Terug naar Nieuwsoverzicht

De ALV in een nieuw jasje

13 december 2018

Zaterdag 1 december vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze keer in DeWeerelt van Sport. Nieuw was de opzet van de ALV. Voorafgaand werd een 11-tal parallelsessies georganiseerd. In elk van deze sessies werden relevante onderwerpen besproken waarvoor bestuursleden zich vooraf konden inschrijven. Hieronder worden in het kort de sessies beschreven. Alle presentaties zijn terug te lezen op het NGF Informatieplein.
Tijdens de ALV werd ook afscheid genomen van bestuurslid Liz Weima. President Willem Zelsmann stond stil bij de bijdrage van Liz aan de ontwikkeling van topgolf in Nederland.

Jeugd- & Familiegolf - De (golf)glimlach van een kind

"Bij ons op de baan moet iedereen die het gras op wil een baanpermissie hebben.” Zomaar een bewustwording als bezoekers zich afvragen of een kind mee mag met de 9-holes ronde van ouders. Hoe ziet de 'klantreis' van een kind en zijn of haar familie eruit, wanneer en waar begint deze en hoe kunnen wij hier als golfmarkt op inspelen?

E-mailmarketing in een notendop

Brandpulse is al lange tijd de e-mailmarketingpartner van de NGF. In een interactieve sessie gaf Robbert Peek (Brandpulse) een aantal tips over hoe je op een eenvoudige manier tot effectievere digitale communicatie kunt komen op het gebied van content, campagnes en data.

Van lead naar lid, hoe doe je dat?

We krijgen als golfmarkt jaarlijks duizenden nieuwe golfers die onze sport willen uitproberen. Bijna net zoveel mensen verlaten de sport ook weer binnen twee jaar. Hoe speel je als golfbaan of -club in op nieuwe golfers? Sportmarketeers Jaco Schippers en Niki Wijnen lieten aan de hand van cijfers en ervaringen zien waarom het zo vaak misgaat, maar vooral ook wat werkt wel en hoe doe je dat?

Een kijkje in de keuken van topgolf

Niels Boysen en Maarten Lafeber gunden de aanwezigen een kijkje in de keuken van de NGF op het gebied van topgolf. Hoe zit de structuur in elkaar, welke stappen moet een jonge talentvolle golfer doorlopen en wat komt er nog meer bij kijken om tot een topgolfer uit te groeien. Talent alleen is niet voldoende, bereid zijn om heel veel te oefenen en beschikken over de juiste mentaliteit zijn minstens zo belangrijk.

Waarom GEO? De belangrijkste redenen op een rij

Twee belangrijke thema’s werden besproken: duurzaam beheer en GEO. Tijdens deze sessie werd door Tjeerd de Zwaan (voorzitter van de Commissie Duurzaam!Golf) en Niels Dokkuma een helder inzicht gegeven in de transitie die gaande is in golfbaanbeheer. Met name de enorme ontwikkeling in de duurzaamheidsdiscussie van de afgelopen jaren, van intern naar extern gericht, werd besproken.

Hoe vergroten we de toegankelijkheid en het spelplezier in golf?

Janke van der Werf zette tijdens deze sessie clubs en banen aan het denken over de belangrijkste factoren die het spelplezier van een golfer bepalen. Allemaal controleerbare factoren. Als baan is het belangrijk om grip op deze factoren te hebben, zodat spelplezier en toegankelijkheid gewaarborgd blijven.

Toekomstbestendige golfbanen en de Green Deal

Richard Kooloos (bestuurslid Duurzaam beheer NGF) ging dieper in op de strategie voor duurzaam beheer. Treffend was de vergelijking die hij trok tussen het uitfaseren van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het afkicken van een verslaving. Beide situaties zijn verandering van gedrag en hebben structuur en kennis van zaken nodig om te slagen. De NGF kan kennis en expertise aanreiken, maar het zijn uiteindelijk de banen zelf die deze verandering moeten vormgeven.

Een toegankelijker handicapsysteem

Het handicapsysteem van golf is uniek in sport. Er zijn echter veel golfers die het handicapsysteem niet gebruiken, omdat het systeem te ingewikkeld en dus niet toegankelijk is. Jan Visser heeft de aanwezigen laten zien hoeveel qualifying rondes er gespeeld worden en waar de drempels liggen voor het inleveren van qualifying kaarten. Veel golfers vinden het teveel ‘gedoe’ om scores te registreren. Hoe gaan we het voor die golfers makkelijker maken om scorekaarten in te leveren? Een goed voorbeeld daarvan is de app-GOLF.NL, daarin worden steeds meer scorekaarten gespeeld.

Sportief beleid - Het belang van samen trainen

Tijdens deze sessie werd het belang van samen trainen als clubactiviteit benadrukt. Via Players 1st is duidelijk geworden dat bestaande leden en nieuwe leden het verenigingsleven aanzienlijk lager beoordelen dan de training die wordt aangeboden door de zelfstandige golfschool/golfprofessional(s). Samen met een goed voorbeeld uit de markt, Golfclub Midden-Brabant, werd duidelijk gemaakt dat een trainingsprogramma van de club meerdere voordelen heeft die effect hebben voor de baaneigenaar, de vereniging, de golfschool en natuurlijk de golfer.

'The voice of golfers' - De enquêtetool Players 1st

Floris van Imhoff vertelde hoe een golfclub kan sturen op basis van feitelijke informatie over alle diensten en producten en hoe kunnen alle stakeholders daarbij tot een verbeterde samenwerking komen? Vanaf de eerste ontvangst door de receptioniste, via een plezierige ronde golf op een goed verzorgde baan tot en met een heerlijk diner met uitstekende bediening. Niet alleen de beoordeling van de verschillende dienstgebieden maar ook hoe daar per doelgroep over gedacht wordt, kan met behulp van Players 1st inzichtelijk worden gemaakt.

Volgende ALV

De volgende ALV is op zaterdag 25 mei 2019 in DeWereelt van Sport.