Terug naar Nieuwsoverzicht

Huyskes: “Mijn motto is van goed naar goud!”

9 december 2019

Het bestuur van de NGF is sinds zaterdag 30 november 2019 gewijzigd. Naast de nieuwe voorzitter Caroline Huyskes, behoren ook Marise Blom (Penningmeester) en Judith Hermans-Van Hagen (Topsport) tot NGF-bestuur. Samen met Dricus Prins (Breedtesport), Alfred Levi (Marketing & Communicatie), Jan Ede Kuipers (Handicap & Regels) en Richard Kooloos (Duurzaamheid) vormen zij een nieuw evenwichtig bestuur. Het was ook het streven van de NGF om diversiteit binnen het bestuur te creëren. De 52-jarige Huyskes is de eerste vrouwelijke voorzitter in de 105-jarige geschiedenis van de federatie.

Haar eerste daad als de nieuwe NGF-president heeft ze al achter de rug. Caroline Huyskes benoemde afgelopen ALV oud-voorzitter Willem Zelsmann tot lid van verdienste van de NGF. Dat voorstel werd met een luid applaus aangenomen. Echter, wie is onze nieuwe president?

Caroline is met golf opgegroeid. Ze maakte deel uit van meerdere NGF-selecties, meisjes en dames, en heeft Nederland een aantal keer mogen vertegenwoordigen. In de afgelopen jaren vervulde Caroline de rol van non-playing captain van het dames seniorenteam. Op bestuurlijk gebied heeft Huyskes brede ervaring in de golfwereld. Zo is zij onder meer bestuurslid geweest bij de Hilversumsche Golf Club en was ze in de periode 2002-2008 als NGF-bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille Topgolf. Sinds november 2016 is Caroline de Honorary Treasurer van de EGA (European Golf Association).

Een nieuwe voorzitter, een nieuwe visie: welke doelen heb je voor ogen in de komende jaren? Wat gaan de clubs hiervan merken? 

"Laat ik beginnen met te zeggen dat ik heel veel zin heb om de komende vier jaar met een leuk, kundig en energiek NGF-bestuur aan de slag te gaan, met daarin twee nieuwe bestuursleden in de persoon van Judith en Marise. Om samen te werken aan de toekomst van golf in Nederland in dienst van onze Leden! Er is veel goed werk gedaan onder leiding van Willem en we gaan dus ook niet alles opeens alles anders doen."

"Ik vind het ontzettend belangrijk dat we als NGF relevante dienstverlening verzorgen voor onze Leden. De NGF heeft heel veel goede producten en diensten in huis. Het is enerzijds belangrijk dat de golfclubs en banen weten waarvoor ze bij de NGF terecht kunnen, maar anderzijds is het heel belangrijk dat de NGF goed inspeelt op de vragen die leven bij haar Leden."

"Groot doel daarbij is ook dat we er - gezamenlijk met de NVG, NGA en de PGA Holland - voor zorgen dat de samenwerking tussen club, baan en golfprofessional op de golfclubs goed werkt. En mocht het ergens niet goed gaan, dan kan men bij ons terecht. Middels het verbeteren van ons contact met onze Leden, gaan we ervoor zorgen dat alle clubs bediend worden". 

"Mijn motto is van 'goed naar goud' en met dat motto gaan we NGF naar een hoger platform brengen"

Wat is voor jou als voorzitter een prioriteit in 2020? 

"Allereerst om samen met de Leden, mijn medebestuursleden en het federatiekantoor een duidelijke strategie voor 2021 - en verder - te formuleren en daar concrete doelstellingen aan te verbinden. Daarnaast is er een aantal ICT-projecten dat moet worden afgerond (waaronder het starttijdenplatform) en zijn er meerdere (internationale) evenementen in Nederland. Naast de Ladies European Tour en de Challenge Tour is er ook een ELTK Heren en het Olympisch Festival. Verder vind ik het enorm belangrijk dat we een goede en gezellige samenwerking met enerzijds het bestuur en anderzijds de NGF-medewerkers hebben."

"Onze nieuwe strategie zal in de ALV van mei in concept worden gepresenteerd. Veel zal een voortzetting zijn van hetgeen we al doen. Maar er zal zeker ook het een en ander worden gewijzigd. Naast het feit dat de NGF relevante dienstverlening zal geven aan haar Leden, zal zij ook een verbinder zijn tussen de Leden en de golfers. Dit onder meer door het aanbieden van digitale producten, zoals de GOLF.NL-app inclusief het boeken van starttijden, Golfstart en De Golf Academie". 

Als je het voor het zeggen had, welke maatregel zou je nemen om het golf nog aantrekkelijker te maken voor een grotere doelgroep?  

"Aan de ene kant leren van hetgeen de golfclubs - in de breedste zin des woords - aanbieden. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde fases in het leven van de golfer dat hij/zij weinig tijd heeft om te golfen (voornamelijk in de leeftijdscategorie 25 - 50 jaar). Een aangepast lidmaatschap zou ervoor kunnen zorgen dat we deze groep kunnen behouden voor de golfsport. Het is zonde als deze groep afhaakt om financiële redenen. Ik verwacht dat het onderzoek naar productdifferentiatie de clubs goed inzicht geeft hoe om te gaan met de diversiteit aan leden. Daarnaast creatief en inventief omgaan met verschillende wedstrijd- en speelvormen."

"Naast de traditionele wedstrijdvormen over 18 holes of meer, ook varianten aanbieden vanaf bijvoorbeeld 6 holes. Het spelen van bijvoorbeeld een Texas Scramble, waarbij spel en gezelligheid voorop staan. Zo is in Spanje momenteel ’The friends cup’ een groot succes: een golfer neemt een introducé mee, die vanaf tien meter van de green mee mag spelen in een Texas Scramble-formule. Het is een wedstrijd over 9 holes, met aansluitend bijvoorbeeld een borrel met hap."

"Tijdens en rondom het toernooi van de Ladies European Tour, begin juli op de Rosendaelsche, en het toernooi van de Challenge Tour, eind augustus op The Dutch, zal ook volop aandacht worden besteed aan het feit dat golf voor iedereen is. Daarnaast verwacht ik dat er apart wordt ingezet op de jeugd zodat zij golf als een sport voor iedereen gaan zien". 

Noem één ding dat je het liefst op de golfclubs veranderd ziet?  

"Daar kan ik kort over zijn. Meer jeugd en jongvolwassenen. De afgelopen 10 jaar hebben we te maken met sterk afnemende jeugdgolfers. Dit is een trend die we niet alleen in Nederland zien, maar ook in de omringende landen. Daarnaast hebben ook andere sporten hiermee te maken. Als jeugd, samen met vriendjes en vriendinnetjes, in aanraking komt met de golfsport en open worden ontvangen op de golfclubs en er een gepast les- en speelaanbod is of komt, lukt het clubs hopelijk steeds beter om jeugd aan te trekken en te behouden. De jeugd is onze toekomst!"