Terug naar Nieuwsoverzicht

Vlot spel op je baan zit in de kleinste dingen

16 juni 2020

Ruim twee jaar geleden is Ready Golf ingevoerd. Wordt er nu vlotter gespeeld op de Nederlandse golfbanen? We legden de vraag voor aan de Teammanager Regels & Handicap bij de NGF.

Is Ready Golf een succes? 

“We beschikken niet over cijfers maar we krijgen veel positieve berichten binnen van de clubs. Ready Golf is begin 2018 ingevoerd nadat we het in 2017 al getest hadden in NGF-wedstrijden. In die wedstrijden helpt Ready Golf om het spel vlotter te laten verlopen, hoewel we nog niet altijd de rondetijden halen die we voor ogen hebben. Bij de clubs die Ready Golf hebben omarmd, en dat zijn er veel, worden goede resultaten geboekt. Dat heeft ook te maken met de introductie van de nieuwe regels op 1 januari 2019, want de regelmodernisering heeft onder meer als doel het spel vlotter te laten verlopen. Denk aan de nieuwe regel die het mogelijk maakt dat je bij putts vanaf de green de vlag in de hole kan laten staan. De hele ontwikkeling past in deze tijd; mensen hebben weinig tijd en een ronde golf mag niet te lang duren. Dus als jouw bal dichter bij de hole ligt en je veilig kunt spelen, dan hoef je niet te wachten totdat een ander, die verder van de hole ligt, klaar is om te slaan. Toen deze en andere Ready Golf-adviezen werden ingevoerd was de reactie van veel golfers: ‘Maar zo spelen wij altijd al.’ Dat is waar maar het gebeurde bijna nooit in wedstrijden, daarin wachtten ze nog op elkaars slagen. Daarom hebben we de afgelopen jaren geadviseerd om Ready Golf op te nemen in het wedstrijdreglement zodat ook in clubwedstrijden vlotter gespeeld kan worden.” 

“Er wordt pas echt succes geboekt als clubs en banen op álle fronten proberen het spel te versnellen”

Wat adviseer je aan clubs?

“De nieuwe regels gecombineerd met Ready Golf maken het mogelijk dat een ronde golf niet te lang duurt. Ik zou clubs willen vragen na te denken over de vraag: ‘Wat doen we al en wat doen we nog niet?’ We hebben namelijk geleerd dat er pas echt succes geboekt wordt als clubs en banen op álle fronten proberen het spel te versnellen. Het is belangrijk dat de clubs de Ready Golf-principes bijbrengen aan golfers, maar er zijn ook adviezen die bijvoorbeeld gaan over de baaninrichting of starttijden. Golfers kunnen nog zo hun best doen, er wordt maar weinig winst geboekt als de baan niet is ingericht op Ready Golf. Er is ook weinig succes als starttijden te dicht op elkaar zitten. Er zijn tientallen dingen die je kunt doen om een vlot speltempo te bereiken en je moet ze allemaal doen om succes te boeken.”

Waar moeten we aan denken?

“De campagne ‘Kies je tee!’ moedigt spelers aan om van de kleur tee te spelen die het beste bij hun spel past. Die campagne is al in 2012 begonnen, maar het idee is nog steeds niet overal even goed ingesleten. Voor wedstrijdcommissies geldt ook ‘Kies de juiste tee’. Kijk goed naar de doelgroep waarvoor je een wedstrijd of activiteit organiseert en kies vervolgens de tee die bij deze spelers past. Bij een wedstrijd voor beginners is het soms verstandig om de groep van oranje tees te laten spelen. Dan is het overigens wel beter als die oranje tees mooie, volwaardige afslagplaatsen zijn, dus dat de oranje teemarkers niet ergens op een stukje onvlakke fairway zijn geplaatst. Er zijn clubs die aan oranje tees evenveel aandacht besteden als aan andere kleuren en dan wordt het voor beginners, families, kinderen of ouderen ook veel aantrekkelijker om van oranje te spelen. Wat ook grote invloed heeft op de snelheid van het spel is de set-up van de baan. Als de vlag op veel holes op een moeilijke positie staat, dan leidt dat tot vertraging. Hetzelfde geldt voor hoge rough waardoor ballen niet te vinden zijn. Hiermee is niet gezegd dat alle golfbanen supermakkelijk ingericht moeten worden. Het pleit wel voor meer variatie, waar golfers erg van houden. Dus bijvoorbeeld een paar lastige pinposities, maar ook enkele gemakkelijke waar birdiekansen zijn. Dat vindt iedereen leuk. En de rough kan bijvoorbeeld op sommige holes hoog gehouden worden en op andere laag blijven. Er kan ook niet genoeg nagedacht worden over een juiste starttijdenfrequentie. Elke zes minuten een starttijd: je zou denken dat dit veel cash oplevert, maar het leidt tot één grote file en veel ergernis. Als er tien minuten tussen de starttijden zit, dan lukt het om snellere rondjes te spelen en zijn de spelers blij. Vlot spel op je baan bereiken zit in de kleinste dingen, bijvoorbeeld in een goede bewegwijzering. Ik moet ook denken aan een golfbaan die recent de volgorde van de holes heeft aangepast voor een betere doorstroming; er wordt geëxperimenteerd met een start op andere holes. Samengevat: als een club op alle fronten aan de gang gaat met Ready Golf, als op alle mogelijke manieren geprobeerd wordt om vlotte ronden te bewerkstelligen, dan wordt succes geboekt.” 

Wat is Ready Golf?

Ready Golf is een initiatief van internationale golforganisaties om vlot spel te bevorderen. De NGF en andere bonden promoten Ready Golf omdat uit onderzoek blijkt dat golfers meer van de sport genieten als het minder tijd kost om te spelen. Ready Golf bestaat enerzijds uit tips voor golfers en anderzijds uit maatregelen die clubs, banen en wedstrijdorganisaties kunnen nemen. 

"Goede bewegwijzering zorgt ervoor dat golfers meteen de goede kant oplopen"

Ready Golf voor clubs, banen en wedstrijdorganisaties

 1. Maak de carry van tee tot fairway niet te lang en houd de hoogte van de rough in toom.
 2. Goede bewegwijzering zorgt ervoor dat golfers meteen de goede kant oplopen.
 3. Duidelijke afstandsmarkeringen leiden tot sneller spel.
 4. Zorg voor genoeg tijd tussen de starttijden; bij te korte intervallen loopt het vast.
 5. Denk goed na over het aantal spelers per starttijd.
 6. Zorg ervoor dat spelers op tijd starten (niet te vroeg en niet te laat)
 7. Laat weten wat van spelers verwacht wordt (bijvoorbeeld negen holes in twee uur).
 8. Probeer golfers te overtuigen te starten van de kleur tee die het beste bij hun spel past.
 9. De snelheid van de greens en de pinposities hebben een grote invloed op het speltempo.
 10. Een vriendelijke, beleefde en goed opgeleide marshal kan wonderen verrichten.
 11. Neem Ready Golf op in het baan- en wedstrijdreglement en zorg voor goede communicatie.
 12. Zet Ready Golf-filmpjes van ngf.nl/readygolf op de clubsite voor meer bekendheid.
 13. Kies bij wedstrijden af en toe voor een vlottere spelvorm, zoals een greensome.
 14. Investeer in tees voor spelers van alle niveaus, dus ook in oranje afslagplaatsen.
 15. Leg leden en gasten uit dat Ready Golf niet betekent dat men zich moet haasten. Met Ready Golf heb je nog voldoende tijd om een slag zorgvuldig voor te bereiden.

Meer tips en meer toelichting: ngf.nl/readygolf. Hier is ook een uitgebreid Pace of Play-document van de R&A te vinden.

Een van de Ready Golf-video's:

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Ready Golf voor spelers

 1. Zorg ervoor dat je al helemaal klaar bent om te spelen als je aan de beurt bent.
 2. Ben je eerder klaar dan een medespeler om te slaan en is het veilig? Sla dan alvast.
 3. Moet een medespeler eerst nog de bunker aanharken? Sla jij dan vast als het veilig is.
 4. Ligt je bal na een putt al vlakbij de hole? Hole dan meteen uit.
 5. Moet je medespeler bij een lastige slag eerst opties afwegen? Sla jij dan eerst.
 6. In de meeste gevallen is dit beter: sla eerst je eigen bal, help dan een ander met zoeken.
 7. Leer samen met je golfprofessional een korte pre-shot-routine aan.
 8. Speel een provisionele bal als de bal verloren of buiten de baan zou kunnen zijn.
 9. Maak de green meteen vrij, noteer de scores op de volgende tee.
 10. Kijk goed mee als anderen slaan, dat scheelt veel zoektijd.

Voor alle tips: kijk op golf.nl/readygolf