Terug naar Nieuwsoverzicht

Caroline Huyskes nieuwe president van de NGF

2 december 2019

Op de algemene ledenvergadering van de NGF op 30 november heeft Willem Zelsmann het stokje overgedragen aan Caroline Huyskes. De 53-jarige Huyskes is de eerste vrouwelijke voorzitter in de 105-jarige geschiedenis van de federatie.

Foto boven vlnr: Jan Ede Kuipers (Handicap & Regels), Marise Blom (penningmeester), Caroline Huyskes (president), Dricus Prins (Breedtesport), Alfred Levi (Marketing & Communicatie), Richard Kooloos (Duurzaam beheer) en Judith Hermans–van Hagen (Topsport). (Foto: Koen Suyk).

“Meer kennis van golf in één persoon kon ik niet te vinden.” Met die lovende woorden luidde Willem Zelsmann zijn opvolger Caroline Huyskes in. Huyskes zat al twee jaar in het NGF-bestuur als penningmeester en is tevens bestuurslid van de EGA (European Golf Association). 

"Alleen ga je misschien sneller maar samen komen we verder"

De clubvoorzitters op de alv in DeWeerelt van Sport in Utrecht bedankten Zelsmann met een daverend, staand applaus. Onder zijn voorzitterschap is hard gewerkt aan een goede samenwerking met de NVG, PGA Holland en NGA, maar ook met andere sportorganisaties: de NGF is immers in 2017 verhuisd naar DeWeerelt van Sport, een gebouw dat gedeeld wordt met andere sportbonden en –organisaties. “Alleen ga je misschien sneller maar samen komen we verder”, zei Zelsmann over het samenwerken met andere partijen en sporten. 

afscheid willem zelsmann NGF

Caroline Huyskes en Willem Zelsmann 

In Zelsmanns periode is de digitalisering van de NGF begonnen waarvan clubs en golfers steeds meer de vruchten plukken. Het aantal gebruikers van de app GOLF.NL is gestegen naar 170.000 spelers en golfers spelen onder meer door de digitalisering steeds meer qualifying kaarten. Mede dankzij clubondersteuning op het gebied van Sportief beleid (beleid voor álle handicapgroepen) “is de traditionele wedstrijdkalender niet meer heilig op veel clubs” zoals Zelsmann het verwoordde. En de lancering van de Golfalliantie, de samenwerking tussen NGF, NVG en NGA die in Zelsmanns periode is begonnen, werpt haar vruchten af op het gebied van duurzaam beheer; er zijn nu 150 banen in Nederland OnCourse of GEO-gecertifceerd. “Ik adviseer om gebruik te maken van alle diensten en de producten die de NGF biedt”, zei Zelsmann in zijn afscheidsspeech. “Ze zijn gratis en leveren veel op.”

Anne van Dam speelt mee in Nederlands toernooi van de Ladies European Tour

Op het gebied van topsport zijn in Zelsmanns periode op één na alle Nederlandse topamateurs gestegen op de wereldranglijst. Dewi Weber is na Anne van Dam een nieuw Nederlands talent in het professionele damesgolf en Joost Luiten heeft op de European Tour gezelschap gekregen van Darius van Driel en Lars van Meijel. Van Dam kwam vorig jaar uit voor het winnende Solheim Cup-team. Zelsmann: “In 2016 is Maarten Lafeber aangetreden als nationale coach en we hebben de weg omhoog weer gevonden.” Zelsmann noemde in dit verband ook het recent aangekondigde nieuws dat Nederland vanaf 2020 weer toernooien van de Ladies European Tour en Challenge Tour organiseert. Joost Luiten en Anne van Dam zijn om niet ambassadeur van deze evenementen en Van Dam speelt zelf mee. Door het organiseren van deze toernooien ontvangt de NGF wildcards voor buitenlandse wedstrijden en kunnen Nederlandse talenten ervaring opdoen. “Een doelstelling uit 2015 om meer jeugdleden te werven is niet gelukt,” zei Zelsmann, “maar door het programma GOLF RAAK! zijn intussen al wel 50.000 kinderen in aanraking gekomen met golf.” Zelsmann besloot zijn ambtsperiode met de woorden: “Het was een grote eer en genoegen om president van de NGF te zijn geweest. Ik zal jullie missen.”

Lid van verdienste

De eerste daad van de nieuwe NGF-president Caroline Huyskes was een voorstel aan de vergadering om Willem Zelsmann tot lid van verdienste van de NGF te benoemen. Dat voorstel werd met een luid applaus aangenomen. Huyskes roemde Zelsmann omdat golf op duurzaamheidsgebied goed op de kaart is komen te staan en in een brief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven genoemd wordt als voorbeeld voor andere sporten. Ze bedankte Willem én zijn vrouw Tineke voor hun inzet en beloofde haar best te doen om, samen met alle clubs, meer jeugd voor golf te winnen. 

Huyskes zelf is met golf opgegroeid. Ze maakte deel uit van meerdere NGF-selecties, meisjes en dames, en heeft Nederland een aantal keer mogen vertegenwoordigen. In de afgelopen jaren vervulde Caroline de rol van non-playing captain van het dames seniorenteam. Op bestuurlijk gebied heeft Huyskes brede ervaring in de golfwereld. Zo is zij onder meer bestuurslid geweest bij de Hilversumsche Golf Club en was ze in de periode 2002-2008 als NGF-bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille Topgolf. Sinds november 2016 is Caroline de Honorary Treasurer van de EGA (European Golf Association).

Nieuwe bestuursleden

Eerder in de vergadering werden twee nieuwe bestuursleden benoemd. Judith Hermans–van Hagen is het nieuwe NGF-bestuurslid Topgolf. Judith, een sportvrouw in hart en nieren, heeft acht jaar lang op de Ladies European Tour gespeeld. Ze is daarna teaching professional geworden en heeft van 2005 tot 2015, waarvan vier jaar lang als NGF-coach, talenten gecoacht. Caroline Huyskes wordt als penningmeester opgevolgd door Marise Blom. Marise is opgeleid als econoom aan de Universiteit van Groningen en heeft een schat aan (leidinggevende) ervaring, zowel op financieel als op meer algemeen gebied.

Marise Blom NGF

Vlnr: Marise Blom, Jeroen Stevens, Willem Zelsmann, Judith Hermans–van Hagen en Dricus Prins.

Visie 2021+

Onder leiding van de nieuwe president Caroline Huyskes richt het NGF-bestuur zich allereerst op een nieuw beleidsplan, Visie 2021+. Dit beleidsplan wordt opgesteld in nauw overleg met de leden (de clubs en banen) en stakeholders als NVG, PGA Holland, NGA, NOC*NSF en de overheid. Een bijeenkomst op het KLM Open was een eerste aanzet om te komen tot een breed gedragen strategie. In de eerste maanden van 2020 zullen er in DeWeerelt van Sport een tiental vervolgbijeenkomsten gehouden worden. Daaruit volgt een conceptstrategie die in de alv van 16 mei 2020 besproken zal worden. Meer details over de vervolgbijeenkomsten volgen later. De uitgangspunten van het NGF-bestuur voor de Visie 2021+ zijn te vinden in het verslag Meedenken over het beleidsplan en in aanvullende stukken van de alv van 30 november op het NGF Informatieplein

"Hoe meer banen meedoen met Golfstart, hoe beter nieuwe golfers worden opgevangen"

In het kader van Visie 2021+ lichtte NGF-directeur Jeroen Stevens de bestaande speerpunten van de NGF toe en hoe de clubondersteuning wordt ingevuld, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam golfbaanbeheer en het aantrekken en faciliteren van nieuwe golfers. Het voor de clubs ontwikkelde platform Golfstart, dat ervoor moet zorgen dat beginners in de cruciale eerste twee jaar als golfer goed opgevangen worden, heeft een succesvolle start achter de rug. Maar het platform zal nog beter werken als meer clubs zich aanmelden zodat nieuwe golfers overal in het land terecht kunnen voor een degelijke golfstart. Stevens: “Alle clubs kunnen profiteren van Golfstart en hoe meer banen meedoen, hoe beter nieuwe golfers worden opgevangen.” Lees hier meer over Golfstart en hoe een club kan meedoen. Stevens sprak ook over het belang en de voordelen van de nieuwe database voor clubs en golfers; 90 procent van de clubs is inmiddels aangesloten op de nieuwe database. Lees meer in het artikel Juiste data voor een goede uitwisseling.

De Green Deal

Bestuurslid Richard Kooloos (Duurzaam beheer) praatte de clubs bij over de ontwikkelingen rondom de Green Deal Sportvelden, de uitfasering van pesticidengebruik. “De Green Deal is een ‘Nee, tenzij’ geworden”, zei Kooloos. “Het ‘tenzij’ geldt tot en met 2022 en wordt binnenkort gespecificeerd.” Het uitgangspunt is nu Integrated Pest Management (IPM) met gebruik van pesticiden als allerlaatste redmiddel." Maar Kooloos benadrukte dat clubs en greenkeepers niet op uitzonderingen moeten gaan focussen, want de politiek koerst af op nulgebruik. “Het wordt schakelen om kwaliteit te blijven leveren maar we hebben voor IPM en duurzaam golfbaanbeheer een goed handvat: OnCourse Nederland en GEO-certificering. Het streven is daarbij om de portal OnCourse Nederland zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken maar als vorm van zelfregulering moet het programma ook robuust zijn.”

Wereldhandicapsysteem

Jan Ede Kuipers, bestuurslid Handicap & Regels, legde de basis uit van het World Handicap System. Hij vertelde ook waarom Nederland – net als Duitsland en enkele andere Europese landen – het WHS pas in 2021 invoert en niet in 2020. “In Nederland hebben we te maken met softwareleveranciers die de clubs bedienen, we willen de leveranciers de tijd geven om hun systemen aan te passen. 2020 is voor ons een testjaar waarin we veel willen leren. We willen ook genoeg tijd hebben om het wereldhandicapsysteem goed uit te leggen aan clubs en golfers. Het streven is dat golfers in de tweede helft van 2020 al kunnen zien wat hun wereldhandicap is ten opzichte van hun huidige EGA-handicap.” 

"2020 is voor ons een testjaar waarin we veel willen leren"

Kuipers benadrukte dat het belangrijk is dat de clubs golfers stimuleren om in het komende jaar zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren: “Het systeem werkt optimaal als er veel kaarten worden ingeleverd.” De clubs worden in de komende maanden uitgebreid geïnformeerd over het WHS, onder meer in een handicapsymposium dat in 2020 georganiseerd wordt. Lees meer in het artikel Het Wereldhandicapsysteem: vragen en antwoorden.

Onderzoek productdifferentiatie en starttijdenplatform

Alfred Levi, bestuurslid Marketing & Communicatie, riep clubs op om zich aan te melden voor het onderzoek naar productdifferentiatie, waardoor verenigingen inzicht krijgen welke lidmaatschappen en producten aansluiten bij de behoeften van hun leden. Lees meer in het artikel Marktonderzoek behoefte lidmaatschappen. Levi vertelde dat er intussen een begin is gemaakt met de ontwikkeling van het starttijdenplatform, een initiatief van de NVG en NGF. Naar verwachting begint de testfase in maart 2020 en is het platform in de zomer van volgend jaar klaar. Golfers kunnen te zijner tijd onder meer teetimes boeken via de app GOLF.NL.

Digitale pas

“Als u niks doet krijgen alle leden een plastic pas, maar wij hopen dat u wel wat doet"

Directeur Jeroen Stevens lichtte de clubs onder meer in over de uitfasering van de plastic NGF-pas. Golfers krijgen in 2020 opnieuw een digitale NGF-pas die zichtbaar is in de app GOLF.NL en in steeds meer gevallen ook in de online omgeving van het clubsoftwaresysteem. Maar clubs kunnen deze digitale pas op “onzichtbaar” zetten bij golfers die hun contributie niet betaald hebben. In 2020 krijgen alle golfers nog een plastic NGF-pas, tenzij de clubs vanaf 15 december in hun clubsoftware aangeven dat zij geen plastic pas wensen voor al hun leden of een deel van hun leden. NGF-directeur Stevens: “Als u niks doet krijgen alle leden een plastic pas, maar wij hopen dat u wel wat doet en aanvinkt dat uw leden geen plastic pas hoeven te ontvangen; dat scheelt iedereen een hoop tijd, werk en geld - en het scheelt veel plastic.” In 2021 zal de procedure omgedraaid worden; dan ontvangt niemand een plastic pas, tenzij een club in de eigen clubsoftware aangeeft dat alle leden of een deel van de leden wel een plastic pas wenst. Voor meer details, lees het artikel Vragen over de digitale NGF-pas

Voor andere mededelingen, onder meer over de begroting, het doorlichten van het NGF-verzekeringspakket en wijzigingen in het Tuchtreglement Seksuele Intimdatie, verwijzen we naar berichtgeving op ngf.nl en de presentatie die op het NGF Informatieplein is geplaatst.