Vrijwilligers in de golfsport

Vrijwilligers stoppen veel tijd in onze sport en dat is goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid, want anders zou er geen golf zijn!

Net als golfclubs en golfbanen wil de NGF een gezonde balans vinden tussen enerzijds de enorme potentie van vele uitstekende vrijwilligers in de organisatie en anderzijds de nodige professionalisering, in haar streven alle golfclubs, -banen en -spelers van dienst te zijn. 

Sinds 2010 is golf weer een olympische sport en zal de bekendheid bij het publiek, mede door media-aandacht, de komende jaren verder groeien. De NGF wil daarom golf toegankelijker maken. Hierbij sluiten we aan bij de ambities van NOC*NSF om de sportparticipatie in Nederland te verhogen en de doelstellingen voor de Olympische Spelen te halen.

Vrijwilligers zijn drijvende krachten binnen clubs 

Het NGF-bestuur, (club)bestuurders, vrijwilligers, exploitanten van golfbanen, het federatiebureau, externe partners en verschillende experts, allen zijn betrokken bij golf. Het beleid van de NGF is mede tot stand gekomen dankzij hun medewerking. De NGF zal alles blijven doen en laten wat nodig is voor de gezonde ontwikkeling van golf in Nederland.

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten in een club, op verschillende manieren. Vrijwilligers die heel veel tijd stoppen in onze sport, zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van deze vrijwilligers is er geen golf!

De NGF is bij grote Nederlandse toernooien zoals het KLM Open 'sponsor' van de vrijwilligers. De NGF adopteert het Crew Café bij deze evenementen. In het NGF Crew Café kunnen vrijwilligers terecht voor ontbijt, lunch en drankjes. De ruim zevenhonderd vrijwilligers voelen zich ieder jaar thuis en verbonden met het toernooi.