Terug naar Nieuwsoverzicht

Terugblik Algemene Ledenvergadering NGF

27 mei 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van de NGF hebben de vertegenwoordigers van de clubs het jaarverslag van 2018 goedgekeurd. De clubbesturen werden in de voorjaars-alv ingelicht over het voornemen om een groot onderzoek naar lidmaatschapsdifferentiatie uit te voeren.

Onderzoek onder clubleden voor clubs

Een belangrijk onderdeel van de voorjaars-alv was een voorlichting over het onderzoek naar productdifferentiatie dat de NGF wil gaan uitvoeren voor de Nederlandse golfclubs en de sector. Het betreft een uitgebreide enquête onder leden van alle golfclubs die zich inschrijven voor het onderzoek. De clubs krijgen hierdoor inzicht welke lidmaatschapsvormen en extra’s gewenst worden door hun leden. Een club of baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige “lidmaatschapsmenu”. Voor de ene club zal het huidige model misschien het beste zijn, een andere club zal misschien meer gebaat zijn bij productdifferentiatie, bijvoorbeeld het duurder maken van een lidmaatschap voor onbeperkt speelrecht gecombineerd met een goedkoop lidmaatschap voor beperkt speelrecht. De NGF subsidieert het onderzoek, de participerende clubs betalen een bijdrage van 2.500 euro. Ze krijgen daarvoor een clubspecifiek rapport maar ook de nationale onderzoeksresultaten.

"Het onderzoek naar de behoeftes van golfers maakt het mogelijk dat clubs en banen voor het eerst beslissingen kunnen nemen op basis van kennis"

Alfred Levi, bestuurslid Marketing & Communicatie, legde het waarom van het onderzoek uit in een presentatie onder de kop “Fair Trade”. “Als NGF-bestuur willen we nadenken over de toekomst”, aldus Levi. “We leven nu in een hoogconjunctuur maar dat kan snel veranderen; nog maar vijf jaar geleden ging het niet goed. Bovendien: het gedrag van mensen verandert, het is nu bijvoorbeeld heel moeilijk om clubvrijwilligers te vinden. Millennials, die nu 20 tot 30 zijn, vullen hun leven heel anders in. Zij zijn de toekomst en het is belangrijk dat clubs en banen klaar zijn voor de toekomst. Je moet het dak verbouwen als de zon schijnt, dus nu.”

Volgens Levi, bekend als marketeer bij Ahold, kun je alleen op basis van data goede beslissingen nemen over productdifferentiatie. “We doen met z’n allen veel dingen omdat we ze vinden of denken, niet omdat we ze wéten. Het onderzoek naar de behoeftes van golfers maakt het mogelijk dat clubs en banen voor het eerst beslissingen kunnen nemen op basis van kennis.”

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door MIcompany, een bureau gespecialiseerd in dataonderzoek voor bedrijven als Nike en eBay. Het onderzoek is volgens Levi des te urgenter omdat er bij menig club sprake is van “wat scheefgroei”. Een percentage clubleden speelt minder dan tien keer per jaar maar betaalt in veel gevallen evenveel als een groep clubleden die meer dan 100 ronden per jaar spelen. Bestuurslid Levi: “Wat is een eerlijke prijs? Als je tien ronden per jaar speelt, moet je dan 1200 euro betalen? Of zou 500 euro, maar dan bijvoorbeeld inclusief tien golflessen, een eerlijke prijs en interessant aanbod zijn voor deze persoon?” Het gaat niet alleen om de prijs maar ook wat je ervoor krijgt afgezien van speelrecht: bijvoorbeeld lessen, rangeballen, een restaurantbon, noem maar op. Volgens Levi heeft de golfsport er veel baat bij als er voor iedere golfer een “fair deal” is te vinden. “Waarom streeft de NGF naar fair trade? Het doel is dat we alle 400.000 pashouders goed faciliteren en dat we de golfsport daardoor gezond maken en houden.” 

Het onderzoek onder golfers (leden van traditionele clubs “met gras” maar ook leden van clubs zonder vaste baan) moet per club en voor heel Nederland een aantal vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld:

  • Hoe groot is het risico van scheefgroei?
  • Wat is het effect van differentiatie?
  • Welke vorm(en) van lidmaatschap zijn optimaal? 

De onderzoekers van MIcompany rekenen voor elke club uit wat het “saldo positieve effect” is van verschillende lidmaatschapsmenu’s (het effect qua aantal leden en euro’s). Het geeft dus ook inzicht of er sprake is van “kannibalisering”. Een nieuw lidmaatschapsmenu kan immers voor allerlei beweging zorgen. Als een club een onbeperkt speelrecht duurder maakt, dan kan het gevolg zijn dat een club een groep leden helemaal kwijtraakt, maar het is ook mogelijk dat leden overstappen op een goedkoper lidmaatschap met minder speelrechten. Maar een nieuw lidmaatschap met beperkt speelrecht kan intussen mogelijk tot veel nieuwe leden leiden. Met de onderzoeksvragen van MIcompany en genoeg data zijn de financiële gevolgen beter te voorspellen.

"Dit is een kans voor ons allemaal, want een club kan zo’n grootschalig en diepgaand onderzoek naar wat de golfer wil niet in z’n eentje doen en de NGF kan het ook niet alleen"

Voorafgaand aan het onderzoek zullen er gesprekken gevoerd worden met clubs over de juiste vragen, definities en details. Clubs hebben desgewenst dus inspraak. Levi: “De clubs worden betrokken bij wat we gaan meten.” De enquête verloopt te zijner tijd via het bestuur, de manager of het secretariaat van de clubs. 

De NGF zal pas opdracht geven tot het onderzoek als er genoeg belangstelling is, maar dat lijkt nu al het geval. Al voor de alv hebben clubs zich aangemeld en er gingen veel handen omhoog toen NGF-president Willem Zelsmann in de vergadering peilde welke clubs willen meedoen. Maar hoe meer clubs zich aanmelden, hoe beter de onderzoeksresultaten zijn. En clubs die niet meedoen krijgen niet de inzichten over de wensen van hun leden die de participerende clubs wel krijgen. Levi: “Meedoen ‘moet’ niet maar ik zou het liefst zien dat alle clubs zich aanmelden. Ik hoop in elk geval op 100 clubs. Dit is een kans voor ons allemaal, want een club kan zo’n grootschalig en diepgaand onderzoek naar wat de golfer wil niet in z’n eentje doen en de NGF kan het ook niet alleen.” Interesse of vragen? Neem hiervoor contact op met Jeroen Stevens.

Op weg naar nul-komma-nul

Richard Kooloos, NGF-bestuurslid Duurzaam beheer, lichtte de aanwezige clubbestuurders in over de toekomst na de Green Deal Sportvelden (2015-2020). (Lees ook Update Green Deal: uitstel maar geen afstel.) Kooloos: “Er is vijf jaar verlenging maar het eindpunt is en blijft nul-komma-nul pestidegebruik, dat is de belangrijkste boodschap. Dit resultaat is een zwaarbevochten dialoog geweest. Maar door de GEO-certificering van golfbanen en de monitoring van gewasbeschermingsmiddelen in de golfsector - dankzij data - zijn we een professionele en betrouwbare gesprekspartner voor de overheid. Daarom staan we sterk. Het resultaat is dus te danken aan u, de clubbestuurders en uw commissies.”

“De extra tijd hebben we nodig,” aldus Kooloos, “want een transitie van beheer met pesticiden naar nul-gebruik duurt vijf tot acht jaar. 1 Januari 2025 is al heel dichtbij. Er is dus commitment van alle clubs vereist, we moeten flink doorlopen. Zoals Johan Cruijff zei: ‘Als je moet rennen ben je al te laat.’ We zijn op de goede weg, maar nul-komma-nul, een gezonde toekomst, is nog een moeilijke route. Dat vraagt leiderschap van de clubbesturen.”

Jeugd

Dricus Prins, bestuurslid Breedtesport, besprak een ander speerpunt van de NGF, Sportief beleid. In topgolf zijn in 2018 en begin van dit jaar mooie resultaten geboekt, zoals de zege van Koen Kouwenaar in het Spaans Amateur. Het aantal golfers is redelijk stabiel maar wat betreft de breedtesport – en daarmee de aanwas van talenten – blijft jeugd “een zorgenkind”. Prins: “Er zijn 210 kinderen onder de 18 met een handicap onder de tien.” In 2018 is het aantal jeugdleden opnieuw gedaald, maar vorig jaar hebben zo’n 12.000 via het jeugdprogramma RAAK! kennisgemaakt met golf. Dit jaar is de NGF een intensief begeleidingsproject gestart voor clubs die serieus werk willen maken van jeugdgolf.

Digitale stappen

NGF-directeur Jeroen Stevens sprak over de nieuwe ledendatabase die dit jaar in gebruik wordt genomen. “Iedere golfer krijgt naast een NGF-nummer een uniek nummer. “Dat maakt huidige en toekomstige technologische toepassingen veel eenvoudiger.” De oude ledendatabase bevat veel fouten die tot veel “stress” leiden bij clubs, banen, softwareleveranciers en ook bij de NGF.

Een ander onderdeel van de digitalisering is de online NGF-pas die dit jaar geïntroduceerd is. Iedere golfer treft de digitale pas aan in de app GOLF.NL. Leden van de Stichting Golfsport konden dit jaar al aangeven of ze nog steeds een fysieke plastic pas willen ontvangen. Komend jaar kunnen alle clubs en golfers deze keuze maken. NGF-directeur Stevens vertelde dat de lancering van het eerder aangekondigde starttijdenplatform, een andere digitale stap, meer tijd nodig heeft dan verwacht. “Het starttijdenlandschap met allerlei verschillende softwarepartijen is complex maar het project komt goed op stoom.” 

De clubvertegenwoordigers kregen verder aan de hand van een video ook een eerste uitleg over het online platform Golfstart dat in de maak is. Dit platform leidt beginnende golfers naar degelijke lespakketten op de Nederlandse clubs en banen en na de beginnerslessen worden ze aangemoedigd om vervolgcursussen te volgen.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

 

Het wereldhandicapsysteem

Jan Ede Kuipers, bestuurslid Handicap & Regels, praatte de aanwezigen bij over het nieuwe World Handicap System dat op 1 januari 2021 in Nederland wordt ingevoerd. De handicap zal vanaf dat moment bepaald worden door de beste 8 scores van de laatste 20 scores. Heeft een speler geen 20 scores, dan wordt gekeken naar de scores die er wel zijn. En een beginnende golfer krijgt na een eerste qualifying ronde een eerste handicap. Voor handicapdoeleinden verdwijnt “de streep” die het stablefordsysteem kent, maar de vervanging is bijna identiek. Kuipers gaf een voorbeeld: “Op een par 4 waar spelers een slag krijgen, noteert men een netto dubbele bogey (een 7) als men 7 of meer slagen nodig heeft.” Net als nu zal de nieuwe handicap na een qualifying ronde verschijnen op de computer of in de app GOLF.NL. En net als nu kunnen commissies op de clubs de handicaps van spelers zo nodig aanpassen. De golfclubs en softwareleveranciers kunnen rekenen op een goede begeleiding van de NGF bij de overgang van het oude naar het nieuwe systeem. 

We spelen nu nog volgens het handicapsysteem van de Europese Golf Associatie (EGA). Nederland is vertegenwoordigd in het EGA-bestuur en in commissies van de Europese Golf Associatie en kan op die manier invloed uitoefenen op het nieuwe wereldhandicapsysteem. Kuipers: “We zetten ons ervoor in dat het qualifying spelen op par-3 banen mogelijk blijft.”

Aftreden Willem Zelsmann

Aan het slot van de alv kondigde NGF-president Willem Zelsmann aan dat hij bij de najaars-alv in november 2019 zal aftreden, een jaar eerder dan het einde van zijn tweede termijn. Het oude beleidsplan (Meer en Beter Golf) bestrijkt de periode 2016-2020 en Zelsmann vindt het verstandig dat het begin van een nieuw beleidsplan samenvalt met het aantreden van een nieuwe voorzitter. Zelsmann: “De nieuwe strategie moet bepaald en geschreven worden. Het beste voor de federatie is dat een nieuwe voorzitter verantwoordelijkheid kan dragen voor deze nieuwe strategie.” Zelsmann meldde dat het NGF-bestuur al heeft nagedacht over een opvolger. “In dit geval is het een opvolgster. Het bestuur wil de clubs in de najaarsvergadering vragen om akkoord te gaan met de voordracht van onze huidige penningmeester Caroline Huyskes als nieuwe president en eerste vrouwelijke voorzitter van de NGF. Zij is door de wol geverfd en kent de golfwereld door en door.” De aankondiging van president Zelsmann werd met een luid applaus ontvangen. De strategie voor het nieuwe beleidsplan zal met clubs worden besproken tijdens de 100ste editie van het KLM Open (12 tot 15 september op The International).

Er zijn in de alv geen nieuw ereleden of leden van verdienste voorgedragen. Wel werd in het begin van de vergadering stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Else Arendsen de Wolff-Exalto, die vanwege haar verdiensten voor de golfsport een Gouden Speld-draagster was. 

De alv werd voor de tweede keer gehouden in DeWeerelt van Sport, het onderkomen in Utrecht van de NGF en andere sportbonden. Het jaarverslag en de alv-presentaties zijn te vinden op het NGF Informatieplein. De najaars-alv van de NGF wordt gehouden op 30 november 2019.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.