Terug naar Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen: praktische handvatten

1 Waarom biodiversiteit?

Hoofdstuk 1 van de NGF-publicatie Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen

Wat is biodiversiteit?

Om deze vraag te beantwoorden citeren we de definitie van Wageningen Universiteit & Research (WUR):

"Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven – van een slootwaterdruppel tot een compleet bos, een oceaan of zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waarvan ze deel uitmaken, van weiland tot wetland, van rivier tot estuarium en van bos tot woonwijk. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen, koralen en aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen."

Roodborst

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

“Een vlindersoort meer of minder, wat maakt dat nu uit? Hoe erg is het als een bloemrijk weiland plaatsmaakt voor een maisakker, of bos voor een woonwijk?’ Lastige vragen om te beantwoorden. Laten we beginnen met te benoemen waar wij biodiversiteit voor nodig hebben.” Aldus de WUR.

Vrijwel alles wat we eten, is direct of indirect te herleiden tot biodiversiteit – wild of gedomesticeerd. De FAO becijfert dat wereldwijd driekwart van alle landbouwgewassen afhankelijk is van bestuivers zoals wilde bijen en zweefvliegen. Ook het gros van onze bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen betrekken we van biologische hulpbronnen. Tevens zijn veel vormen van toerisme afhankelijk van natuur. Deze functies van biodiversiteit worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd. Figuur 1 visualiseert de ecosysteemdiensten in Nederland.

Daarnaast zijn er de niet-tastbare voordelen van biodiversiteit. We kennen een grote intrinsieke waarde toe aan de biodiversiteit om ons heen. Allerlei onderzoek (Effect van natuur op gezondheid - WUR) heeft laten zien dat mensen zich beter voelen en productiever zijn in een groene omgeving. Mensen worden sneller beter als hun ziekenhuiskamer een groen uitzicht heeft. Patiënten met dementie of psychische problemen hebben aantoonbaar profijt van planten en dieren om zich heen. Landschappen geven ons een tastbare link met het verleden, ze helpen ons te ontspannen en te aarden.

Golf is hier een voorbeeld van als sport in de natuur. Golf kent natuurlijk ook zijn oorsprong in de natuur. De meest geaccepteerde theorie over het ontstaan van de golfsport is dat het spel zich rond 1.100 na Christus in Schotland ontwikkelde. Schotse schaapherders sloegen destijds stenen in konijnenholen.

Ecosysteemdiensten op golfbanen 

Ecosysteemdiensten op golfbanen. Klik op het beeld voor een grotere afbeelding.

Terug naar de hoofdpagina van de publicatie Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen: praktische handvatten

Of ga direct naar: