Inhoud caddie

Het golfregelexamen via de app GOLF.NL

24 mei 2023

Het golfregelexamen is gedigitaliseerd. Sinds 22 mei 2023 is het het ‘regelexamen 2.0’ is beschikbaar in de app GOLF.NL. Wat is er veranderd en waarom?

Wat is veranderd?

Het golfregelexamen verloopt net als voorheen via de golfclub. De bestaande procedure (een klassikaal examen op de club) blijft gewoon bestaan. Maar daarnaast is het voor nieuwe golfers nu ook mogelijk om het regelexamen via de app GOLF.NL aan te vragen én te doen. Dit is alleen mogelijk als een nieuwe golfer lid is van een club, en het online examen in de app GOLF.NL verloopt via deze club.

Op 1 december 2023 zijn er al 96 clubs die gebruik maken van de nieuwe methode om het regelexamen af te nemen.

Waarom deze verandering?

De aanpassing is in de algemene vergaderingen van de NGF toegelicht. Hier volgt een samenvatting.

In coronatijd moest het golfregelexamen noodgedwongen online afgenomen worden, bijvoorbeeld via Teams of Zoom. In deze periode is via een enquête onder clubs en golfers gepeild of er ook op langere termijn behoefte was aan een online regelexamen. De uitkomst was dat deze behoefte bestaat en dat het wenselijk is om nieuwe golfers een keuze te geven:

  1. Het regelexamen op de traditionele klassikale manier doen, op de club.
  2. Het golfregelexamen online doen, via de club.

Elke club mag zelf beslissen of ze het online regelexamen via de app GOLF.NL aan haar leden aanbiedt. De NGF beveelt dit wel aan, want de digitalisering van het regelexamen heeft grote voordelen. De club is minder tijd kwijt aan examineren en die tijd kan gestoken worden in regellessen. Maar nog belangrijker, een online examen maakt de start in golf toegankelijker. Digitale diensten zijn onontbeerlijk om het doel van het NGF-beleidsplan te bereiken: een gezonde golfsport op de lange termijn. Jongere generaties maar ook oudere golfers verwachten digitaal gemak. Met het faciliteren van een online regelexamen spelen we in op een behoefte van de doelgroep die we voor golf moeten winnen, mensen tussen de 25 en 50 jaar.

Hoe werkt het precies?

De voorbereiding op het regelexamen

Nieuwe golfers kunnen sinds 22 mei 2023 niet alleen op de website GOLF.NL maar ook in de app GOLF.NL hun regelkennis testen en oefenexamens doen (met nieuwe illustraties bij de regelvragen). Het leren van de regels in aanloop naar het examen wordt hiermee toegankelijker. Maar regellessen door de clubs zijn essentieel bij het opleiden van nieuwe golfers, en door de digitalisering van het examen komt hiervoor tijd beschikbaar. De clubs zelf hebben in de hand hoe goed nieuwe spelers opgeleid worden in de golfsport en de regels, voor én na hun regelexamen. Bij de opleiding van nieuwe leden zijn regellessen in de baan het effectiefst, want in de praktijk leert een nieuwe golfer de regels het snelst. En de nadruk zou moeten liggen op veilig en vlot spel en zorg voor de baan. Dat zijn essentiële regels die iedere golfer moet leren. Niet voor niets gaan tien van de dertig vragen in het regelexamen daarover.

Het regelexamen in de app activeren voor een nieuw lid

Zodra leden klaar zijn om het golfregelexamen af te leggen, kan de club het online regelexamen voor hen klaarzetten in de app GOLF.NL. Dat kan via Caddie (caddie.ngf.nl). Als een club inlogt in Caddie, dan treft men onder de knop ‘Regelexamen’ een lijst aan met alle leden van de vereniging die het regelexamen nog niet hebben gehaald. In het overzicht zie je:

  • de leden die het examen nog niet hebben gedaan en nog geen aanvraag hebben gedaan in de app GOLF.NL om het regelexamen;
  • de leden die het examen nog niet hebben gedaan en die wél via de app GOLF.NL een aanvraag hebben gedaan om het regelexamen via de app te doen.

Als een lid van jouw club met de naam Jaco Golf in de app GOLF.NL het regelexamen heeft aangevraagd, dan wordt de club of de regelcommissie daarvan per e-mail op de hoogte gesteld en dan ziet de club de volgende tekst in Caddie: "Golfer heeft zelf een examen aangevraagd en kan worden aangemaakt" (zie de afbeelding hieronder).

aanvraag regelexamen via de app GOLF.NL

Als een lid nog niet het regelexamen heeft gedaan en als deze golfer het examen ook nog niet heeft aangevraagd, dan ziet de club de volgende tekst bij dit lid: "Examen kan worden aangemaakt voor de golfer." 

De club kan bij ‘Regelexamen’ per golfer het regelexamen ‘aanvragen’. Dat betekent dat het regelexamen voor de golfer geactiveerd wordt in de app GOLF.NL. Zie de Caddie-afbeeldingen hieronder.

Golfregelexamen online in de app GOLF.NL Golfregelexamen online in de app GOLF.NL

Zodra de club het golfregelexamen heeft aangevraagd (geactiveerd), krijgt de desbetreffende golfer een e-mail én een pushbericht op zijn smartphone dat het examen klaarstaat.

Mocht een club het regelexamen niet via de app GOLF.NL willen aanbieden, dan is het belangrijk om dit te melden aan het nieuwe clublid en hem te wijzen op de eerstvolgende datum waarop er een klassikaal examen gehouden wordt. In het algemeen geldt: informeer je nieuwe leden zo goed mogelijk hoe het regelexamen-baanpermissie-traject op je club verloopt.

Een voorbeeld van een golfer die het examen via de app GOLF.NL aanvraagt

Zoals hierboven al uitgelegd kan een nieuwe golfer zelf - via een button in de app GOLF.NL - aan zijn club laten weten dat hij het golfregelexamen wil doen. Zie de app-afbeeldingen hieronder.

Golfregelexamen online in de app GOLF.NL

In dit geval, als een lid het online regelexamen via de app GOLF.NL aanvraagt, krijgt de club een bericht:

Beste golfclub,
Een lid van jullie golfclub, Jan van Aa (NL35850500), zou graag het golfregelexamen willen doen via de app GOLF.NL. Als golfclub kun je het examen klaarzetten in Caddie (caddie.ngf.nl).
Alvast dank en vriendelijke groet,
NGF/GOLF.NL

Na zo’n aanvraag kan de club in Caddie onder ‘Regelexamens’ (of onder ‘Zoek een lid’, zie de afbeelding onder) het regelexamen aanvragen (activeren) voor het clublid, in dit voorbeeld Jan van Aa.

Golfregelexamen online in de app GOLF.NL

Het regelexamen afleggen

Golfregelexamen online in de app GOLF.NL

Nadat de club het examen heeft geactiveerd, kan de nieuwe golfer het examen doen in de app GOLF.NL (afbeelding). Zodra de golfer het examen start, krijgt hij één uur de tijd om alle vragen te beantwoorden en het examen in te dienen.

Anders dan bij een klassikale toets is er bij het golfregelexamen via de app GOLF.NL geen ‘controle’ van een examinator of surveillant. Bij online examens wordt soms ‘anti-spieksoftware’ ingezet, maar hieraan kleven veel nadelen, met name op het gebied van privacy. Daarnaast werkt het examenstress in de hand. Het gaat erom dat nieuwe golfers een goede basiskennis van de regels verwerven zodat ze veilig, vlot en met plezier golf leren spelen. Om dit te bereiken moet de focus op de opleiding liggen, op regellessen, niet op het examen.

Na het regelexamen

Golfregelexamen online in de app GOLF.NL

Meteen na het indienen van het examen ziet de golfer in de app GOLF.NL of hij is geslaagd (afbeelding). Als een lid geslaagd is voor het examen, krijgt de club een bericht:

Beste golfclub,
Op [datum] heeft een van jouw leden, namelijk Jan van Aa, het golfregelexamen via de app GOLF.NL succesvol afgerond. Een bewijs van het behaalde golfregelexamen van Jan van Aa is op verschillende plaatsen terug te vinden:
-In caddie.ngf.nl als je zoekt op het betreffende lid.
-In jullie eigen clubsoftwaresysteem. Let op, het kan even duren voordat dit zichtbaar is.
-In de centrale database van de NGF.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met golf@ngf.nl.
Met vriendelijke groet,
NGF/GOLF.NL

award online regelexamen in de app GOLFNL

De club krijgt door de digitalisering een goed overzicht welke leden nog examen moeten doen en wie geslaagd zijn. Zodra de club bericht krijgt dat een lid het regelexamen heeft gehaald, kan de vereniging aan de slag met de vervolgopleiding van deze speler.

Bij nieuwe golfers die slagen voor het regelexamen verschijnt een award in de app GOLF.NL (afbeelding) als aanmoediging om de start in golf voort te zetten.

Veelgestelde vragen

Op dit moment is de situatie nog als volgt: pas als een nieuwe golfer lid is van een club kan hij een account bij de app GOLF.NL openen (met zijn Golf Service Nummer). Daarom kan je het examen via de app GOLF.NL pas doen als je (registratie)lid van een club bent en een GSN hebt. Niet-clubleden kunnen wel schriftelijk (klassikaal) examen doen. Dat staat in artikel 4.2 van het reglement handicap 54: "Een Club mag het Golfregelexamen schriftelijk afnemen voor Kandidaten die geen lid/aangesloten golfer zijn van een Club. Het digitale examen via de app, kan alleen worden afgenomen, als de kandidaat (registratie)lid is van een Club."

Uit de enquête die in coronatijd is gehouden bleek dat een klein aantal clubs een financiële bijdrage vraagt voor het golfregelexamen. Het verdient aanbeveling om het regelexamen kosteloos aan te bieden zodat een nieuwe golfer bij de start in golf zo weinig mogelijk financiële drempels tegenkomt. Als een club toch kosten in rekening brengt, dan is een uitleg op zijn plaats waarom de club geld vraagt voor het examen. In die uitleg moet duidelijk worden gemaakt dat de NGF niet verantwoordelijk voor de kosten is; het regelexamen wordt door de NGF gratis aangeboden aan haar leden, de clubs.

Het online regelexamen is onderdeel van een groter digitaliseringproject met als werktitel ‘Het onboardingtraject via de app GOLF.NL’. Het doel hiervan is dat de eerste stappen in golf heel helder zijn, dat nieuwe golfers begrijpen hoe het traject golflessen-golfbaanpermissie-golfregelexamen-handicap 54 werkt en waar ze hiervoor terecht kunnen. De app GOLF.NL gaat op dit gebied de duidelijkheid en het digitale gemak bieden dat jongere mensen aanspreekt. De app volgt de golfloopbaan van iedere nieuwe speler en zal iedere nieuweling aanmoedigen om de volgende stap in zijn of haar golfloopbaan te nemen. Dankzij de app is de startende golfer vanaf het begin in beeld en is het mogelijk om hem goed bij de hand te nemen te begeleiden. Het onboardingtraject maakt de start in golf eenvoudiger.