Inhoud caddie

Onderzoek naar productdifferentiatie

In het voorjaar van 2020 is een groot onderzoek begonnen naar de lidmaatschapsbehoeftes van spelers. Elke club en baan kan meedoen aan dit onderzoek voor de Nederlandse golfclubs en de sector dat inzicht geeft in de behoeftes van spelers.

Het onderzoek naar productdifferentiatie betreft een uitgebreide enquête onder leden van alle golfclubs die zich inschrijven voor het onderzoek. De clubs krijgen hierdoor inzicht welke lidmaatschapsvormen en extra’s gewenst worden door hun leden. Een club of baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige “lidmaatschapsmenu”.

Voor de ene club zal het huidige model misschien het beste zijn, een andere club zal misschien meer gebaat zijn bij productdifferentiatie, bijvoorbeeld het duurder maken van een lidmaatschap voor onbeperkt speelrecht gecombineerd met een goedkoop lidmaatschap voor beperkt speelrecht. De NGF subsidieert het onderzoek, de participerende clubs betalen een bijdrage van 2.500 euro. De clubs krijgen daarvoor een clubspecifiek rapport maar ook de nationale onderzoeksresultaten. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd worden door MIcompany, een bureau gespecialiseerd in dataonderzoek voor bedrijven als Nike en eBay. De enquête verloopt via het bestuur, de manager of het secretariaat van de clubs. 

Het onderzoek naar de behoeftes van golfers maakt het mogelijk dat clubs en banen beslissingen kunnen nemen op basis van kennis

Het onderzoek onder golfers (leden van traditionele clubs “met gras” maar ook leden van clubs zonder vaste baan) moet per club en voor heel Nederland een aantal vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld:

  • Hoe groot is het risico van scheefgroei?
  • Wat is het effect van differentiatie?
  • Welke vorm(en) van lidmaatschap zijn optimaal? 

De onderzoekers van MIcompany rekenen voor elke club uit wat het “saldo positieve effect” is van verschillende lidmaatschapsmenu’s (het effect qua aantal leden en euro’s). Het geeft dus ook inzicht of er sprake is van “kannibalisering”. Een nieuw lidmaatschapsmenu kan immers voor allerlei beweging zorgen. Als een club een onbeperkt speelrecht duurder maakt, dan kan het gevolg zijn dat een club een groep leden helemaal kwijtraakt, maar het is ook mogelijk dat leden overstappen op een goedkoper lidmaatschap met minder speelrechten. Maar een nieuw lidmaatschap met beperkt speelrecht kan intussen mogelijk tot veel nieuwe leden leiden. Met de onderzoeksvragen van MIcompany en genoeg data zijn de financiële gevolgen beter te voorspellen.

De eerste fase van het onderzoek naar productdifferentiatie is in het voorjaar van 2020 afgerond. Een nieuw onderzoek vindt plaats als er voldoende animo voor is.

Toolkit onderzoek productdifferentiatie

Lees ook: Goed aanbod begint met marktkennis (GolfMarkt, oktober 2019)