Inhoud caddie

Onder welke voorwaarden kan men qualifying scores inleveren over 10, 11, 12 of meer holes?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Spelers kunnen onder bepaalde voorwaarden ook qualifying ronden en wedstrijden spelen over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes. De voorwaarden voor een qualifying ronde of wedstrijd over 10 tot en met 17 holes:

  1. De speler kan niet verder spelen vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis of ziekte;
  2. de speler eindigt zijn/haar ronde op een 'logisch eindpunt'.*

De gedachte achter dit principe is als volgt. Als het vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis of ziekte niet lukt om een 18-holes ronde af te maken, dan is het zonde als de score op de wel gespeelde holes niet meegeteld kan worden voor de handicap van de speler. Verder maakt het principe meer mogelijk voor spelers en clubs.

  • Spelers kunnen nu bijvoorbeeld een 14-holes qualifying score inleveren op banen waar hole 14 een 'logisch eindpunt' is. Golfers moeten aan de golfbaan vragen of er een mogelijkheid is om een qualifying ronde te spelen over meer dan 9 en minder dan 18 holes. Een speler moet voor de ronde aan zijn/haar marker aangeven of hij/zij 9, 18 of bijvoorbeeld 14 holes gaat spelen (als hole 14 een 'logisch eindpunt' is op de baan die gespeeld gaat worden). 
  • Clubs kunnen afhankelijk van de logische eindpunten in hun baan bijvoorbeeld 12-holes of 14-holes wedstrijden organiseren.

Als hole 16 op een baan een logisch eindpunt is en als een speler aangeeft dat hij/zij 16 holes gaat spelen, dan betekent het niet dat een speler eerst hole 1 tot en met 14 mag spelen en dan 17 en 18. De golfer moet in dit geval hole 1 tot en met 16 spelen.

Van handicapcommissies wordt verwacht dat zij spelers via kanalen als de website en mededelingenborden duidelijk informeren over de hierboven genoemde voorwaarden en dat zij specifiek aangeven welke hole een logisch eindpunt is of welke holes logische eindpunten zijn. De handicapcommissie mag een score over 10 tot en met 17 holes niet verbieden als de speler heeft voldaan aan voorwaarde 1 of 2. Het is niet nodig om de stroke index van de baan te veranderen als spelers onder voorwaarden 10 tot en met 17 holes mogen spelen.

Als een 18-holes qualifying wedstrijd gestaakt moet worden vanwege onweer, dan tellen alle scores van wedstrijddeelnemers die 9 of meer holes hebben kunnen spelen mee voor hun handicap. De scores moeten echter wel op de juiste manier aangeleverd worden door de wedstrijdcommissie, zodat per deelnemer duidelijk is welke holes hij/zij niet heeft kunnen spelen. Heb je voor het eerst te maken met een wedstrijd die gestaakt moest worden door onweer, raadpleeg je softwareleverancier om ervoor te zorgen dat alle scores op de juiste manier worden aangeleverd.

* Logisch eindpunt

Een 'logisch eindpunt' van een ronde op een baan is een hole die bij het clubhuis uitkomt. Het zal dus per baan verschillen of een baan één of meer logische eindpunten heeft.

Als de logische eindpunten op je baan vanzelfsprekend zijn, dan hoef je niet contact op te nemen met de NGF, maar je kunt bij twijfel wel advies inwinnen. Stuur hiervoor een mail.

Als er op je baan niet een logisch eindpunt is (een hole die eindigt bij het clubhuis), dan kan een club een voorstel bij de NGF indienen voor een hole die als logisch eindpunt zou kunnen gaan dienen. Dit zal in de meeste gevallen een hole zijn die niet ver van het clubhuis ligt en waarbij het volgende geldt:

  • Golfers die stoppen op het logische eindpunt (bijvoorbeeld hole 12 of 14) moeten de baan veilig kunnen verlaten.
  • Andere spelers in de baan moeten niet opgehouden worden door golfers die stoppen op het logische eindpunt (bijvoorbeeld hole 12 of 14) en vervolgens naar het clubhuis wandelen.

Clubs kunnen voorstellen voor één of meer logische eindpunten in de baan insturen per mail. Stuur hierbij een duidelijke routetekening mee. Wij nemen dan contact op om te overleggen of deze hole/holes aan de gestelde voorwaarden voldoet/voldoen.

In de afbeelding hieronder geven we een voorbeeld met toelichting. De afgebeelde baan heeft drie lussen van negen holes: geel, rood en blauw. Op deze baan zal een combinatie van de blauwe of gele lus met de rode lus kunnen eindigen op hole 2 van de rode lus, dus na 11 gepeelde holes. Achter de green van hole 2 van de rode lus loopt namelijk een pad door het bos (tussen de greens van hole 2 rode lus en hole 9 gele lus) waarover de spelers veilig kunnen terugwandelen naar het clubhuis zonder de golfers op hole 9 van de gele lus te storen. Andere logische eindpunten zijn er op deze baan niet.

 

logisch eindpunt whs 

Het opschalen van scores over minder dan 18 holes

Scores over 9 tot en met 17 holes worden voor handicapdoeleinden altijd aangevuld tot dagresultaten over 18 holes. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat. 

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.

Als onze baan tijdelijk maar 16 holes telt omdat hole 10 en 16 gerenoveerd worden, zijn 16-holes qualifying scores dan toegestaan?
Dit moet vooraf worden goedgekeurd. Neem ruim van tevoren contact op met de NGF. Bij goedkeuring moet het NGF-banenbestand tijdelijk aangepast worden, zodat de invoer van scores in de app GOLF.NL en via de softwareleverancier goed verloopt.

Als één van de 18 holes in onderhoud is (en daarom tijdelijk gesloten is), kan men dan toch een qualifying score inleveren? Door bijvoorbeeld voor die ene hole een nul-score of streep in te voeren?
Nee, tenzij dit onderhoud voor langere tijd is en er na een verzoek bij de NGF een tijdelijke lus is aangemaakt. Zie ook de vraag hierboven.

Wanneer moet een speler (die niet meedoet aan een wedstrijd) beslissen of hij/zij stopt na 13 of 15 holes (als dat logisch eindpunten op de baan zijn) en waar moet dat dan gemeld worden?
Een speler moet voor aanvang van een qualifying ronde aangeven aan zijn marker dat hij/zij van plan is de score in te leveren voor handicapdoeleinden (dit zorgt ervoor dat de marker de score kan bijhouden) en de speler moet voor aanvang van de ronde aangeven hoeveel holes hij/zij gaat spelen. Een speler mag alleen besluiten om bijvoorbeeld 14 holes te spelen als hole 14 een logisch eindpunt is. Een speler mag uiteraard ook stoppen als hij/zij door ziekte, een blessure of onweer niet meer in staat is verder te spelen. De speler moet de reden voor het niet voltooien van de ronde op de scorekaart vermelden of doorgeven aan de handicapcommissie. Als de handicapcommissie de reden accepteert, dan wordt de incomplete score voor handicapdoeleinden gebruikt. Als de handicapcommissie tot een beslissing komt dat de speler een incomplete score heeft ingeleverd om te voorkomen dat zijn handicap wordt verhoogd of verlaagd, dan heeft de commissie de bevoegdheid om een strafscore op te leggen. 

Mag je een 12-holes qualifying wedstrijd organiseren als de 12de hole niet een 'logisch eindpunt' in de baan is?
Het is niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Met name als er nog spelers op de andere holes (13 tot en met 18) actief zijn kan dit tot gevaarlijke situaties leiden voor de spelers die zich over deze holes naar het clubhuis moeten begeven.

Indien ik 14 holes speel, vult het systeem dan de ontbrekende holes in?
Op de niet gespeelde holes voer je geen score in. Na het afronden van de gespeelde ronde vraagt het systeem of je zeker weet dat je een ronde wilt afronden en een 14-holes score wilt insturen. Wanneer dit bevestigd wordt, begrijpt het systeem dat je 14 holes hebt gespeeld. De WHS-software berekent automatisch het dagresultaat. 

Wat is de berekeningsformule voor bijvoorbeeld 16 holes? Wat is dan de slope rating, course rating en baanhandicap?
Je gebruikt gewoon het aantal slagen behorende bij de 18-holes combinatie (CR, SR en par). Als een speler stopt bij hole 16 naast het clubhuis - wat toegestaan is als het een logisch eindpunt is en ook bijvoorbeeld bij onweer - dan moet de speler op hole 1 tot en met 16 een holescore invullen en op hole 17 en 18 geen score invoeren. De WHS-software berekent automatisch het dagresultaat. 

Als een speler in een wedstrijd na 15 holes eruit stapt vanwege bijvoorbeeld een acute blessure, kan je dan voor handicapdoeleinden wel de score verwerken op basis van 15 holes?
Ja, dat moet gebeuren in alle gevallen waarbij een wedstrijdspeler minimaal 9 holes heeft gespeeld.

Een 18-holes qualifying wedstrijd wordt gestaakt in verband met onweer. 
Speler A heeft op dat moment net hole 18 afgerond.
Speler B heeft op het moment van staken net hole 12 afgerond.
Speler C heeft net hole 9 afgerond.
Tellen de resultaten van al deze spelers mee voorde handicap?

Ja, de scores van deze drie spelers tellen mee voor handicapdoeleinden want iedereen heeft minstens 9 holes gespeeld. Maar er is geen wedstrijdresultaat, ook niet over de holes die alle spelers gespeeld hebben. Een wedstrijduitslag kan alleen bepaald worden als alle spelers de vooraf bepaalde vastgestelde ronde hebben voltooid.

Wat gebeurt er als een wedstrijd gestaakt wordt vanwege onweer en als er minimaal één speler is die geen 9 holes heeft gespeeld?
Er is in dit geval geen wedstrijduitslag, want niet alle spelers hebben de volledige wedstrijdronde gespeeld. De scores van spelers die minimaal 9 holes hebben gespeeld moeten voor handicapdoeleinden worden gebruikt.

Wat heeft het voor een zin om wedstrijden over 12 of 15 holes te organiseren als hole 12 of 15 een logisch eindpunt is? De laatste holes die niet worden gespeeld blijven ongebruikt, ook voor anderen die niet aan de wedstrijd meedoen.
Er kan bij leden behoefte zijn om wedstrijden van meer dan 9 en minder dan 18 holes te spelen; dat kun je als club onderzoeken en daar kun je dan als club op inspelen. Het kan bijvoorbeeld een goed idee zijn om in in het najaar of voorjaar aan het eind van de dag een wedstrijd over 12 of 15 holes te organiseren, als dat logische eindpunten zijn in de baan, omdat dan iedereen voor het donker zijn ronde kan voltooien.

Regel 2.2 in de Rules of Handicapping vereist een minimum van 14 holes voor de berekening van een 18-holes dagresultaat. Is dit in conflict met de Wegwijs in handicapping van de NGF?
De EGA biedt de mogelijkheid om te kiezen om scores over 10 of meer holes op te waarderen tot een 18-holes dagresultaat. Er is geen conflict.

Lees ook de FAQ Wat betekent het WHS voor wedstrijdcommissies?

Afbeelding onder: als een speler een 16-holes score invoert in de app GOLF.NL, dan moet de speler holes 17 en 18 leeg laten. Als men per ongeluk wel wat heeft ingevuld, klikt men op het minnetje (-) totdat het veld leeg is. Dat ziet er in de app GOLF.NL zo uit.

16 holes invoeren app golfnl

Afbeelding onder: als de scores op de 16 gespeelde holes zijn ingevoerd (en als holes 17 en 18 leeg zijn gelaten) klikt men op 'Afronden'. Vervolgens vraagt de app of het klopt dat er 16 holes gespeeld zijn. Klik op ok. De WHS-software zal het dagresultaat over 18 holes berekenen.

16 holes invoeren app golfnl

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.