Terug naar Nieuwsoverzicht

GolfMarkt #14 - Op zoek naar kansen

28 april 2019

GolfMarkt #14 is uit! De mensen werkzaam in de golfbranche hebben deze per post ontvangen. Nummer 14 staat in teken van kansen zoeken voor de verenigingssport. De vereniging neemt een minder grote plaats in de samenleving dan voorheen. Betekent dit dat de sportclub vooral een symbool van vergane tijden is…?
Het leven in de vorige eeuw was vrij overzichtelijk; de weg naar school, kerk en muziek- en sportvereniging was recht. Samen met ouders, zusjes, broertjes en vrienden bezocht je allemaal dezelfde club waar zich het hele sociale leven afspeelde. De vereniging nam een belangrijke plek in. Je behoorde tot een voetbalgezin of een golffamilie.
vrijuit verenigen! 

Vandaag de dag bepaalt het individu zelf welke sportactiviteit of -vereniging bij hem of haar past. Om vervolgens na te denken of hij of zij lid wil worden. En steeds vaker blijkt van niet. Slechts dertig procent van de Nederlanders is nog lid van een van de ruim 26.000 sportverenigingen. Het percentage sportbeoefenaars is al jarenlang relatief stabiel maar de verenigingssport neemt een minder grote plaats in dan voorheen. Betekent dit dat de sportclub vooral een symbool van vergane tijden is…? Of ontstaan hierdoor nieuwe kansen?


Jazeker! Er zijn kansen. Het potentieel is aanwezig. Het onderzoeksrapport 'De waarde van golf' laat voorzichtige maar overtuigende bewijzen zien. Het samenzijn op een golfbaan levert economische, sociale en ecologische waarde op. Door ons samen actief te verbinden aan deze waarden en ons aan te passen aan de realiteit, kunnen ook de komende generaties zich vrijuit blijven verenigen rondom het clubhuis.

Bron: NGF