Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Myrte Eikenaar: terugblik op 2022

Ter gelegenheid van het NGF-jaarverslag blikt Myrte Eikenaar, Teammanager Handicap & Regels, terug op 2022.

“Na een bewogen jaar 2021, waarin het Wereld Handicap Systeem (WHS) in Nederland werd ingevoerd, lag de focus in 2022 weer meer op de regels. Op 1 januari 2022 zijn nieuwe Amateurstatus Regels van kracht geworden. Clubs en spelers zijn hierover geïnformeerd in een webinar en er is een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen samengesteld. Maar aan het begin van het jaar was ons team ook nog druk met het verfijnen en uitvoeren van enkele WHS-zaken. Een voorbeeld daarvan was de jaarlijkse handicapherziening door de clubs. De herziening verloopt sinds de invoering van het WHS niet meer via de softwareleveranciers maar via de NGF. Het proces is nu als volgt. Wij leveren de clubs aan het einde van een jaar lijsten aan van spelers die mogelijk in aanmerking komen voor een handicapherziening. De handicapcommissies besluiten of een handicapherziening nodig wordt geacht. Hiervoor hebben we de clubs van instructies voorzien.”

“Het is belangrijk dat de eerste stappen in golf heel helder zijn, de app GOLF.NL gaat die duidelijkheid bieden”

“Begin 2022 zijn we begonnen met het project ‘het online regelexamen via de app GOLF.NL’ zoals we het noemen. In 2023 zal dit voltooid worden. In de coronajaren 2020-2021 hebben we over dit onderwerp enquêtes onder golfers en clubs gehouden en overleg met clubs gevoerd. De uitkomst was dat er een behoefte is aan een online regelexamen en dat het wenselijk is om nieuwe golfers een keuze te geven. Ze mogen het golfregelexamen in de nabije toekomst online doen, via een club. Of ze mogen het regelexamen op de traditionele manier doen, op een club. In beide gevallen worden nieuwe golfers via de app GOLF.NL naar een club geleid. Overigens mag elke club zelf beslissen of ze een online regelexamens wil aanbieden. Waarom deze verandering? Digitalisering is een focuspunt in het Strategisch Plan 2021+. Digitale diensten zijn onontbeerlijk om het doel van het beleidsplan te bereiken: een gezonde golfsport op de lange termijn. Vooral jongere generaties maar ook oudere golfers verwachten digitaal gemak. En met het faciliteren van een online regelexamen spelen we in op een behoefte van de doelgroep die we voor golf moeten winnen, mensen tussen de 25 en 50 jaar.”

“Het online regelexamen is onderdeel van een groter digitaliseringproject dat we het onboardingtraject via de app GOLF.NL noemen. Het is belangrijk dat de eerste stappen in golf heel helder zijn, dat nieuwe golfers begrijpen hoe het traject golflessen-baanpermissie-regelexamen-handicap 54 werkt en waar ze hiervoor terecht kunnen. De app GOLF.NL gaat op dit gebied de duidelijkheid en het digitale gemak bieden dat jongere mensen aanspreekt. De app zal beginners online de weg in golf wijzen en naar het golfaanbod van clubs en banen in hun omgeving leiden. De app volgt de golfloopbaan van iedere nieuwe speler en zal iedere nieuweling aanmoedigen om de volgende stap in zijn of haar golfloopbaan te nemen. Men wordt dus bij de start in golf in elke fase goed bij de hand genomen en begeleid. Met het onboardingtraject verhogen we de toegankelijkheid van golf.”

“Stel je regelvraag’ is met vele duizenden lezers per keer de meest populaire rubriek van GOLF.NL”

“Omdat spelplezier en succesbeleving zo’n belangrijke rol spelen bij het winnen en vasthouden van golfers is er elk jaar bijzondere aandacht voor par-3 golf. Par-3 banen zijn toegankelijk en een rondje kost weinig tijd, ideaal voor spelers met een druk leven. Ook blijven we de campagne Kies je tee voeren. Daarmee stimuleren we dat iedereen speelt van de kleur tee die het beste past bij zijn of haar spelniveau. Dat is belangrijk omdat het een grote invloed heeft op het plezier van een speler. Om die reden proberen we ook te bereiken dat alle Nederlandse golfbanen met de kleurentees werken – wit, geel, blauw, rood en oranje. Golfers van alle niveaus herkennen deze kleuren, ze weten waar ze aan toe zijn als ze op een baan komen waar ze nog niet geweest zijn. In 2023 zullen we de campagne Kies je tee intensiveren, meer daarover is te lezen in het jaarplan 2023. In het jaarplan vermelden we ook hoe we samen met de clubs meer helderheid rondom NGF-baanpermissie willen realiseren. Voor nieuwkomers in de sport moet het duidelijker worden op welke banen ze welkom zijn zodra ze NGF-baanpermissie hebben, zodat ze geënthousiasmeerd worden om te spelen.”

“In maart 2022 hebben we voor het eerst een Week van de Regels georganiseerd. Een week lang, net voor het begin van het seizoen, stonden de golfregels centraal. Op de website van de NGF verschenen artikelen en filmpjes voor regelcommissies en op GOLF.NL voor golfers. Zo was er onder meer een regelquiz tussen mannen en vrouwen - gewonnen door de vrouwen, een interview met de jongste vrouwelijke referee van Nederland (Esther de Jong) en een regelfilmpje gemaakt door jeugd en voor jeugd. We ontvingen veel enthousiaste reacties, het was een mooi succesje.”

“De handicap- en regelcommissies verdienen veel complimenten”

In de Week van de Regels zag ook de nieuwe regelrubriek ‘Stel je regelvraag’ het levenslicht. In deze tweewekelijkse rubriek worden regelvragen van golfers beantwoord, over eenvoudige maar ook ingewikkelde regelkwesties. Af en toe wordt ook een vraag van een regel- of wedstrijdcommissie beantwoord. ‘Stel je regelvraag’ is met vele duizenden lezers per keer de meest populaire rubriek van GOLF.NL en voorziet duidelijk in een behoefte.”

Robert Hage
Robert Hage

“In mei al begonnen de voorbereidingen op de regelwijzigingen per 1 januari 2023. Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. Bij zo’n regelupdate moet er veel gebeuren. Allereerst was er vanaf juli, toen we de Engelse teksten kregen, veel vertaalwerk te doen. Onder leiding van Robert Hage en Walter Haandrikman (de voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF) heeft een team vrijwilligers hard gewerkt aan een Nederlandse vertaling van het regelboek en online regelteksten, bijvoorbeeld in de regelapp van de R&A. Daarnaast heeft Robert toegezien op updates van de (oefen)regelexamens en verschillende NGF-publicaties voor clubs en golfers. Ter ondersteuning van de clubs hebben we een webinar gehouden over de regelwijzigingen. Deze bijeenkomst voor regel- en wedstrijdcommissie trok maar liefst 450 deelnemers.”

NGF Course Rating
Video-opname van een course rating

“Net als in andere jaren hebben we course ratings uitgevoerd (34 in totaal) en vrijwilligers opgeleid via cursussen en opfrisdagen. Gelukkig konden we elkaar weer persoonlijk ontmoeten in 2022 maar er zijn ook cursussen die we in de coronajaren online zijn gaan geven en die we nu nog steeds in de vorm van een webinar doen, bijvoorbeeld de cursussen handicapping en wedstrijdorganisatie.”

“In 2021 werd er veel van vrijwilligers op de clubs gevraagd omdat toen het Wereld Handicap Systeem werd ingevoerd. In 2022 moesten de regelcommissies veel tijd stoppen in het bestuderen van de regelwijzigingen die in 2023 zijn ingegaan. Kort op elkaar veel veranderingen dus. De handicap- en regelcommissies verdienen veel complimenten, want ze hebben met veel enthousiasme webinars, cursussen en opleidingen gevolgd. De bereidheid van iedereen om zich goed in de materie te verdiepen en om alles op de clubs in goede banen te leiden, dat waarderen we enorm!”

Bestuur en commissie

In het verslagjaar had NGF-bestuurslid Jan Visser de portefeuille Handicap & Regels. Aan het einde van 2022 bestond de Handicap- en Regelcommissie uit Walter Haandrikman (voorzitter), Lianne Jansen, Harry Langevoort, Wouter Quispel en Marjon Thijssen. Handicap & Regels valt in de directie onder Danielle Wallet.

Cijfers

 • Deelnemers aan de cursussen Wedstrijdorganisatie: 149
 • Deelnemers aan de cursussen Handicapping: 65
 • Deelnemers aan de cursussen Baaninrichting: 43
 • Deelnemers aan de cursussen RC1: 71, 66 geslaagd
 • Deelnemers aan de cursussen RC2: 50, allen geslaagd
 • 34 periodieke baanratings (grote banen, par-3/-4 banen en par-3 banen)
  11 (18-holes banen)
  8 (27-holes of meer)
  15 (9-holes banen)
 • 2 tijdelijke baanratings i.v.m. renovatie en qualifiying kunnen blijven spelen
 • 6 nieuwe winterratings
 • 2 herrekende winterratings n.a.v. lengte-aanpassingen bestaande winterrating

Ga terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2022.