Inhoud caddie

Onderzoek naar productdifferentiatie

In het voorjaar van 2020 is een groot onderzoek gedaan naar de lidmaatschapsbehoeftes van spelers. In totaal hebben 37 clubs en banen aan dit onderzoek meegedaan, waarbij maar liefst 14.000 respondenten de enquête hebben ingevuld.

Begin 2020 heeft de NGF grootschalig onderzoek gedaan naar wat golfers belangrijk vinden in een lidmaatschap. Dit onderzoek is uitgevoerd door MIcompany, een in Artificial Intelligence & Data gespecialiseerde bedrijf met ruime ervaring in dataonderzoek voor concerns als Nike, Aegon, Booking.com, Heineken en eBay.  

In totaal hebben 37 clubs en banen aan dit onderzoek meegedaan, waarbij 14.000 respondenten de enquête hebben ingevuld. Zulke mooie responscijfers bevestigen niet alleen het sterke betrokkenheid van golfers met hun club maar maakte het ook mogelijk om robuust onderzoek te doen met betrouwbare resultaten op zowel landelijk, club- als doelgroepniveau. 

In het onderzoek zijn aan de hand van verschillende keuze-opties de lidmaatschapsvoorkeuren bepaald. Daarnaast is ook naar andere factoren gevraagd, zoals speelgedrag, handicap, tevredenheid van baandrukte en levensfase, die bepalend zijn voor de wensen van een golfer. Het resultaat? Een unieke databron die veel inzicht geeft in de behoeften en kenmerken van de Nederlandse golfmarkt.

De clubs krijgen met een clubspecifiek rapport inzicht welke lidmaatschapsvormen en extra’s hun leden wensen. Een club of baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige 'lidmaatschapsmenu'. 

De uitkomsten in dit onderzoek laten ook grote verschillen zien onder de deelnemende clubs. Om die reden moeten we voorzichtig omgaan met publicatie van nationale gemiddelden. Toch willen wij enkele belangrijke uitkomsten tonen die een aantal aannames voor de golfmarkt bevestigen.

1. Toenemende vergrijzing van de clubs is een bedreiging

De jongere leeftijd neemt af, terwijl de leden in de leeftijd 70+ flink toeneemt op clubs. 

2. Er is een groot verschil in speelfrequentie onder alle golfers

Van de ruim 14.000 respondenten zijn er 8.619 golfers met een homecourse. Uit de data van enkele clubs bleek er al een scheefgroei te bestaan tussen de speelfrequentie van de leden terwijl de contributie voor allen gelijk was. De 8.619 respondenten hebben zelf aangegeven hoeveel keer per jaar zij golfen.

3. Steeds meer golfers kiezen lidmaatschap zonder homecourse

Inmiddels is de groep golfers die kiezen voor een lidmaatschap zonder speelrecht het grootst. Met een gemiddelde speelfrequentie van 5 rondes blijft een groot potentieel voor de clubs en banen onbenut.


4. De drukte in de baan kan worden gereguleerd via lidmaatschappen met gedifferentieerde speeltijden

In het onderzoek gaf maar liefst 43 procent van de leden met homecourse de voorkeur voor een lidmaatschap met specifieke speeltijden. Bij leden zonder homecourse was dit zelfs 66 procent.  Deze voorkeur wordt sterk gedreven door leeftijd.

De toekomst

De 37 deelnemende clubs hebben inmiddels hun club-specifieke rapport ontvangen met onderzoeks- en analyseresultaten. Hiermee hebben ze de inzichten in handen om een vernieuwing van het lidmaatschapsmodel in gang te zetten. De NGF biedt clubs hierbij ondersteuning om zo een gezonde groei van de Nederlandse golfsport te bevorderen. Het streven is om gezamenlijk te komen tot een duurzaam lidmaatschapsmodel passend bij het golflandschap anno 2020 en verder. In verband met de uitgebreide inhoud en complexiteit van het onderzoek, is het complete onderzoek niet direct inzichtelijk voor de leden van de deelnemende clubs.

Inmiddels heeft een aantal clubs en banen aangegeven interesse te hebben in deelname aan een eventuele volgende onderzoeksronde. Die zal plaatsvinden indien er voldoende animo is. 

Mocht je vragen hebben over dit onderzoek en/of nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden om deel te nemen aan een vervolgonderzoek, neem dan contact op met Floris van Imhoff.

Lees ook: