Terug naar Nieuwsoverzicht

GolfMarkt 15 : Bepaal je richting...

21 oktober 2019

GolfMarkt #15 is uit! De mensen werkzaam in de golfbranche hebben deze per post ontvangen. In dit nummer zoomen we in op de kern van marketing. Van oudsher is marketing gericht op het bevorderen van de ruil van producten of diensten, op het werven van nieuwe klanten en het onderhouden van bestaande relaties. Hoe is dit binnen de golfsport?

In deze tijd van vele keuzes en nieuwe technologieën is het van belang even terug te gaan naar de kern. In dit geval de kern van marketing. Van oudsher is marketing gericht op het bevorderen van de ruil van producten of diensten, op het werven van nieuwe klanten en het onderhouden van bestaande relaties. Daarbij wordt onderzocht welke doelgroepen het meest interessant zijn voor een bepaald product of dienst. Het gaat er bij marketing ook om om te begrijpen wat er in het publiek omgaat en hoe dat het beste kan worden benaderd.
Weten wat golfers willen is geen hogere wiskunde, maar het vraagt wel om doen-kracht. 
Daarom wil de NGF een uitgebreid onderzoek starten waarbij clubs zich kunnen aansluiten, met het doel een passend golfaanbod samen te stellen. Deze golfmarktkennis leidt tot antwoorden. Die antwoorden leiden tot acties. Is de golfmarkt klaar om snel en flexibel in te spelen op deze antwoorden, op de veranderende wensen en eisen van de markt?

Een ding wordt duidelijk gemaakt in dit nummer: veranderen gebeurt nooit zomaar, er moet een aanleiding zijn. Vaak zijn dat externe aanleidingen, zoals een veranderde afzetmarkt, de wetgeving of een maatschappelijke ontwikkeling. Hieruit volgen interne veranderingen. Mogelijk moet je zelf veranderen. Zie dat als een uitdaging! En als een continu proces. Zelfs topspeelster Anne van Dam kan daarover meepraten; zij moest haar al prachtige swing toch flink veranderen om op de LPGA Tour te kunnen spelen, om mee te doen met de wereldtop. Dat heeft haar geen windeieren gelegd!
Bron: NGF