Terug naar Duurzaam waterbeheer - een handreiking

1 Introductie

Golf en water zijn onlosmakelijk verbonden. Water neemt een centrale plek in op de golfbaan. Uitdagende waterpartijen, een gezonde natuur op de baan en de gezondheid van het gras zijn afhankelijk van voldoende en schoon water. Toenemende droge zomers en intensieve regenbuien vormen een bedreiging voor de kwaliteit van de golfbanen. De Nederlandse golfbanen staan daarmee voor een grote uitdaging: jaarrond een optimale baanconditie leveren, terwijl de waterbeschikbaarheid verandert. Veel is mogelijk, mits goed waterbeheer wordt toegepast op de baan.

"Een optimale speelkwaliteit in goede harmonie met de natuurlijke omgeving in combinatie met gezond economisch en maatschappelijk verantwoord beheer"

Via deze publicatie presenteert de NGF welke maatregelen op het gebied van waterbeheer mogelijk zijn. De opstellers hebben gekozen om waterbeheer op de gehele breedte van de golfbaan te belichten, van beleid tot bodemvochtsensor en van droogteplan tot communicatiestrategie.

Droogte op Golfclub De Pan

De NGF werkt met een duidelijke visie op waterbeheer toe naar een verbreding binnen de uitvoering van het ‘duurzaam golfbaanbeheer’. Onder duurzaam golfbaanbeheer verstaat de NGF: “Een optimale speelkwaliteit in goede harmonie met de natuurlijke omgeving in combinatie met gezond economisch en maatschappelijk verantwoord beheer.” Water raakt aan veel kanten van deze definitie. De grenzen van de golfbaan zijn namelijk niet de grenzen van het watersysteem dat vele malen verder rijkt en zelfs invloed kan hebben op het nationale watersysteem. Daarnaast kan droogteschade tot grote kosten leiden die de golfsport negatief raken.

Water raakt aan bijna alle componenten van duurzame ontwikkelingen van het golfterrein en de omgeving. Met klimaatverandering in het vooruitzicht is het belangrijk om de natuurlijke en maatschappelijke uitdagingen van watergebruik onder ogen te zien en aan te pakken.

Systeembenadering

Deze publicatie begint bij ‘beheer en ontwikkeling’ en eindigt bij ‘vergroten van de waterbeschikbaarheid’. De NGF heeft in samenwerking met Acacia Water een poging gedaan om een veelomvattende en inclusieve handreiking te schrijven voor duurzaam waterbeheer die de hoofdlijnen van het thema water op golfbanen weergeeft zonder te ver de diepte in te duiken. Water staat echter nooit stil en op het moment dat zich nieuwe ideeën en concepten voordoen, houdt de NGF zich graag aanbevolen en vragen wij je contact op te nemen met Niels Dokkuma. Door gezamenlijk naar ideeën en oplossingen te zoeken, kunnen we de golfsport ook in de toekomst duurzaam en veerkrachtig houden.

Deze publicatie is zorgvuldig samengesteld en gebaseerd op een systeembenadering. Dit betekent dat oplossingen voor waterproblemen zijn bekeken vanuit verschillende perspectieven, namelijk het landschap, de hydrologie en het institutionele systeem van interne en externe stakeholders. Elk hoofdstuk behandelt een ander aspect van het systeem, wat leidt tot een breder perspectief op wateruitdagingen.

Wateropvang op de Texelse golfbaan

Het eerste hoofdstuk, getiteld 'Beheer en Ontwikkeling', gaat over de ontwikkeling van een visie op waterbeheer en hoe deze kan worden toegepast in het bestuur van de baan. Ook worden de verantwoordelijkheden en taken vastgelegd. Het tweede hoofdstuk, 'Inzicht en Bewustzijn', richt zich op het vergroten van kennis en inzicht in het watergebruik op de baan. Door te meten waar het water vandaan komt en hoe het wordt gebruikt, kan er gericht worden gewerkt aan zuiniger watergebruik. In dit hoofdstuk wordt ook besproken hoe data kunnen worden gebruikt om watergebruik te optimaliseren.

Als het institutionele en technische systeem goed op orde is, kan er gekeken worden naar het vergroten van de waterbeschikbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door regenwater op te vangen en op te slaan. Hoewel alle maatregelen onafhankelijk van elkaar gelezen kunnen worden, is er wel degelijk een logische volgorde in de hoofdstukken aangehouden om de samenhang tussen de verschillende maatregelen te benadrukken.

Publicatiedatum: mei 2023.
Auteurs: Tine te Winkel en Jouke Velstra (Acacia Water). Gecontroleerd door Victor Langenberg, Harmen van den Berg en Niels Dokkuma (NGF).

Terug naar de hoofdpagina van de publicatie Duurzaam waterbeheer - een handreiking

Of ga direct naar:

Bronnen

USGA: Water Management Tools
USGA: Water Management Strategies
USGA: Developing a Drought-Emergency Plan
USGA: Get Out In Front of Water Regulations
R&A: Golf Course 2030 Water: Solutions (deze website is een uitkomst van een innovatieproject dat de R&A gefinancierd heeft)
Vakblad Greenkeeper: Waterverbruik reduceren met kennis en technologie