Terug naar Publicaties en artikelen

Een foto van een drive-in op de Kennemer

31 januari 2024

In menig clubhuis hangt een interessante historische foto die iets vertelt over de geschiedenis van de club. Jannes van Everdingen, lid van de NGF Commissie Erfgoed, vertelt over deze foto's.

In de heren-wc in het clubhuis van de Kennemer Golf & Country Club hangt op ooghoogte een markante foto. Het is de 'drive-in' van jhr Gérard Quarles van Ufford op 19 mei 1928 bij de opening van de nieuwe baan op de locatie waar de Kennemer nog steeds speelt. In dat jaar verhuisde de club van Duin en Kruidberg in Santpoort naar het Zandvoortsch Duin en verruilde een 9-holes baan voor een baan met 18 holes. 

De drive-in van Jhr Gérard Quarles van Ufford op 19 mei 1928 op de Kennemer

De foto (verderop deze pagina zie je de foto in het groot) toont Quarles op 63-jarige leeftijd met gleufhoed en pofbroek. Hij was twee jaar daarvoor aangetreden als voorzitter en bleef dat nog 17 jaar. Zijn swing doet vermoeden dat hij zich op jonge leeftijd het spel had eigen gemaakt, maar dat was niet zo. Hij was 48 toen hij voor het eerst een bal beroerde.

In de boeken die over de Kennemer Golf verschenen bij het eeuwfeest - van de hand van Robin Bargmann (Serendipity of Early Golf, 2010) en Jan Kees Kokke (Honderd Jaar Kennemer Golf & Country Club, 2010) - is de foto opgenomen en kan men lezen dat de caddie die de bal oppakte en terugbracht naar de voorzitter beloond werd met een zilveren rijksdaalder.

Quarles geeft zelf in 1931 in De Corinthian commentaar op de foto:

"Voor de  caddie, die de bal zou oprapen, was een rijksdaalder uitgeloofd. De caddies van de Oude Kennemer, die weinig vertrouwen hadden in de prestaties van den vooritter onder dergelijke 'benarde omstandigheden', stonden indiscreet dicht bij de 'tee' in de verwachting aldus de meeste kans te hebben den bal te veroveren, terwijl de nieuw aangestelde caddies uit Zandvoort, in de overtuiging dat de speler van den eersten bal beslist een ‘kei’ moest zijn, zich in étappes veel verder hadden opgesteld. Het geluk wilde dat ik bij die gelegenheid een prachtdrive maakte en dat daarom de caddie, die zich het verste had opgesteld, triomphantelijk den bal kwam aandragen. Zou dit niet een der gelukkigste sensaties in mijn golfleven zijn geweest?"

Dat het een 'wereldbal' zou worden, is goed te zien op de foto. De bal (het witte rondje aan de onderkant van de foto) ligt aan de binnenkant van zijn linker voorvoet. De linkerknie is licht gebogen, de club ligt in de nek. De rechtervoet staat schuin naar waardoor Quarles aan de rechterkant meer ruimte creëert. Die ruimte is nodig wil men met een goede swing van binnen naar buiten maken met een controleerbare balvlucht die licht van rechts naar links gaat, een klassieke draw.

Bargmann vertelt in zijn boek dat de traditie van de drive-in nog een keer herhaald is bij de heropening van de door de oorlog verwoeste en daarna gerenoveerde 18-holes baan in 1963 door voorzitter Teddy Verspyck. Tot dan waren de huidige holes A1 en A9 tijdelijk in gebruik als holes 1 en 2. Deze twee holes waren al begin dertiger jaren aangelegd als onderdeel van een derde 9-holes lus, die door geldgebrek nog grotendeels braak lag. Pas in 1985 werd de derde 9-holes lus afgebouwd en in gebruik genomen met een officiële drive-in van voorzitter Geurt Rahusen. Deze keer zonder caddies in de baan, omdat dat intussen toch als feodaal werd beschouwd."

De drive-in van Jhr Gérard Quarles van Ufford op 19 mei 1928 op de Kennemer

Foto onder: Gérard Quarles van Ufford, zittend in het midden.

Gérard Quarles van Ufford

Oproep

De Commissie Erfgoed wordt graag geattendeerd op bijzondere foto’s in clubhuizen. Koninklijk bezoek is natuurlijk mooi, maar andersoortige foto’s zijn ook welkom. Neem contact op via info@golfgeschiedenis.nl.

Keer terug naar de pagina Onze historie - publicaties en artikelen.