Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Erik Vrieling: terugblik op 2022

Ter gelegenheid van het NGF-jaarverslag blikt Erik Vrieling, Teammanager ICT (Informatie- en Communicatietechnologie), terug op 2022.

“2022 was een hectisch IT-jaar waarbij onze focus gericht was een aantal grote speerpunten. Onze afdeling is een spil in de digitalisering waar de NGF naar streeft en die in het Strategisch Plan 2021+ is opgenomen. Door digitalisering wordt golf aansprekend voor jongere mensen en het vergroot de toegankelijkheid van de sport. Het draait echter niet alleen om digitaal gemak voor de golfers, wij werken ook aan digitaal gemak voor de clubs en softwareleveranciers van de verenigingen. Hier komt heel veel bij kijken – van de app GOLF.NL tot de dienstverlening voor clubs via Caddie – en daarom heeft de NGF een eigen ICT-afdeling. Ons ICT-teamlid Willem van der Waal is het aanspreekpunt voor de softwareleveranciers en mede dankzij hem verloopt de samenwerking nu heel goed. Als wij of de softwareleveranciers iets willen aanpassen, dan stemmen we dat eerst met elkaar af. Het ICT-landschap van de NGF faciliteert dus alle stakeholders en ik denk dat we in de afgelopen vijf jaar een mooie professionaliseringsslag hebben gemaakt.”

“In 2022 lag de focus lag onder meer op de verhuizing van de app GOLF.NL naar een ander ontwikkelplatform, ReactNative. Het nieuwe platform heeft een paar voordelen. Om er eentje te noemen: vroeger moesten we aparte aanpassingen doen voor de app-versie op IOS (Apple) en Android, nu is een aanpassing meteen goed voor beide versies wat ons in de toekomst veel kosten bespaart. Met een kleine 350.000 app-gebruikers was de verhuizing best spannend, maar op enkele kleine probleempjes na verliep het gelukkig snel en soepel.”

“De app GOLF.NL wordt voor iedere golfer significant”

“In 2022 lag de focus van ons team ook op cybersecurity en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om ervoor te zorgen dat de NGF op dit vlak aan alle eisen voldoet, heb ik in 2022 een opleiding gevolgd. Dat was heel nuttig want als sportbond hebben we veel met de AVG te maken. Denk aan het beheer van de persoonsgegevens van alle golfers. Cybersecurity betekent dat computers en data beschermd zijn. Na mijn cursus hebben we alles kritisch onder de loep genomen en waar nodig verbeterd.”

ICT team
Vlnr: Ralph, Erik, Willem

“We hebben ook een grote slag gemaakt op het gebied van kantoorautomatisering. Vroeger deden Willem van der Waal en ik dat erbij maar nu ligt het grotendeels in handen van Ralph van Beek. Hij is in september 2022 toegevoegd aan ons team. Er is een protocol gemaakt voor iedereen die bij de NGF komt werken en de NGF verlaat. Zo’n protocol voor alle computers en accounts van NGF-medewerkers is ook een belangrijke AVG-issue.” 

“Een voorbeeld van een ander project is de ontwikkeling van dashboards met data over golfers en lidmaatschappen. We krijgen elk jaar veel ad hoc aanvragen om gegevens te verschaffen. Bijvoorbeeld het aantal vrouwelijke golfers, het aantal jeugdgolfers, noem maar op. We hebben eerst een plan gemaakt en gaan nu een aantal real-time dashboards inrichten. Daardoor hebben we structureel de belangrijkste data op een rij staan. De tool die we hiervoor gebruiken laat de cijfers grafisch zien, dus in de vorm van grafieken en tabellen.”

“Naast de bovengenoemde zaken waren we in 2022 druk allerlei projecten van verschillende NGF-afdelingen. Een voorbeeld hiervan is de integratie van het digitale regelexamen in de app GOLF.NL en de toekomstige uitbreiding van de app met een e-learning- en onboardingtraject voor beginners die hun eerste stappen in golf zetten. (Lees hierover meer in de jaarverslaginterviews met andere NGF-managers, red.) Het is heel gaaf wat we aan het doen zijn, de app GOLF.NL wordt hierdoor voor iedere golfer significant, ook voor beginnende golfers die nog geen lid zijn van een club.”

“In feite komt ICT bij bijna elk project en initiatief van de NGF om de hoek kijken”

“We hebben ons ook gebogen over de een overstap naar een ander e-mailmarketingsysteem, eentje die beter op onze wensen aansluit en met lagere licentiekosten, en we zijn aan het kijken naar een ander systeem voor course ratings. Samen met de desbetreffende NGF-afdelingen bekijken we de voor- en nadelen van verschillende partijen en bestuderen we de kosten. In feite komt ICT bij bijna elk project en initiatief van de NGF om de hoek kijken en daarom spelen we in bijna elk project een rol. En bij elk project wordt onze afdeling er vanaf de eerste stap bij betrokken. Ook bijvoorbeeld bij overleg over grote marketingcampagnes sluiten we aan. We zijn er vanaf het eerste begin bij betrokken, we denken mee en bewaken de voortgang, en dat werkt veel beter dan een situatie waarbij een NGF-team iets bedenkt en vervolgens bij ICT aanklopt met het verzoek om er uitvoering aan te geven. Zo voorkomen we verkeerde beslissingen, wildgroei en budgetoverschrijdingen.”

ICT
Erik Vrieling

“In 2022 hebben we ook de uitfasering van NGF-nummers in goede banen geleid. Een golfer die lid was van twee clubs had twee NGF-nummers. Dat werkte fouten in de hand. Dat is voorbij nu we alleen nog maar werken met één uniek nummer voor iedere golfer: het Golf Service Nummer (GSN). We zijn eigenlijk bij alles betrokken: de NGF-ledendatabase, de digitale NGF-pas, de app GOLF.NL, GOLFGO, Golfstart, de lancering van Golfstart 2, Caddie, de jaarlijkse handicapherziening, de beeldbank met foto’s voor clubs die in ontwikkeling is – en nog veel meer. We werken daarom samen met alle disciplines binnen de NGF, maar ook met de clubs, clubsoftwareleveranciers en andere externe partijen. We zijn een soort verzamelbak: alle wensen komen samen bij ons en ik maak op basis hiervan plannen. Dat we met iedereen contact hebben, dat maakt ons werk heel leuk!”

Bestuur

In het verslagjaar 2022 hadden NGF-bestuursleden Marise Blom & Alfred Levi de portefeuille ICT. ICT valt in de directie onder Danielle Wallet.

Ga terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2022.