Terug naar Informatie over de NGF-pas

De NGF-pas: informatie voor golfclubs

Iedere golfer die lid is van een Nederlandse golfclub krijgt een NGF-pas. Alles wat clubs moeten weten over de NGF-pas hebben we hier op een rij gezet.

Alle golfers die aangesloten zijn bij een van de ruim 270 golfclubs hebben een digitale NGF-pas. Deze pas is zichtbaar in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop-/tablet-variant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van zijn of haar golfclub.

De procedure voor de NGF-pas

De procedure voor de NGF-pas is als volgt.

 • Op 1 januari van een nieuw kalenderjaar hebben alle golfers die niet zijn uitgeschreven bij hun golfclub automatisch een digitale NGF-pas die geldig is in het nieuwe kalenderjaar.
 • De digitale pas toont de naam, de actuele handicap, de club en het Golf Service Nummer (GSN) van de speler. Dit nummer begint met NL. *
 • Een plastic pas voor het kalenderjaar 2023 is niet meer automatisch verstrekt aan golfers, want de NGF streeft ernaar dat er steeds minder plastic passen geproduceerd worden (lees hier meer over verderop op deze pagina). Maar als een golfer om bepaalde redenen toch nog per se een plastic pas voor het kalenderjaar 2023 wil, dan kan dat nog wel. De speler moet dan bij zijn of haar club aangeven dat hij of zij een plastic pas voor het jaar 2023 wenst. Golfclubs kunnen vervolgens via Caddie een plastic pas voor deze golfer aanvragen. Ga hiervoor naar Caddie (caddie.ngf.nl) en log in als golfclub. Zoek vervolgens bij ‘Zoek een lid’ naar de golfer om wie het gaat en klik op ‘plastic NGF-pas ontvangen’. Na deze aanvraag zal de golfclub de plastic NGF-pas van de golfer ontvangen en kan de pas uitgereikt worden aan de speler.

* Tot en met 31 december 2022 toonde de NGF-pas ook het NGF-nummer van de golfer (bestaande uit 5 tot 7 cijfers). Vanaf 1 januari 2023 toont de NGF-pas alleen nog maar het Golf Service Nummer (GSN) van de golfer. Dit nummer begint met NL. NGF-nummers (bestaande uit 5 tot 7 cijfers) zijn na 2022 niet meer nodig want de handicap, scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder het GSN van de speler en niet langer onder zijn/haar NGF-nummer(s).

Voor de golfer betekent de aanpassing per 1 januari 2023 (het wegvallen van het NGF-nummer) vooral versimpeling. Er kan geen verwarring meer ontstaan over welk nummer van de NGF-pas gebruikt moet worden bij aanmelding in de app GOLF.NL of bij het overstappen naar een andere golfclub. Het registreren van een nieuwe account in de app GOLF.NL kan vanaf 1 januari 2023 alleen op basis van het GSN en niet meer op basis van het NGF-nummer.

Voor golfclubs en -banen betekent de aanpassing dat zij alleen nog maar met het GSN van een golfer hoeven te werken. In het NGF-serviceportaal Caddie (caddie.ngf.nl) kan men na 2022 alleen nog maar de handicap van een lid of of gastspeler vinden als men zijn of haar GSN intikt.

Op 12 september 2022 heeft de NGF clubs en softwareleveranciers verzocht om waar nodig enkele aanpassingen te doen. Denk hierbij aan aanmeldformulieren of online boekingen van een starttijd. Waar voorheen gevraagd werd om het NGF-nummer van een golfer dient nu gevraagd te worden om zijn of haar Golf Service Nummer (GSN). Vertel golfers zo vaak mogelijk dat het Golf Service Nummer (GSN) te vinden is op de digitale NGF-pas en dat het nummer begint met NL.

Duurzaamheid

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu dan een plastic kaartje. Daarom is begin 2019 de digitale NGF-pas geïntroduceerd, die maakt een plastic pas overbodig. Sindsdien worden er elk jaar minder plastic passen verstrekt. 

 • In 2020 kregen alle golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas, tenzij golfers of clubs aangaven dat ze geen plastic pas wensten. Die stap was al heel succesvol, want in 2020 had nog maar zo'n 50 procent van alle Nederlandse golfers een plastic pas.
 • Sinds 2021 is het de standaard dat iedere golfer alleen nog maar een digitale NGF-pas ontvangt. Een golfer die per se nog een plastic pas wil, moet die aanvragen bij zijn of haar golfclub. Deze stap heeft ertoe geleid dat er in 2021 nog maar 25.000 plastic NGF-passen verstrekt hoefden te worden en in 2022 20.000.  Begin 2023 zijn er ongeveer 3.000 plastic passen verstrekt aan golfers die een plastic pas bij hun club hadden aangevraagd.
 • Na 2023 wordt de plastic pas helemaal afgeschaft.

De NGF bedankt alle golfers en clubs voor hun hulp bij het uitfaseren van de plastic pas! Goed om te weten: de digitale NGF-pas is ook geldig in het buitenland. Je hebt dus geen plastic pas nodig als je een golfvakantie maakt.

Digitalisering

Duurzaamheid is overigens niet de enige reden voor de digitalisering van de golfsport. De digitalisering maakt onze sport ook veel toegankelijker: het wordt gemakkelijker om een ronde te boeken en om qualifying te spelen. Met de digitalisering beantwoorden we heel duidelijk aan een behoefte bij de golfers. Dat blijkt onder meer uit het nog steeds groeiende aantal downloads van de app GOLF.NL maar bijvoorbeeld ook uit de populariteit van het in 2020 gelanceerde online reserveringsplatform GOLFGO. De golfers zijn al lang digitaal en clubs en banen moeten daar zo goed mogelijk op inspringen. Bovendien krijgen we dankzij de digitalisering de beschikking over allerlei data. Die maken het voor clubs en banen gemakkelijker om moderne verdienmodellen te ontwikkelen. Data verzamelen via digitalisering maken het gemakkelijker om de golfsport gezond te houden.

Integratie in de eigen clubomgeving

Golfclubs kunnen de digitale NGF-pas integreren in de eigen online clubomgeving. De softwareleveranciers kunnen je hier meer over vertellen. Heb je als golfclub interesse om dit te realiseren, informeer dan bij de softwareleverancier van de golfclub.

De technische mogelijkheden van de pas

De digitale NGF-pas biedt veel technische mogelijkheden. Zo kunnen de unieke barcode en de QR-code op de digitale pas (de vervanging voor de magneetstrip op de plastic pas) bijvoorbeeld gebruikt worden voor het identificeren van gastspelers en voor kassasystemen. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail.

Er zijn nog enkele golfclubs en -banen die de plastic NGF-pas nodig hebben vanwege de magneetstrip of chip die in de kaart zit. Geldt dit voor jouw club? Neem dan contact op door een mail te sturen. De NGF zal op basis van jouw wensen kijken welke functionaliteiten er in de digitale NGF-pas overgenomen kunnen worden om de overgang van plastic naar digitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Raadpleeg ook de FAQ hieronder, daar vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de NGF-pas. 

Veelgestelde vragen

De digitale NGF-pas is een belangrijk onderdeel van de digitalisering van onze sport want een digitale pas heeft zowel voor clubs als golfers veel voordelen. Die hebben we hier op een rij gezet.

 • Een digitale pas is minder belastend voor het milieu.
 • De scanbare digitale NGF-pas biedt gebruiksgemak, kan niet kapot gaan, kan niet kwijt raken en is "coronaproof".
 • Met de digitale pas beschikt iedere golfer altijd over zijn/haar actuele handicap, want na elke qualifying score wordt de handicap op de digitale pas geactualiseerd. Cijfers van de app GOLF.NL tonen aan dat dit golfers stimuleert om meer qualifying scorekaarten in te leveren.
 • De unieke barcode en de QR-code op de digitale NGF-pas maken de identificatie van gastspelers mogelijk. Hiermee kan een golfer zich altijd identificeren.
 • De digitale NGF-pas kan in de eigen online clubomgeving geïntegreerd worden. Alle softwareleveranciers beschikken over de juiste documentatie en technische gegevens om deze koppeling te kunnen maken. Vraag je clubsoftwareleverancier naar de mogelijkheden.
 • De barcode en QR-code op de digitale NGF-pas kunnen gebruikt worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere toepassingen op de golfclub. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de club, informeer dan bij je softwareleverancier of neem contact op met de NGF.
 • De digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland. Een golfer hoeft dus niet voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via zijn/haar club.

De digitale pas van een golfer wordt getoond in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de tablet- en desktopvariant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van de golfclub.

Vanaf 1 januari krijgen alle golfers die niet zijn uitgeschreven bij hun golfclub automatisch hun digitale NGF-pas van het volgende kalenderjaar.

De digitale pas van een golfer wordt getoond in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de tablet- en desktopvariant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van de golfclub.

Ja. Als een golfer de contributie niet betaald heeft, dan kunnen clubs dat bij de uitwisseling met de NGF aangeven. In dat geval zal de digitale pas van deze golfer niet zichtbaar worden. Zodra de contributie is betaald, kan de club dit weer omzetten in het softwaresysteem en de gegevens uitwisselen met de NGF. Pas dan zal de digitale pas van deze golfer verschijnen. Dus wie niet betaalt, ontvangt geen digitale pas.

Nee. Soms verzoeken golfers hun club om een fysieke NGF-pas omdat ze in het buitenland gaan spelen en omdat ze menen dat ze in het buitenland een plastic pas nodig hebben. Maar de digitale pas van de NGF is ook geldig en wordt ook geaccepteerd in het buitenland.

De digitale pas van een golfer wordt getoond in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de tablet- en desktopvariant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van de golfclub.

Zonder internetverbinding is de digitale NGF-pas niet zichtbaar in de app GOLF.NL en ook niet op mijn.golf.nl. Golfers die gedurende een golfvakantie een golfbaan gaan bezoeken waar geen internet is, kunnen voor vertrek een screenshot maken van hun digitale pas in de app GOLF.NL of op mijn.golf.nl en die foto tonen op de golfbaan.

Ieder golfer die lid is van een club heeft een uniek nummer: het Golf Service Nummer (GSN). Het Golf Service Nummer wordt getoodn op de digitale NGF-pas van een golfer. Het GSN-nummer begint met NL.

De situatie tot 31 december 2022

Op de digitale NGF-pas van een speler wordt zowel zijn/haar Golf Service Nummer (GSN) als zijn/haar NGF-nummer getoond. Het Golf Service Nummer (GSN) begint met NL.

Het Golf Service Nummer (GSN) bestaat sinds 2016, sinds de invoering van de nieuwe ledendatabase. Sindsdien heeft iedere golfer een uniek nummer: het Golf Service Nummer (GSN). Het GSN van een speler verandert niet en levert een grote bijdrage aan een database met correcte data. 

Sinds 2016 worden de handicap, scores en anderen historistische data van een golfer opgeslagen onder het GSN van de speler en niet langer onder zijn/haar NGF-nummer(s).* De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database verloopt op basis van het GSN-nummer.

Ieder speler heeft dus één Golf Service Nummer (GSN). Daarnaast heeft iedere golfer per golfclub één NGF-nummer.

 • Als een speler lid is van twee clubs heeft hij/zij bij de ene club een ander NGF-nummer dan bij de tweede club. Deze speler heeft echter maar één GSN-nummer. De handicap van deze speler wordt gekoppeld aan zijn/haar GSN-nummer. Onder het GSN-nummer van een golfer vallen zijn/haar verschillende NGF-nummers en lidmaatschappen.
 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club.
  Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.

Het NGF-nummer zou je kunnen beschouwen als het clubnummer van een speler en het GSN als een individueel nummer van een speler.

Dankzij het unieke Golf Service Nummer (GSN) kan het niet meer voorkomen dat een golfer die lid is van twee clubs twee homeclubs heeft. Als een golfer lid wordt van een tweede club moet de speler zelf aangeven welke golfclub zijn homeclub wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN. 

Voor golfclubs en -banen zijn de functies "Zoek een handicap" (gastspelers) en "Zoek een lid" (eigen leden) ontwikkeld in caddie.ngf.nl. Lees hierover meer in de FAQ "Hoe werken de functies 'Zoek een handicap' en 'Zoek een lid'"?

* In het verleden, toen er nog geen GSN was, hadden golfers die lid waren van twee clubs ook twee NGF-nummers. Een verkeerde invoer kon er toen toe leiden dat een speler met twee NGF-nummers ook twee handicaps had. Dit probleem is opgelost met de invoering van het GSN want de handicap van een speler is nu gekoppeld aan het GSN-nummer van de speler.

De situatie per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 zal er nog maar één nummer op de NGF-pas van een golfer getoond worden: het Golf Service Nummer (GSN) van de golfer. Dit nummer begint met NL.

Alle golfclubs zijn op 12 september 2022 op de hoogte gebracht van deze aanpassing. Ook softwareleveranciers zijn geïnformeerd.

Wat is er dan per 1 januari 2023 anders dan voorheen? Tot en met eind 2022 werden er twee nummers op de NGF-pas getoond: het Golf Service Nummer (GSN) en het NGF-nummer (bestaande uit 5 tot 7 cijfers).

Voor de golfer betekent de aanpassing per 1 januari 2023 (het wegvallen van het NGF-nummer) vooral versimpeling. Er kan geen verwarring meer ontstaan over welk nummer van de NGF-pas gebruikt moet worden bij aanmelding in de app GOLF.NL of bij het overstappen naar een andere golfclub. Het registreren van een nieuwe account in de app GOLF.NL kan vanaf 1 januari 2023 alleen op basis van het GSN en niet meer op basis van het NGF-nummer.

Voor golfclubs en -banen betekent de aanpassing dat zij alleen nog maar het GSN van een golfer hoeven te werken. In het NGF-serviceportaal Caddie (caddie.ngf.nl) kan men na 2022 alleen nog maar de handicap van een lid of of gastspeler vinden als men zijn of haar GSN intikt.

De NGF heeft alle clubs op 12 september 2022 verzocht om waar nodig enkele aanpassingen te doen. Denk hierbij aan aanmeldformulieren of online boekingen van een starttijd. Waar voorheen gevraagd werd om het NGF-nummer van een golfer dient nu gevraagd te worden om zijn of haar Golf Service Nummer (GSN). Vertel golfers zo vaak mogelijk dat het Golf Service Nummer (GSN) te vinden is op de (digitale) NGF-pas en dat hetb nummer begint met NL.

De handicap van een speler is gekoppeld aan het unieke nummer dat iedere speler heeft, het Golf Service Nummer (GSN). Alle scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder zijn/haar GSN.

Op de digitale NGF-pas wordt het Golf Service Nummer (GSN) van een speler getoond. Het GSN begint met NL.

De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database van de NGF verloopt op basis van Golf Service Nummers (GSN's).

 • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar Golf Service Nummer (GSN) Dankzij het GSN blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club. Het GSN maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.
 • Als een golfer lid blijft van zijn/haar huidige club en daarnaast lid wordt van een andere club, dan moet hij/zij aangeven welke club zijn/haar home club wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar Golf Service Nummer (GSN). De home club is verantwoordelijk voor de handicap van een speler en de handicap wordt getoond op de digitale NGF-pas van de speler. De home club gebruikt het GSN-nummer van de golfer voor handicapdoeleinden.

Golfers kunnen met al hun vragen terecht bij de handicapcommissie van hun club. In het geval dat een speler lid is van twee of meer clubs, betreft het de handicapcommissie van zijn/haar homeclub. De homeclub is de club die de handicap registreert.

Vraag: Wordt een handicap van een speler automatisch aangepast in het systeem van onze club als wij niet de home club van de speler zijn?
De niet-homeclub krijgt niet automatisch de nieuwe handicap van een speler doorgestuurd. De niet-homeclub kan wel de actuele handicap van een speler van een andere club opzoeken via caddie.ngf.nl. De niet-homeclub heeft hiervoor het GSN van de speler nodig.