Inhoud caddie

Onder welke voorwaarden kan men qualifying scores inleveren over 10, 11, 12 of meer holes?

Tot 1 maart 2021 kunnen spelers alleen qualifying scores inleveren van ronden over 9 of 18 holes. Maar zodra het WHS op 1 maart 2021 in werking treedt, kunnen spelers onder bepaalde voorwaarden ook qualifying ronden en wedstrijden spelen over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes. 

Er zijn zoals gezegd wel bepaalde voorwaarden verbonden aan het spelen van een qualifying ronde of een wedstrijd over 10 tot en met 17 holes.

  1. De speler kan niet verder spelen vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis of ziekte.
  2. De speler eindigt zijn/haar ronde op een "logisch eindpunt". *

De gedachte achter dit WHS-principe is als volgt. Als het vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis of ziekte niet lukt om een 18-holes ronde af te maken, dan is het zonde als de score op de wel gespeelde holes niet meegeteld kan worden voor de handicap van de speler. Verder maakt het WHS-principe meer mogelijk voor spelers en clubs.

  • Spelers kunnen voortaan bijvoorbeeld een 12-holes of 14-holes qualifying score inleveren. Golfers moeten daarvoor bij de baan waar ze gaan spelen informeren wat de mogelijkheden zijn. Een speler moet voor de ronde aan zijn/haar marker aangeven of hij/zij 9, 18 of bijvoorbeeld 14 holes gaat spelen (als hole 14 een "logisch eindpunt" is op de baan die gespeeld gaat worden). 
  • Clubs kunnen afhankelijk van de logische eindpunten in hun baan bijvoorbeeld 12-holes of 14-holes wedstrijden organiseren.

Van de handicapcommissies wordt verwacht dat zij spelers via kanalen als de website en mededelingenborden duidelijk informeren over de hierboven genoemde voorwaarden en dat zij specifiek aangeven welke hole een logisch eindpunt is of welke holes logische eindpunten zijn. De handicapcommissie mag een score over 10 tot en met 17 holes niet verbieden als de speler heeft voldaan aan alle voorwaarden. De stroke index van de baan hoeft niet veranderd te worden vanwege de noviteit dat spelers vanaf 1 maart 2021 onder bepaalde voorwaarden 10 tot en met 17 holes mogen spelen.

* Logisch eindpunt

Een "logisch eindpunt" van een ronde op een baan is een hole die bij het clubhuis uitkomt. Het zal dus per baan verschillen. 

Als de logische eindpunten op je baan vanzelfsprekend zijn, dan hoef je niet contact op te nemen met de NGF, maar je kunt bij twijfel wel advies inwinnen. Stuur hiervoor een mail

Als er op je baan niet een logisch eindpunt is (een hole die eindigt bij het clubhuis), dan kan een club een voorstel bij de NGF indienen voor een hole die als logisch eindpunt zal gaan dienen. Dit zal in de meeste gevallen een hole zijn die niet ver van het clubhuis ligt en waarbij het volgende geldt:

  • Golfers die stoppen op het logische eindpunt (bijvoorbeeld hole 12 of 14) moeten de baan veilig kunnen verlaten.
  • Andere spelers in de baan moeten niet opgehouden worden door golfers die op het logische eindpunt stoppen (bijvoorbeeld hole 12 of 14) en naar het clubhuis wandelen.

Clubs kunnen voorstellen voor één of meer logische eindpunten in de baan insturen per mail. Stuur hierbij een duidelijke routetekening mee. Wij nemen dan contact op om te overleggen of deze hole/holes aan de gestelde voorwaarden voldoet/voldoen.

In de afbeelding hieronder geven we een voorbeeld met toelichting. De afgebeelde baan heeft drie lussen van 9 holes: geel, rood en blauw. Op deze baan zal een combinatie van de blauwe of gele lus met de rode lus kunnen eindigen op hole 2 van de rode lus, dus na 11 gepeelde holes. Achter de green van hole 2 van de rode lus loopt namelijk een pad door het bos (tussen de greens van hole 2 rode lus en hole 9 gele lus) waarover de spelers veilig kunnen terugwandelen naar het clubhuis zonder de golfers op hole 9 van de gele lus te storen. Andere logische eindpunten zijn er op deze baan niet.

 

logisch eindpunt whs 

Het opschalen van scores over minder dan 18 holes

Scores over 9 tot en met 17 holes worden voor handicapdoeleinden altijd aangevuld tot scores over 18 holes en uiteindelijk tot dagresultaten over 18 holes. Dit opschalen - “scaling up” - gebeurt automatisch. Als een speler een score inlevert over 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes, dan wordt die score automatisch aangevuld tot een Aangepaste Bruto Score over 18 holes. Vervolgens wordt het dagresultaat over 18 holes bepaald.

  • Als een score wordt ingeleverd van een ronde over 9, 10, 11, 12 of 13 holes, dan wordt op de eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 ingevuld en op de andere holes een netto par. (Een netto par is equivalent aan twee Stableford-punten.)
  • Als een score wordt ingeleverd over een ronde van 14, 15, 16 of 17 holes, dan zal bij de niet gespeelde holes automatisch een netto par ingevuld worden.
  • Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt een score niet geaccepteerd voor handicapdoeleinden.

In het EGA-systeem worden er bij de spelvorm Stableford 18 Stableford-punten opgeteld bij een 9-holes score, maar in het EGA-systeem is er sprake van een buffer. In het WHS is er geen buffer en krijgt de speler bij een 9-holes Stableford-ronde het equivalent van 17 punten erbij. Uit berekeningen met veel scores van veel spelers blijkt dat beide methodes op de lange termijn op hetzelfde neerkomen.

Zie hiervoor deze voorbeelden en ook regel 5.1b van de Rules of Handicapping.

In Nederland zijn handicapscores toegestaan bij de volgende spelvormen (zowel wedstrijden als qualifying ronden):

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

15 holes ronde