Terug naar Informatie over de NGF-pas

De NGF-pas: informatie voor golfclubs

Iedere golfer die lid is van een Nederlandse golfclub krijgt een NGF-pas. Alles wat clubs moeten weten over de NGF-pas hebben we hier op een rij gezet.

De procedure voor de NGF-pas

Alle golfers die aangesloten zijn bij een van de ruim 270 golfclubs hebben een digitale NGF-pas. Deze pas is zichtbaar in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop-/tablet-variant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van zijn of haar golfclub.

De procedure voor de NGF-pas van 2022 is hetzelfde als de procedure voor de pas van 2021. 

 • Vanaf 1 januari hebben alle golfers die niet zijn uitgeschreven bij hun golfclub automatisch een digitale NGF-pas die geldig is in het nieuwe kalenderjaar. 
 • Een fysieke pas wordt niet meer automatisch verstrekt aan de golfers, maar als een golfer om bepaalde redenen toch nog per se een plastic pas wil, dan kan dat nog wel. De speler moet dan in het najaar, voor 15 december, bij zijn of haar club aangeven dat hij/zij het volgende kalenderjaar een plastic pas wenst. Golfclubs kunnen vervolgens in de winter via hun clubsoftwaresysteem een plastic pas voor deze golfer aanvragen. De clubs dienen dan een vinkje te plaatsen bij de naam van de speler die een plastic pas wenst. Daardoor zal deze golfer in het volgende kalenderjaar, via zijn of haar club, naast een digitale pas ook een plastic pas krijgen. 

Hulp gevraagd!

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu. Daarom is begin 2019 de digitale NGF-pas geïntroduceerd. De ambitie om steeds minder plastic passen te verstrekken wordt gerealiseerd: in 2021 zijn nog maar 25.000 plastic NGF-passen geproduceerd. Dat is ongeveer 5 procent van alle golfers. Wij bedanken de clubs voor hun hulp bij het afbouwen van de plastic NGF-pas! 

De NGF streeft er echter naar dat er in de nabije toekomst helemaal geen plastic passen meer worden verstrekt. Daarvoor hebben we de hulp nodig van de clubs. 

Wil je als club bijdragen aan minder plastic NGF-passen? 

 • Vertel je leden dat iedereen alleen een digitale NGF-pas krijgt en dat dit een standaardwaarde in je softwaresysteem is. Check in je softwaresysteem of dit ook daadwerkelijk het geval is.
 • Maak gebruik van deze voorbeeldtekst voor communicatie met je golfers. Zie ook deze tekst van golf.nl die gericht is op golfers.
 • Hierna hoef je alleen nog maar een vinkje te plaatsen bij de naam van een golfer die voor 15 december aangeeft dat hij of zij per se nog een plastic pas wenst. 

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu, maar duurzaamheid is niet de enige reden voor de digitalisering van de golfsport. Lees hier meer over het waarom van de digitale NGF-pas.

Raadpleeg ook de FAQ onderaan deze pagina, daar vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de NGF-pas. 

Integratie in de eigen clubomgeving

Golfclubs kunnen de digitale NGF-pas integreren in de eigen online clubomgeving. De softwareleveranciers kunnen je hier meer over vertellen. Heb je als golfclub interesse om dit te realiseren, informeer dan bij de softwareleverancier van de golfclub. 

De technische mogelijkheden van de pas

De digitale NGF-pas biedt veel technische mogelijkheden. Zo kunnen de unieke barcode en de QR-code op de digitale pas (de vervanging voor de magneetstrip op de plastic pas) bijvoorbeeld gebruikt worden voor het identificeren van gastspelers en voor kassasystemen. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail.

Veelgestelde vragen

De digitale NGF-pas is een belangrijk onderdeel van de digitalisering van onze sport want een digitale pas heeft zowel voor clubs als golfers veel voordelen. Die hebben we hier op een rij gezet.

 • Een digitale pas is minder belastend voor het milieu.
 • De scanbare digitale NGF-pas biedt gebruiksgemak, kan niet kapot gaan, kan niet kwijt raken en is "coronaproof".
 • Met de digitale pas beschikt iedere golfer altijd over zijn/haar actuele handicap, want na elke qualifying score wordt de handicap op de digitale pas geactualiseerd. Cijfers van de app GOLF.NL tonen aan dat dit golfers stimuleert om meer qualifying scorekaarten in te leveren.
 • De unieke barcode en de QR-code op de digitale NGF-pas maken de identificatie van gastspelers mogelijk. Hiermee kan een golfer zich altijd identificeren.
 • De digitale NGF-pas kan in de eigen online clubomgeving geïntegreerd worden. Alle softwareleveranciers beschikken over de juiste documentatie en technische gegevens om deze koppeling te kunnen maken. Vraag je clubsoftwareleverancier naar de mogelijkheden.
 • De barcode en QR-code op de digitale NGF-pas kunnen gebruikt worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere toepassingen op de golfclub. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de club, informeer dan bij je softwareleverancier of neem contact op met de NGF.
 • De digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland. Een golfer hoeft dus niet voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via zijn/haar club. De digitale pas van iedere golfer verschijnt zoals gezegd in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl, de tablet- eb desktopvariant van de app GOLF.NL.

Ja. Als een golfer de contributie niet betaald heeft, dan kunnen clubs dat bij de uitwisseling met de NGF aangeven. In dat geval zal de digitale pas van deze golfer niet zichtbaar worden. Zodra de contributie is betaald, kan de club dit weer omzetten in het softwaresysteem en de gegevens uitwisselen met de NGF. Pas dan zal de digitale pas van deze golfer verschijnen. Dus wie niet betaalt, ontvangt geen digitale pas.

Nee.

Soms verzoeken golfers hun club om een fysieke NGF-pas omdat ze in het buitenland gaan spelen en omdat ze menen dat ze in het buitenland een plastic pas nodig hebben. Maar de digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl, de tablet- en desktopvariant van de app.

Zonder internetverbinding is de digitale NGF-pas niet zichtbaar in de app GOLF.NL en ook niet op mijn.golf.nl. Golfers die gedurende een golfvakantie een golfbaan gaan bezoeken waar geen internet is, kunnen voor vertrek een screenshot maken van hun digitale pas in de app GOLF.NL of op mijn.golf.nl en die foto tonen op de golfbaan.

Op de digitale NGF-pas van iedere golfer wordt zowel zijn/haar GSN-nummer als zijn/haar NGF-nummer getoond. Het GSN-nummer begint met “NL”.

Wat is het verschil?

Sinds de invoering van de nieuwe ledendatabase in 2016 heeft iedere golfer een uniek GSN-nummer (een Golf Service Nummer). Het GSN-nummer van een speler verandert niet en levert een grote bijdrage aan een database met correcte data. 

Dat komt omdat de handicap, scores en anderen historistische data van een golfer nu worden opgeslagen onder het GSN-nummer van de speler en niet langer onder zijn/haar NGF-nummer(s).* De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database verloopt op basis van GSN-nummers.

Ieder speler heeft dus één GSN-nummer. Daarnaast heeft iedere speler per golfclub één NGF-nummer.

 • Als een golfer lid is van twee clubs heeft hij/zij bij de ene club een ander NGF-nummer dan bij de tweede club. Deze speler heeft echter maar één GSN-nummer. De handicap van deze speler wordt gekoppeld aan zijn/haar GSN-nummer. Onder het GSN-nummer van een golfer vallen zijn/haar verschillende NGF-nummers en lidmaatschappen.
 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club.
  Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.

Het NGF-nummer zou je kunnen beschouwen als het clubnummer van een speler en het GSN-nummer als een individueel nummer van een speler.

Dankzij het unieke GSN-nummer kan het ook niet meer voorkomen dat een golfer die lid is van twee clubs twee homeclubs heeft. Als een golfer lid wordt van een tweede club moet de speler zelf aangeven welke golfclub zijn homeclub wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. 

Handicap van een speler opzoeken?

Voor golfclubs is er de functie "Zoek een handicap" (gastspelers) en de functie "Zoek een lid" (eigen leden) ontwikkeld in caddie.ngf.nl. Clubs kunnen de handicap van een lid of gastspeler opzoeken als ze beschikken over het NGF-nummer óf het GSN-nummer van deze speler.

* In het verleden, toen er nog geen GSN-nummer was, hadden golfers die lid waren van twee clubs ook twee NGF-nummers. Een verkeerde invoer kon er toen toe leiden dat een speler met twee NGF-nummers ook twee handicaps had. Dit probleem is opgelost met de invoering van het GSN-nummer want de handicap van een speler is nu gekoppeld aan het GSN-nummer van de speler.

De handicap van een speler is gekoppeld aan het unieke nummer dat iedere speler heeft, het GSN-nummer. Alle scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. Om fouten te voorkomen is de handicap van een speler niet gekoppeld aan het NGF-nummer van de speler, want wie lid is van twee clubs heeft twee verschillende NGF-nummers.

Op de digitale NGF-pas wordt het GSN-nummer van een speler getoond. Het GSN-nummer begint met “NL”. (Op ngf.nl/ngf-pas vind je meer informatie over het GSN-nummer.)

De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database van de NGF verloopt op basis van GSN-nummers.

 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club. Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.
 • Als een golfer lid blijft van zijn/haar huidige club en daarnaast lid wordt van een andere club, dan moet hij/zij aangeven welke club zijn/haar home club wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. De home club is verantwoordelijk voor de handicap van een speler en de handicap wordt getoond op de digitale NGF-pas van de speler. De home club gebruikt het GSN-nummer van de golfer voor handicapdoeleinden.

Golfers kunnen met al hun vragen terecht bij de handicapcommissie van hun club. In het geval dat een speler lid is van twee of meer clubs, betreft het de handicapcommissie van zijn/haar homeclub. De homeclub is de club die de handicap registreert.

Vraag: Wordt een handicap van een speler automatisch aangepast in het systeem van onze club als wij niet de home club van de speler zijn?
De niet-homeclub krijgt niet automatisch de nieuwe handicap van een speler doorgestuurd. De niet-homeclub kan wel de actuele handicap van een speler van een andere club opzoeken via caddie.ngf.nl. De niet-homeclub heeft hiervoor het GSN-nummer van de speler nodig.