Terug naar Nieuwsoverzicht

Golfmuseum ontvangt graag materiaal van clubs

21 december 2019

Het Nederlands Golfmuseum heeft afgelopen week een brief gestuurd aan alle clubs.

Het Nederlands Golfmuseum is sinds april 2017 gevestigd op Golfbaan Landgoed Bleijenbeek. De initiatiefnemers hebben een onafhankelijke stichting op gericht. 

Het museum heeft als doel het ontstaan en de ontwikkeling van de golfsport in De Lage Landen in kaart te brengen en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Sinds 2017 is er een interessante collectie opgebouwd.

Het museum ziet het als zijn taak om ook veel aandacht te besteden aan Nederlandse golfclubs en golfbanen. Om clubs hiervan op de hoogte te brengen is aan de clubs een brief gestuurd met onder meer deze inhoud:

"Een aantal unieke, gesigneerde jubileumboeken maakt inmiddels al deel uit van de museale bibliotheek. Graag willen wij aan onze collectie materiaal toevoegen, dat met (de geschiedenis van) uw club of baan te maken heeft of objecten die mogelijk bij uw club of op uw baan aanwezig zijn, maar waarvan u zegt dat die in het Nederlands Golfmuseum mogelijk beter tot hun recht komen. Wanneer u er geen afstand van wilt doen is een bruikleen voor korte of langere tijd wellicht een goede optie. Beschikt u over in aanmerking komende objecten (clubs, bekers, (jubileum)boeken, archiefmateriaal van uw vereniging etc.) en bent u bereid met ons in overleg te treden over beschikbaarstelling voor ons museum dan maken we graag een afspraak met u."

Klik hier om de volledige brief van het Nederlands Golfmuseum te lezen.

Ga naar golf.nl/erfgoed voor historische artikelen.