Inhoud caddie

Productdifferentiatie

Het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie peilt de lidmaatschapsbehoeftes van jouw golfers. Een golfclub of -baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige 'lidmaatschapsmenu'.

Het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie is in 2020 voor het eerst uitgevoerd. Het is een grootschalig onderzoek naar wat golfers belangrijk vinden bij een lidmaatschap. De aanleiding voor het onderzoek is dat er voor veel golfers geen passend lidmaatschap is dat aansluit op hun speelwensen. Deze mismatch in de markt staat verjonging van de sport serieus in de weg.

Aan de eerste ronde van het onderzoek, in 2020, hebben 38 clubs en banen meegedaan. Het heeft de deelnemende clubs veel bruikbare inzichten opgeleverd. Zes van de 38 clubs hebben in 2021 differentiaties doorgevoerd. Dat wil zeggen, ze zijn op basis van de onderzoeksresultaten verschillende lidmaatschapsvormen gaan aanbieden. Ze hebben deze differentiatie door weten te voeren zonder enige vorm van kannibalisatie. Sterker nog, deze zes clubs realiseerden in 2021 een groei van 27%, waar vergelijkbare clubs in dezelfde periode een groei van 10% lieten zien.

In september 2022 is een tweede ronde van het onderzoek gehouden. Aan deze ronde hebben dertig clubs meegedaan. Acht daarvan deden voor de tweede keer mee, omdat ze wilden meten of golfers tevreden waren over de aanpassingen van hun lidmaatschapsmodel. Twee clubs hebben in 2024 aangegeven dat ze in de nabije toekomst differentiaties gaan doorvoeren.

Clubs krijgen met een clubspecifiek rapport inzicht in welke lidmaatschapsvormen en extra’s hun leden wensen. Een club of baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige 'lidmaatschapsmenu'. De NGF biedt hierbij ondersteuning om zo een gezonde groei van de Nederlandse golfsport te bevorderen. Het streven is om gezamenlijk te komen tot een duurzaam lidmaatschapsmodel passend bij het huidige golflandschap.

Waarom meedoen?

Sommige clubs zijn niet overtuigd van de voordelen van lidmaatschapsdifferentiatie. Misschien kunnen deze conclusies uit 2023 je overhalen.

  • De lidmaatschapsinkomsten van gedifferentieerde clubs zijn gemiddeld een factor 2,3 harder gestegen dan de lidmaatschapsinkomsten van referentieclubs.
  • Het ledenbestand van gedifferentieerde clubs is met factor 2 harder gestegen ten opzichte van referentieclubs.
  • Lidmaatschapsdifferentiatie heeft geleid tot een sterke verjonging van het ledenbestand (1,8 keer).
  • De juiste prijs- en portfoliodifferentiatie leidt tot groei in leden en inkomsten en voorkomt kannibalisatie.

Gezonde groei

Lidmaatschapsdifferentiatie biedt golfclubs vijf kansen om een gezonde groei te realiseren. 

1 Tevredenheid en binding van leden

▪ Bestaande leden hebben een passender lidmaatschap: op landelijk niveau zou 46% van de Nederlandse clubleden een andere lidmaatschap kiezen.
▪ Hogere tevredenheid door punten 2, 3, 4.

2 Grip op baanbezetting

▪ Instrumentarium om baanbezetting beter te reguleren: tot 25% van de clubleden kiest voor specifieke speeltijden.
▪ Eerlijkere verdeling van baangebruik.

3 Verjonging van ledenbestand

Laagdrempelig lidmaatschap maakt het mogelijk meer jonge leden te werven.

4 Bloeiend verenigingsleven

▪ Gebalanceerd ledenprofiel komt verenigingsleven ten goede.

5 Gezonde financiële exploitatie

▪ Hogere waarde per lid: tot meer dan 10% toename in gemiddelde inkomsten per lid.
▪ Omzetpotentie door stijging behoud (en indien gewenst instroom).

Meer over het onderzoek

Elke ronde van het onderzoek wordt uitgevoerd door MIcompany, een in Artificial Intelligence & Data gespecialiseerd bedrijf met ruime ervaring in dataonderzoek voor concerns als Nike, Aegon, Booking.com, Heineken en eBay.

Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in hoe lidmaatschappen beter kunnen aansluiten bij de verschillende types golfer, waardoor de NGF en aangesloten golfclubs en -banen een groei van tevreden, loyale en actieve golfers in de toekomst kunnen borgen. Denk bijvoorbeeld aan een lidmaatschap met extra privileges, met alleen speelrecht doordeweeks of in het weekend, inclusief of exclusief training, het recht om deel te nemen aan clubwedstrijden of niet.

Door het onderzoek op landelijk niveau uit te voeren, bereiken we een groot aantal golfers, wat betrouwbare resultaten oplevert. Tegelijkertijd verwerkt MIcompany de resultaten tot een specifiek rapport per golfclub, gebaseerd op de kenmerken van de betreffende club en de uitkomsten van de enquête onder de eigen leden. Dit rapport geeft inzicht in de behoeften van de huidige leden en de kansen die andere vormen van lidmaatschap bieden om nieuwe golfers aan de club te binden.

Vragen

Wil je meedoen aan het onderzoek of heb je vragen? Neem contact op met Alexander Renders.

Lees ook: