Terug naar Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen: praktische handvatten

3 Stappenplan

Hoofdstuk 3 van de NGF-publicatie Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen

Een biodiversiteitsscan geeft gerichte handvatten voor het verbeteren van de biodiversiteit op een specifieke locatie, in dit geval een golfbaan. Er kan een plan op maat gemaakt worden waardoor de toekomstige maatregelen die uitgevoerd worden ten gunste van de biodiversiteit ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben voor het gebied en de omgeving.

Om de biodiversiteit te verbeteren op de golfbaan is enige kennis nodig van het ecosysteem van de golfbaan. Hiervoor is kennis nodig van de bodem, de vegetatie (d.w.z. welke planten zijn aanwezig) en de omgeving van de golfbaan. Om deze kennis te verkrijgen, kun je als golfbaan de volgende vragen stellen:

  1. Wat is de ondergrond van de golfbaan? Is dit zand, veen of klei? In het binnenland overheerst zand, langs de kust en de rivieren veen en klei. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de golfbaandataviewer. Het is ook mogelijk dat de ondergrond is aangepast tijdens de aanleg van de golfbaan, dit heeft invloed op de vegetatie.

  2. Hoe ziet de natuur op de golfbaan er nu uit? Zijn er strakke overgangen van bos naar grasland of zijn deze geleidelijk? Is de rough bloemrijk of bestaat deze volledig uit kort gemaaid gras? Zijn er steile of flauwe oevers aanwezig en hoe zijn de oevers begroeid? Hoe ziet het bos eruit? Dit kun je het beste beoordelen in de zomer.

  3. Wat ligt er in de omgeving van de golfbaan? Ligt de golfbaan in (de buurt van) een natuurgebied, langs de stad of is deze omringd door landbouw? En als deze in een natuurgebied ligt, grenst de baan bijvoorbeeld aan een heideveld, bos of de duinen?
tabel

Met deze gegevens en de beschrijvingen van de vier habitats kan flinke biodiversiteitswinst gemaakt worden. Maar natuurvriendelijk beheer en inrichting blijft altijd maatwerk. Een ecoloog kan dit maatwerk leveren door middel van een uitgebreide biodiversiteitsscan. Op basis van de locatie, de huidige biodiversiteit en natuur op de golfbaan en de potentie voor biodiversiteitswinst, kunnen aanbevelingen voor beheer en inrichting worden gemaakt.

Schapen op Golfbaan De Gelpenberg

Terug naar de hoofdpagina van de publicatie Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen: praktische handvatten

Of ga direct naar: