Terug naar Nieuwsoverzicht

Aan de slag met privacy in de golfsport

15 februari 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor sportverenigingen. Sportbonden en NOC*NSF zullen komende periode sportclubs faciliteren en ondersteunen om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy. Te beginnen met een digitale tool: het Stappenplan AVG voor sportclubs.

Wat gaat er gebeuren? De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

Privacy: wat is dat?
Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Een sportvereniging is wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels. Om te begrijpen hoe je die regels naleeft, is het handig om enkele basisbegrippen te kennen. De belangrijkste begrippen lichten we hierna toe.

Doorloop ook het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ 

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbare persoon. Het gaat dus om álle informatie over een persoon. Het maakt daarbij niet uit of informatie ‘privé’, publiek bekend, oud of nieuw, relevant of juist volstrekt onbelangrijk is. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn: voor- en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, leeftijd, lichaamslengte, dieet, geslacht, seksuele voorkeur, e-mailadres en de herkenbare afbeelding in een foto of video.

Ook gegevens over iemands gedrag en voorspellingen daarvan kunnen persoonsgegevens zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemands locatiegegevens of een analyse van iemands fysieke inspanning via populaire wearables en apps. Zulke gegevens zijn natuurlijk privacygevoelig.

En nu?
NOC*NSF en sportbonden zoals de NGF willen graag golfclubs en -banen, golfprofessionals en greenkeerpers helpen bij het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiervoor hebben zij afspraken gemaakt met de Stichting AVG die een stappenplan heeft ontwikkeld. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is aangepast voor de sport.

Het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. Voor de volledige tekst van de AVG klik hier. Toegang tot het stappenplan verloopt voor golfclubs via de NGF. Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen de vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. NOC*NSF en de deelnemende bonden zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan.

Let op!
Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. De vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Aanvragen stappenplan?
Stuur een mail naar Abe Jan ter Beek om je persoonlijke inlogcode te ontvangen. Via deze code kun je digitaal de stappen doorlopen en erachter komen welke onderdelen nog aangepakt moeten worden om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie?
De NGF organiseert komend voorjaar een aantal bijeenkomsten voor de golfsport ter ondersteuning van dit beleid. Tevens houdt zij voorzitters en secretarissen op de hoogte van actuele informatie.

Privacy en sportvereniging 

Privacy en sportvereniging

Privacy en sportvereniging

Privacy en sportvereniging

Privacy en sportvereniging