Terug naar Nieuwsoverzicht

De presentatie van de najaars-av

27 november 2022

Op zaterdag 26 november heeft de algemene vergadering van de NGF plaatsgevonden in Sportcentrum Papendal in Arnhem. Hier vind je de presentatie van de najaars-alv.

In Sportcentrum Papendal hadden zich ongeveer tweehonderd clubbestuurders verzameld. In de algemene vergadering werd onder meer stilgestaan bij de komst van de Solheim Cup naar Nederland. Om dit te vieren, kreeg elke club na afloop een goodiebag mee. De inhoud van de goodiebag is onder meer beschikbaar gesteld door HOOG.design en Bernardus Golf, de baan waar het grootste internationale golfevenement voor vrouwen in 2026 gespeeld zal worden. De clubs en banen die niet aanwezig waren hebben de goodiebag in de weken na de av ontvangen. 

De belangrijkste onderwerpen die in de av aan de orde kwamen: de NGF-pas, het online regelexamen, het onderzoek naar lidmaatschapsdifferentiatie, het Nationaal Preventieakkoord en rookvrije banen, de BOSA-regeling na 2023, compensatieregelingen voor energiekosten, de (bedrijfs)aansprakelijkheidverzekering en NGF-verzekeringen voor golfers, voorstellen omtrent de NGF-voorjaarscompetitie, het jaarplan 2023, de marketingstrategie 2023-2026, de begroting 2023 en herbenoemingen van NGF-bestuursleden.

Hieronder zijn verschillende relevante documenten te vinden.

Extra algemene vergadering

Op woensdag 7 december 2022 vond een extra algemene vergadering (av) plaats in DeWeerelt van Sport. Deze vond plaats ten behoeve van een statutenstemming. Voor het wijzigen van statuten is een quorum noodzakelijk, waarbij tevens een minimaal aantal stemmen dient te worden behaald om de statuten aan te kunnen nemen. Het quorum was op de av van 26 november 2002 niet aanwezig. De aanwezigen tijdens de av op 26 november en degenen die niet aanwezig konden zijn, zijn naderhand per mail geïnformeerd en uitgenodigd voor de tweede av op 7 december. Een aantal leden was daarbij aanwezig en een aantal leden heeft gebruikgemaakt van het machtigingsformulier om een stem uit te brengen. Bij deze tweede statutenstemming zijn de statuten met algemene stemmen aangenomen.

Voor in de agenda

De voorjaars-av wordt gehouden op zaterdag 13 mei 2023.