Terug naar Publicaties en artikelen

Caddies op de Domburgsche in Walcherse klederdracht

13 mei 2024

In menig clubhuis hangt een interessante historische foto die iets vertelt over de geschiedenis van de club. Jannes van Everdingen, lid van de NGF Commissie Erfgoed, vertelt over deze foto's.

In het clubhuis van de Domburgsche golfclub hangt een foto van een lustrumwedstrijd uit 1939. De foto staat ook in het eeuwfeestboek van de baan (En over het duin de zee ... honderd jaar Domburgsche Golflinks, 1914-2014) en heeft daar als onderschrift "De heer en mevrouw Scheltema (Hilversumse Golfclub) en de heer Heyse (Domburgsche golfclub) met hun caddies, 1939".

De heren Scheltema en Heyse waren beiden competitiespelers. Hun namen komen vaker voor in wedstrijduitslagen uit die tijd. Wat de foto extra cachet geeft is dat de caddies van vrouwelijke kunne zijn en dat zij in Walcherse klederdracht zijn gestoken. Het ging dan ook om een bijzondere wedstrijd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de baan die in 1914 was aangelegd.

In het tijdschrift Golf (derde jaargang, no 6, 15 augustus 1939) wordt verslag gedaan van de wedstrijd: "Zaterdag 8 juli werden de feesten ingezet met den eersten der jubileum-wedstrijden nl. een Eclectic-match, waarvoor een aantal kunstvoorwerpen was uitgeloofd. De uitslag luidt: 1e prijs J.H.H.Verloop (G.C. Toxandria) 32 netto; 2e prijs G. V. Hartree (Rotterdamsche G.C.) 33 1/3 netto; 3e prijs H. Scheltema (Hilversumse G.C.) 35 1/3 netto."

Er is nog een foto van die wedstrijd. Die staat op de voorpagina van het tijdschrift. Daarop staat Herman Scheltema afgebeeld tijdens een afslag met zijn driver, geflankeerd door dezelfde Zeeuwsche caddie-schoonen die, aldus het onderschrift, met goedkeurenden blik het resultaat van den slag beschouwen.

Op de website van de Domburgsche Golfclub is ook een en ander terug te vinden over de klederdracht van de caddies: "Een speciaal aspect van de vooroorlogse Domburgsche links waren de caddies in Walcherse dracht, die op bijzondere dagen werd gedragen." Daarna gaat de tekst verder met de taken die de caddies hadden, zoals het vochtig maken van het zand in de tee-boxen, zodat er gemakkelijk een klein hoopje van gemaakt kon worden van waaraf de bal gespeeld kon worden. Of de afgebeelde vrouwelijke caddies een zelfde takenpakket hadden, vermeldt de website niet.

Kort na de lustrumwedstrijd raakte Nederland betrokken in de Tweede Wereldoorlog. In september 1941 werd het gehele terrein door de bezetter in beslag genomen. De baan werd onderdeel van de Atlantikwall en volgebouwd met bunkers en een kustbatterij. In de voorbereiding van de geallieerde landing die op 1 november 1944 bij Westkapelle plaatsvond ,werd deze kustbatterij zwaar gebombardeerd. Er vielen talloze bommen op de baan en de schade was onvoorstelbaar. Daar kwam nog bij dat door de bombardementen een bres in de Westkappelse zeedijk was geslagen en dat het gehele eiland Walcheren onder water was komen te staan.

De schade was zo groot dat het tot 1955 duurde voordat de baan weer in gebruik genomen kon worden. De links werd in zijn vooroorlogse staat hersteld, alleen waren een groot aantal bomkraters (oorspronkelijk 437) getransformeerd tot grasbunkers. En nog steeds zijn deze grasbunkers kenmerkend voor de baan van de Domburgsche Golfclub, maar de karakteristieke Walcherse klederdracht van caddies ging na de oorlog verloren.

Meer historische informatie over de Domburgsche Golfclub is te vinden op golfgeschiedenis.nl.

Oproep

De Commissie Erfgoed wordt graag geattendeerd op bijzondere foto’s in clubhuizen. Neem contact op via info@golfgeschiedenis.nl.

Caddies op de golfbaan van de Domburgsche Golfclub

Keer terug naar de pagina Onze historie - publicaties en artikelen.