Op ngf.nl/ngf-pas vind je meer informatie over het GSN-nummer.)

De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database van de NGF verloopt op basis van GSN-nummers.

 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club. Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.
 • Als een golfer lid blijft van zijn/haar huidige club en daarnaast lid wordt van een andere club, dan moet hij/zij aangeven welke club zijn/haar home club wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. De home club is verantwoordelijk voor de handicap van een speler en de handicap wordt getoond op de digitale NGF-pas van de speler. De home club gebruikt het GSN-nummer van de golfer voor handicapdoeleinden.

Golfers kunnen met al hun vragen terecht bij de handicapcommissie van hun club. In het geval dat een speler lid is van twee of meer clubs, betreft het de handicapcommissie van zijn/haar homeclub. De homeclub is de club die de handicap registreert.

Vraag: Wordt een handicap van een speler automatisch aangepast in het systeem van onze club als wij niet de home club van de speler zijn?
De niet-homeclub krijgt niet automatisch de nieuwe handicap van een speler doorgestuurd. De niet-homeclub kan wel de actuele handicap van een speler van een andere club opzoeken via caddie.ngf.nl. De niet-homeclub heeft hiervoor het GSN-nummer van de speler nodig.