Terug naar Informatie over de NGF-pas

De NGF-pas: informatie voor golfclubs

Iedere golfer die lid is van een Nederlandse golfclub krijgt een digitale NGF-pas. Alles wat clubs moeten weten over de NGF-pas hebben we hier op een rij gezet.

Alle golfers die aangesloten zijn bij een van de ruim 270 golfclubs hebben een digitale NGF-pas. Deze pas is voor een golfer zichtbaar in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop-/tablet-variant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van de club waarvan de golfer lid is.

De procedure voor de NGF-pas

De procedure voor de NGF-pas is als volgt.

 1. Op 1 januari van een nieuw kalenderjaar hebben alle golfers die niet zijn uitgeschreven bij hun golfclub automatisch een digitale NGF-pas die geldig is in het nieuwe kalenderjaar. De digitale pas toont de naam, de actuele handicap, de club en het Golf Service Nummer (GSN) van de speler. Dit nummer begint met NL.
 2. Het ontwerp van de digitale NGF-pas is eind 2023 aangepast. De foto boven dit artikel toont het nieuwe ontwerp.
 3. Zoals eerder bericht, worden er na 2023 geen plastic passen meer verstrekt. Voor golfers die geen smartphone hebben is er in Caddie (caddie.ngf.nl) een print-on-demand functionaliteit. Mocht een club een lid zonder smartphone hebben, dan kan de club in Caddie een print maken van de digitale NGF-pas van deze golfer. Lees meer in de Caddie-FAQ.

Belangrijk om te weten:

 • Er zijn nog enkele golfclubs en -banen die de plastic NGF-pas nodig hebben vanwege de RFID-chip die in de kaart zit. Het IT-team van de NGF neemt contact op met deze clubs (bij de meeste clubs is dit al gebeurd). Op basis van de wensen van deze verenigingen wordt gekeken welke functionaliteiten er in de digitale NGF-pas overgenomen kunnen worden om de overgang van plastic naar digitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Heb je er vragen over, stuur dan een mail.
 • Golfclubs kunnen de digitale NGF-pas integreren in de eigen online clubomgeving. De meeste clubs hebben dit al gedaan. Wil je er meer over weten, treed dan in contact met je softwareleverancier.
 • De digitale NGF-pas biedt veel technische mogelijkheden. Zo kunnen de unieke barcode en de QR-code op de digitale pas (de vervanging voor de magneetstrip op de plastic pas) bijvoorbeeld gebruikt worden voor het identificeren van gastspelers en voor kassasystemen. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail.
 • De digitale NGF-pas is ook geldig in het buitenland. Een golfer heeft dus geen plastic pas nodig als hij of zij een golfvakantie maakt.

Duurzaamheid

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu dan een plastic kaartje. Dat is een van de redenen waarom de NGF begin 2019 de digitale pas heeft geïntroduceerd. Sindsdien is de plastic NGF-pas stap voor stap uitgefaseerd. 

 • In 2020 kregen alle golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas, tenzij golfers of clubs aangaven dat ze geen plastic pas wensten. Die stap was al heel succesvol, want in 2020 had nog maar zo'n 50 procent van alle Nederlandse golfers een plastic pas.
 • In 2021, 2022 en 2023 ontving iedere golfer alleen nog maar een digitale NGF-pas. Maar een golfer die per se nog een plastic pas wilde hebben, kon die aanvragen bij zijn of haar golfclub. Deze stap leidde ertoe dat er in 2021 nog maar 35.000 plastic NGF-passen verstrekt hoefden te worden en in 2022 30.000. In 2023 zijn er maar 6.250 plastic passen verstrekt.
 • In 2024 worden er geen plastic passen meer verstrekt. 

De NGF bedankt alle golfers en clubs voor hun hulp bij het uitfaseren van de plastic pas! 

Digitalisering

Duurzaamheid is niet de enige reden voor de digitalisering van de golfsport. De digitalisering maakt onze sport ook veel toegankelijker: het wordt bijvoorbeeld gemakkelijker om een ronde te boeken en om qualifying te spelen. Met de digitalisering beantwoorden we heel duidelijk aan een behoefte bij de golfers. Dat blijkt onder meer uit het nog steeds groeiende aantal downloads van de app GOLF.NL maar bijvoorbeeld ook uit de populariteit van het online reserveringsplatform GOLFGO. De golfers zijn al lang digitaal en clubs en banen moeten daar zo goed mogelijk op inspringen. Bovendien krijgen we dankzij de digitalisering de beschikking over allerlei data. Die maken het voor clubs en banen gemakkelijker om moderne verdienmodellen te ontwikkelen. Data verzamelen via digitalisering maken het gemakkelijker om de golfsport gezond te houden. 

Raadpleeg ook de FAQ hieronder, daar vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de NGF-pas. 

Veelgestelde vragen

De digitale NGF-pas is een belangrijk onderdeel van de digitalisering van onze sport want een digitale pas heeft zowel voor clubs als golfers veel voordelen. Die hebben we hier op een rij gezet.

 • Een digitale pas is minder belastend voor het milieu.
 • De scanbare digitale NGF-pas biedt gebruiksgemak, kan niet kapot gaan, kan niet kwijt raken.
 • Met de digitale pas beschikt iedere golfer altijd over zijn/haar actuele handicap, want na elke qualifying score wordt de handicap op de digitale pas geactualiseerd. Cijfers van de app GOLF.NL tonen aan dat dit golfers stimuleert om meer qualifying scorekaarten in te leveren.
 • De unieke barcode en de QR-code op de digitale NGF-pas maken de identificatie van gastspelers mogelijk. Hiermee kan een golfer zich altijd identificeren.
 • De digitale NGF-pas kan in de eigen online clubomgeving geïntegreerd worden. Vraag je clubsoftwareleverancier naar de mogelijkheden.
 • De barcode en QR-code op de digitale NGF-pas kunnen gebruikt worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere toepassingen op de golfclub. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de club, informeer dan bij je softwareleverancier of neem contact op met de NGF.
 • De digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland.

De digitale pas van een golfer wordt getoond in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de tablet- en desktopvariant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van de golfclub.

Vanaf 1 januari krijgen alle golfers die niet zijn uitgeschreven bij hun golfclub automatisch hun digitale NGF-pas van het volgende kalenderjaar.

De digitale pas van een golfer wordt getoond in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de tablet- en desktopvariant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van de golfclub.

Ja. Als een golfer de contributie niet betaald heeft, dan kunnen clubs dat bij de uitwisseling met de NGF aangeven. In dat geval zal de digitale pas van deze golfer niet zichtbaar worden. Zodra de contributie is betaald, kan de club dit weer omzetten in het softwaresysteem en de gegevens uitwisselen met de NGF. Pas dan zal de digitale pas van deze golfer verschijnen. Dus wie niet betaalt, ontvangt geen digitale pas.

Ja, de digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland.

De digitale pas van een golfer wordt getoond in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de tablet- en desktopvariant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van de golfclub.

Zonder internetverbinding is de digitale NGF-pas niet zichtbaar in de app GOLF.NL en ook niet op mijn.golf.nl. Golfers die gedurende een golfvakantie een golfbaan gaan bezoeken waar geen internet is, kunnen voor vertrek een screenshot maken van hun digitale pas in de app GOLF.NL of op mijn.golf.nl en die foto tonen op de golfbaan.

Ieder golfer die lid is van een club heeft een uniek nummer: het Golf Service Nummer (GSN). Het Golf Service Nummer wordt getoond op de digitale NGF-pas van een golfer. Het GSN-nummer begint met NL.

Tot en met 31 december 2022 toonde de NGF-pas ook het NGF-nummer van de golfer (bestaande uit 5 tot 7 cijfers), maar sinds 1 januari 2023 toont de NGF-pas alleen nog maar het Golf Service Nummer van de golfer. NGF-nummers (bestaande uit 5 tot 7 cijfers) zijn sinds 2022 niet meer nodig want de handicap, scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder het GSN van de speler en niet langer onder zijn/haar NGF-nummer(s). 

Voor de golfer betekende de afschaffing van het NGF-nummer vooral versimpeling. Er is nu geen verwarring meer welk nummer van de NGF-pas gebruikt moet worden bij aanmelding in de app GOLF.NL of bij het overstappen naar een andere golfclub. Het registreren van een nieuwe account in de app GOLF.NL kan sinds 1 januari 2023 alleen op basis van het GSN en niet meer op basis van het NGF-nummer.

Voor golfclubs en -banen betekende de afschaffing van het NGF-nummer dat zij alleen nog maar met het GSN van een golfer hoeven te werken. In het NGF-serviceportaal Caddie (caddie.ngf.nl) kan men na 2022 alleen nog maar de handicap van een lid of of gastspeler vinden als men zijn of haar GSN intikt. 

De handicap van een speler is gekoppeld aan het unieke nummer dat iedere speler heeft, het Golf Service Nummer (GSN). Alle scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder zijn/haar GSN.

Op de digitale NGF-pas wordt het Golf Service Nummer (GSN) van een speler getoond. Het GSN begint met NL.

De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database van de NGF verloopt op basis van Golf Service Nummers (GSN's).

 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar Golf Service Nummer (GSN) Dankzij het GSN blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club. Het GSN maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.
 • Als een golfer lid blijft van zijn/haar huidige club en daarnaast lid wordt van een andere club, dan moet hij/zij aangeven welke club zijn/haar home club wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar Golf Service Nummer (GSN). De home club is verantwoordelijk voor de handicap van een speler en de handicap wordt getoond op de digitale NGF-pas van de speler. De home club gebruikt het GSN-nummer van de golfer voor handicapdoeleinden.

Golfers kunnen met al hun vragen terecht bij de handicapcommissie van hun club. In het geval dat een speler lid is van twee of meer clubs, betreft het de handicapcommissie van zijn/haar homeclub. De homeclub is de club die de handicap registreert.