Terug naar Nieuwsoverzicht

Met vrijwilligers naar een sterkere club

7 december 2017

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten binnen de club, op verschillende manieren. Vrijwilligers die heel veel tijd stoppen in onze sport, zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van deze vrijwilligers is er geen golf!

De sportvereniging is en blijft de drijvende kracht achter de Nederlandse sport. Meer dan 25 procent van de Nederlandse bevolking is actief in sportverenigingen en amateursport is de grootste vrijwilligerssector. Twee gecombineerde maatschappelijke trends lijken nu heel relevant voor sportverenigingen: individualisering en consumentisme.

Deze twee trends zouden ertoe leiden dat sporters (c.q. klanten) meer behoefte hebben aan eenmalige markttransacties met sportverenigingen dan langdurige betrokkenheid in lidmaatschappen. Of er echt wel een toenemend consumentisme onder verenigingsleden is, is echter nog steeds onduidelijk. Slechts weinig verenigingen bieden zogenaamde marktarrangementen aan en deze zijn ook niet meetbaar succes voller. Wel bestaat er bij landelijke beleidsmakers en jongere bestuurders van sportclubs zelf een wens om meer marktrelaties aan te gaan.

Bouw aan een hechte club met vrijwilligers

Van lid naar klant
Dat die trends genuanceerd zijn, betekent natuurlijk niet dat verenigingen niet (hoeven te) veranderen. Integendeel zelfs. In het laatste decennium is er een beperkte ontwikkeling geweest van mutual support- naar service delivery-verenigingen. Centraal uitgangspunt in de mutual support-vereniging is het concept voor en door de leden. Er ontstaat een hechte band tussen leden die gezamenlijk taken oppakken. De service delivery-verenigingen zien leden als klanten die kunnen kiezen tussen hun bijdrage leveren in tijd of geld. Het is een organisatie waarin mensen vooral taken oppakken omdat ze er zelf direct wat aan hebben en voor terug krijgen. Beide typen organisaties kunnen werken met vrijwilligers maar de spelregels zijn anders (zie de tabel in het artikel).

Aanboren en behouden van de juiste vrijwilligers
Het bestuur heeft een voortrekkersrol in het aantrekken maar vooral ook behouden van de juiste vrijwilligers. Juist betekent in dit geval niet per se degene met de meeste expertise, maar een vrijwilliger van wie iedereen vindt dat hij op zijn plaats is binnen deze vrijwilligersfunctie. Als dit gekoppeld kan worden aan zijn expertise, dan is dat helemaal mooi meegenomen. Het beste voorbeeld is de accountant die de rol van penningmeester op zich neemt. Het is een combinatie van kwaliteit en kwantiteit. Er zijn grofweg tien tips (zie artikel) voor de moderne golfclub, op weg naar effectief vrijwilligersmanagement en daarmee een grote betrokkenheid van leden. Oftewel, voor het bouwen aan een hechte club met vrijwilligerswerk als middel.

Lees hieronder het volledige artikel uit GolfMarkt#8.

Joppe ter Meer en Lucas Meijs - GolfMarkt#8