Inhoud caddie

Onderzoek naar productdifferentiatie

Het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie peilt de lidmaatschapsbehoeftes van jouw golfers. Een golfclub of -baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige 'lidmaatschapsmenu'.

Het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie is in 2020 voor het eerst uitgevoerd. Het is een grootschalig onderzoek naar wat golfers belangrijk vinden in een lidmaatschap. De aanleiding voor het onderzoek is dat er voor veel golfers geen passend lidmaatschap is dat aansluit op hun speelwensen. Deze mismatch in de markt staat verjonging van de sport serieus in de weg.

Aan de eerste ronde van het onderzoek hebben 37 clubs en banen meegedaan. Hierbij hebben 14.000 respondenten de enquête ingevuld. Zulke mooie responscijfers bevestigen niet alleen het sterke betrokkenheid van golfers met hun club maar maakten het ook mogelijk om betrouwbare resultaten te presenteren, zowel op nationaal als op club- en doelgroepniveau.

In 2022 is een tweede ronde van het onderzoek gehouden. Aan deze ronde hebben dertig clubs meegedaan. Acht daarvan deden voor de tweede keer mee, om te meten hoe aanpassingen van hun model bevallen.

Alle clubs die deelnemen aan het onderzoek, ontvangen een clubspecifiek rapport ontvangen met onderzoeks- en analyseresultaten. Hierdoor hebben ze de inzichten in handen om een vernieuwing van het lidmaatschapsmodel in gang te zetten. De NGF biedt clubs hierbij ondersteuning om zo een gezonde groei van de Nederlandse golfsport te bevorderen. Het streven is om gezamenlijk te komen tot een duurzaam lidmaatschapsmodel passend bij het huidige golflandschap.

Elke ronde van het onderzoek wordt uitgevoerd door MIcompany, een in Artificial Intelligence & Data gespecialiseerd bedrijf met ruime ervaring in dataonderzoek voor concerns als Nike, Aegon, Booking.com, Heineken en eBay.

Uitkomsten van de eerste ronde

In het onderzoek worden aan de hand van verschillende keuze-opties de lidmaatschapsvoorkeuren bepaald. Daarnaast wordt ook naar andere factoren gevraagd, zoals speelgedrag, handicap, tevredenheid van baandrukte en levensfase, die bepalend zijn voor de wensen van een golfer. Het resultaat? Een unieke databron die veel inzicht geeft in de behoeften en kenmerken van de Nederlandse golfmarkt.

De clubs krijgen met een clubspecifiek rapport inzicht welke lidmaatschapsvormen en extra’s hun leden wensen. Een club of baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige 'lidmaatschapsmenu'. 

De uitkomsten in het eerste onderzoek lieten grote verschillen zien onder de deelnemende clubs. Om die reden moeten we voorzichtig omgaan met publicatie van nationale gemiddelden. Toch willen wij enkele belangrijke uitkomsten tonen die een aantal aannames voor de golfmarkt bevestigen.

1. Toenemende vergrijzing van de clubs is een bedreiging

De jongere leeftijd neemt af, terwijl de leden in de leeftijd 70+ flink toeneemt op clubs. 

2. Er is een groot verschil in speelfrequentie onder alle golfers

Van de ruim 14.000 respondenten in het eerste onderzoek waren er 8.619 golfers met een homecourse. Uit de data van enkele clubs bleek er al een scheefgroei te bestaan tussen de speelfrequentie van de leden terwijl de contributie voor allen gelijk was. De 8.619 respondenten hebben zelf aangegeven hoeveel keer per jaar zij golfen.

3. Steeds meer golfers kiezen lidmaatschap zonder homecourse

Inmiddels is de groep golfers die kiezen voor een lidmaatschap zonder speelrecht het grootst. Met een gemiddelde speelfrequentie van vijf ronden blijft een groot potentieel voor de clubs en banen onbenut.


4. De drukte in de baan kan worden gereguleerd via lidmaatschappen met gedifferentieerde speeltijden

In de eerste ronde van het onderzoek had maar liefst 43 procent van de leden met een homecourse de voorkeur voor een lidmaatschap met specifieke speeltijden. Bij leden zonder homecourse was dit zelfs 66 procent. Deze voorkeur wordt sterk gedreven door leeftijd.

Mocht je vragen hebben of nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden om deel te nemen aan een vervolgonderzoek, neem dan contact op met Alexander Renders. Lees ook: