Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Jaarverslag 2023

Jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) - 2023

Dit is het jaarverslag 2023 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). Het jaarverslag is gepubliceerd als digitaal magazine waarin we in beeld en tekst terugkijken op het verslagjaar en de lezer leiden naar gerelateerde informatie op de website van de NGF. Het financiële verslag is hier te vinden. Het jaarverslag geeft uitgebreid en helder weer wat er in 2023 is gebeurd in het Nederlandse golf in het algemeen en bij de NGF in het bijzonder.

Van het bestuur

De NGF is in 1914 opgericht als Nederlandsch Golf Comité. In 1972 is de naam veranderd in Nederlandse Golf Federatie en in het jubileumjaar 2014 is het predicaat Koninklijk verleend. De doelstelling van de NGF is de bevordering van de golfsport in de breedste zin van het woord. Dit doet zij met commissies, vrijwilligers en een professioneel federatiebureau. De NGF was in 2023 109 jaar oud en telde 268 Leden (golfclubs). In het verenigingsjaar 2023 was het NGF-bestuur als volgt samengesteld.

 • Caroline Huyskes-Van Doorne, President
 • Marise Blom, Penningmeester
 • Judith Hermans-van Hagen, Bestuurslid Topsport
 • Arie Torres, Bestuurslid Breedtesport
 • Jan Visser, Bestuurslid Handicap & Regels
 • Menno van Leeuwen, Bestuurslid Duurzaam beheer (vanaf 11-11-2023)
 • Bas van den Berg, Bestuurslid Marketing en Communicatie (vanaf 11-11-2023)
 • Richard Kooloos, Bestuurslid Duurzaam Beheer (tot 11-11-2023)
 • Alfred Levi, Bestuurslid Marketing & Communicatie (tot 11-11-2023)

Voor het rooster van aftreding en een zelfevaluatie van het bestuur naar aanleiding van de Code Goed Sportbestuur verwijzen we naar het hoofdstuk Bestuur en commissies.

In het Strategisch Plan 2021+ heeft de NGF haar missie en visie geformuleerd op basis waarvan strategische doelen en speerpunten zijn bepaald. Het meerjarenbeleidsplan is gericht op een gezonde golfsport op de korte en lange termijn. Het strategisch plan is in te zien op de website van de NGF en uitvoerig behandeld in het verslag van 2021. In dit jaarverslag blikken de managers van de NGF terug op 2023 met speciale aandacht voor hoe zij in dit jaar invulling hebben gegeven aan het beleidsplan.

Eregalerij 

Op de pagina Ereleden en leden van verdienste staat een overzicht van alle leden met een speciale status.

Commissies

Vanaf de oprichting in 1914 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie spelen vrijwilligers een grote rol bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. Ook nu golf in Nederland een grote sport is met meer dan 420.000 beoefenaars is de inbreng van leden van commissies van grote waarde. De NGF en golfclubs profiteren van hun specifieke kennis, kunde en grote inzet. De NGF heeft ook in het bijzondere jaar 2023 de samenwerking tussen de vrijwillige en professionele krachten van het federatiebureau enorm gewaardeerd.

In het verslagjaar overleed Herald Kleuver, lid van de wedstrijdcommissie en nationaal referee. Voor de samenstelling van de commissies in het verenigingsjaar 2023 verwijzen we naar de pagina Bestuur en commissies.

In 1986 heeft de NGF de Gouden Speld ingesteld als onderscheiding voor vrijwilligers die zich in commissies op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Het is een blijk van waardering voor grote verdiensten voor de NGF. Voor een overzicht van alle Gouden Speld-dragers verwijzen we naar de pagina Dragers van de Gouden Speld.

De NGF is ook veel dank verschuldigd aan vrijwilligers van golfclubs uit het hele land die zich inzetten bij nationale kampioenschappen en internationale toernooien zoals het KLM Open en Big Green Egg Open (Dutch Ladies Open). De NGF is bij de internationale kampioenschappen in eigen land coördinator van de vrijwilligers. Clubgolfers die vrijwillig heel veel tijd stoppen in onze sport zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van vrijwilligers is er geen golf! 

Leden

 • Nieuwe NGF-Leden: geen.
 • Opgeheven: Strijensche Golfclub (31 december 2023).
 • Naamswijzigingen: Stichting Dutch Golf Putten gewijzigd in Golfclub Putten. Golfbaan The Mondial, International Golf & Short Game Center gewijzigd in De Utrechtse.

Jubilea

Lustra van 25-plussers in 2023.

 • 130 jaar: Koninklijke Haagsche Golf & Country Club
 • 95 jaar: Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria, Golfclub De Dommel
 • 65 jaar: Marine Golf Club Nieuwediep
 • 50 jaar: DSV Concordia Golf, Golfclub Wouwse Plantage, Golfclub De Schoot
 • 45 jaar: Edese Golf Club Papendal
 • 40 jaar: Golfclub De Kieviten, Golfclub De Koepel, Stichting Hoenderdaal Sport, Golfclub Almeerderhout
 • 35 jaar: Golfclub Grevelingenhout, Golf & Country Club Winterswijk, Zaanse Golf Club, Golfclub De Zandvoortse, Heemskerkse Golfclub, Golfvereniging De Brugse Vaart, Engelenburg Golf & Country Club, Golfclub Roxenisse, Westfriese Golfclub, Leeuwarder Golfclub De Groene Ster, Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh
 • 30 jaar: Doornse Golf Club, Golfclub Driene, Golfclub Vught, Valkenswaardse Golfclub, Golfclub Hitland, Golfclub De Haenen, Golfclub De Vijf Margen
 • 25 jaar: Groningse Golfclub Duurswold, Golfvereniging Dongen

Sponsoren

De NGF is dankbaar dat diverse partners de golfsport willen ondersteunen. Op de NGF-website is uitgebreide informatie te vinden over alle partners

Gerelateerde pagina's en documenten

Klik hier voor het jaarverslag als digitaal magazine.