Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Erik Vrieling: terugblik op 2023

Ter gelegenheid van het NGF-jaarverslag blikt Erik Vrieling, Teammanager ICT (Informatie- en Communicatietechnologie), terug op 2023.

Hoe kijk je terug op 2023? Wat waren de belangrijke projecten of ontwikkelingen voor jouw team in het afgelopen jaar?
Erik Vrieling: “Wij houden ons bezig met de digitalisering en automatisering van de golfsport. We moeten ervoor zorgen dat processen bij de golfclubs soepel verlopen, bijvoorbeeld de handicapadministratie of ledenadministratie. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van alle digitale producten en diensten van de NGF, bijvoorbeeld de app GOLF.NL. De app moet meegaan met z’n tijd, moet inspelen op wensen van golfers én clubs. Maar de app biedt ook de mogelijkheid om ondervertegenwoordigde groepen in golf te activeren, bijvoorbeeld jongeren. Zo sluiten de werkzaamheden van ons team ook direct aan op de strategie van de NGF en de campagne Welcome to the club.

Golfregelexamen online in de app GOLF.NL 

“Terugkijkend op 2023 was een van de wapenfeiten de introductie van het online golfregelexamen in de app GOLF.NL. Dit project hebben we in samenwerking met het team Handicap & Regels gerealiseerd. Ten eerste kunnen golfers nu in de app hun regelkennis toetsen en proefexamens doen. Dat kon voorheen alleen op de website van GOLF.NL (Oefen de golfregels en het regelexamen). Daarnaast is het nu mogelijk dat golfers het echte regelexamen doen in de app GOLF.NL. Op dit moment werkt dit als volgt. In de app kan een golfer aangeven dat hij of zij het regelexamen online wil afleggen via de app GOLF.NL. De aanvraag komt binnen bij de club van de golfer. De club kan vervolgens het online examen voor deze golfer klaarzetten in de app.

“Clubs kunnen er ook voor kiezen om het regelexamen klassikaal af te nemen bij hun leden, of bij een deel van hun leden, dus op de traditionele manier. Maar uit onze cijfers blijkt dat het online regelexamen via de app GOLF.NL in een grote behoefte voorziet, zowel bij golfers als bij golfclubs. Voor de cijfers verwijs ik naar de terugblik van mijn collega Niels Boysen, manager van het team Handicap & Regels. Het online golfregelexamen maakt de start in golf laagdrempeliger. De golfer van tegenwoordig verwacht digitaal gemak en met het faciliteren van een online regelexamen wordt ingespeeld op die behoefte. De golfer kan het examen thuis doen en wanneer hij of zij dat wil.

“Overigens zijn dit voorjaar ook alle illustraties bij het regelexamen vernieuwd. Wat leuk is om te weten is dat die plaatjes gemaakt zijn met behulp van artificiële intelligentie. Met AI-tools zoals Midjourney en Blender heeft onze partner iO realistische animaties gemaakt van een breed scala aan golfers van verschillende leeftijden en culturen. Zonder AI was dit een veel te dure aanpassing geweest.

"Ons team is versterkt met een data scientist"

“Een andere belangrijke ontwikkeling in 2023 is dat ons team versterkt is met een data scientist. Dat is Ruth van Dongen en zij werkt sinds februari bij de NGF. Door de digitalisering van de golfsport beschikken we over steeds meer data. Als we die data goed analyseren en bepalen waar golfers en clubs behoefte aan hebben, kunnen we ook beter beleid voeren. Maar data-analyse is een wetenschap op zich. Daarom was er bij de NGF behoefte aan een data scientist en zijn we erg blij met de komst van Ruth.

Golfregelexamen online in de app GOLF.NL

“Ruth houdt zich vooral bezig met het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie. Ze helpt de clubs die dit onderzoek uitvoeren onder hun leden om aan de hand van de uitkomsten een toekomstbestendig lidmaatschapsmenu te ontwikkelen. Ruth maakt op basis van de onderzoeksresultaten rapporten voor de clubs. De conclusies en adviezen in deze rapporten worden toegelicht bij een bezoek aan de club door Ruth en een van onze accountmanagers. Zo kan een club weloverwogen keuzes maken en een goed lidmaatschapsmodel samenstellen.

“Ruth buigt zich over course rating: het bepalen van de moeilijkheidsgraad van een golfbaan. In 2023 is in samenwerking met het team Handicap & Regels een onderzoek begonnen naar de haalbaarheid van een course rating-systeem op basis van scores. De scores die golfers met verschillende handicaps op een bepaalde baan maken, zeggen veel over de moeilijkheidsgraad, maar natuurlijk moet je dan wel over heel veel scores (data) beschikken. Het eerste doel van het onderzoek is een verfijning van het huidige WHS Course Rating System dat aan de hand van baanbezoeken door gespecialiseerde teams gebeurt. Een systeem op basis van scores kan wellicht leiden tot meer betrouwbare ratings van par-3 banen en par-3/-4 banen. In latere instantie zou een course rating-systeem op basis van scores een beter en goedkoper alternatief kunnen zijn voor het huidige Course Rating System. Voorlopig verandert er niets aan de manier waarop de NGF periodieke (en tijdelijke) ratings uitvoert.

"De app gaat nieuwe golfers de weg wijzen bij hun start in golf"

“Een derde punt waar ik graag bij stilsta is de onboarding in de app GOLF.NL. We zijn in 2023 al druk geweest met de voorbereiding van dit project en de onboarding zal in het voorjaar van 2024 in werking treden. Het komt erop neer dat de app nieuwe golfers de weg wijst bij hun start in golf. Beginnen met golf is immers best complex want er komt van alles op je af wat je nog niet begrijpt. Van Golfstart-cursussen tot baanpermissie, het golfregelexamen en handicap 54. Maar een nieuwe golfer heeft ook vragen over zaken als kleding, schoenen, materiaal.

onboarding in golf-afbeeldiingen

“Als de onboarding in de app een feit is, kan iedereen de app GOLF.NL downloaden. Ook iemand die nog niet lid is van een club en zelfs iemand die alleen nog maar nieuwsgierig is wat golf is. Maar deze groep zonder clublidmaatschap krijgt in het begin alleen maar toegang tot bepaalde delen van de app, ze zien nog niet tot de delen die een clublid ziet. De onboarding in de app neemt nieuwe golfers bij de hand en leidt ze uiteindelijk naar golfbanen en -clubs in hun buurt. Wie nog niets van golf weet, leert via de onboarding in de app aan de hand van foto’s en video’s eerst wat golf is en wordt vervolgens geënthousiasmeerd om een Probeer Golf-activiteit bij te wonen. Wie de app pas downloadt na het behalen van baanpermissie, komt verderop in het onboardingproces terecht. Afhankelijk van de fase in je golfloopbaan vertelt de app de golfer op een inspirerende en enthousiasmerende wijze wat de vervolgactie is. Nieuwe golfers worden stap voor stap geleid door het traject golflessen-golfbaanpermissie-golfregelexamen-clublidmaatschap-handicap 54.

“Door de onboarding wordt de app GOLF. NL relevant voor iedereen, ook voor beginnende golfers die nog geen lid zijn van een club. Het is een groot en gaaf digitaliseringsproject dat een grote bijdrage zal leveren aan een gezonde golfsport. Het past bij deze tijd waarin de smartphone de plek is waar mensen informatie zoeken en actie nemen.”

Lees meer over het onboardingproject in de terugblik op 2023 van Danielle Wallet (directeur Marketing en interim-teammanager Content, Marketing en Communicatie).

Cijfers

4
Het team ICT bestond eind 2023 uit 4 personen: Erik Vrieling (manager), Willem van der Waal (medewerker), Ralph van Beek (medewerker) en Ruth van Dongen (data scientist).

100
In augustus 2023 heeft het team ICT onder de titel Het IT-golflandschap in Nederland voor het eerst een webinar gehouden waaraan ruim 100 vertegenwoordigers van clubs en banen deelnamen. In de komende jaren zulen er vaker webinars en workshops gehouden worden, te beginnen op het Nationaal Golfcongres (6 februari 2024).

1
De NGF is in 2023 als 1ste sportfederatie in DeWeerelt van Sport in Utrecht gebruik gaan maken van de app Bundeling. Na een proefperiode zijn alle andere sportorganisaties in DeWeerelt ook gebruik gaan maken van deze communicatie-app. Het ICT-team van de NGF heeft de technische stappen gezet. Bundeling is ‘AVG-proof’ en daarmee een goed alternatief voor minder veilige WhatsApp-groepen en groepmails.

243
In 2023 hebben 7 professionele fotografen op 243 Nederlandse golfbanen foto’s gemaakt ten bate van de campagne Welcome to the club. Waarom? Voor een goede uitstraling is het belangrijk dat golfclubs beschikken over professionele foto’s, want beeld bepaalt in een grote mate het imago van golf. Het ICT-team heeft ervoor gezorgd dat clubs de foto’s via caddie.ngf.nl kunnen downloaden zodat ze gebruikt kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden.

Bestuur
In het verslagjaar 2022 hadden NGF-bestuursleden Marise Blom en Alfred Levi de portefeuille ICT. Alfred Levi is in de algemene vergadering van november 2023 opgevolgd door Bas van den Berg.

Gerelateerd

Terug naar de hoofdpagina van het NGF-jaarverslag 2023.