Terug naar Nieuwsoverzicht

OnCourse Nederland: gebruiksvriendelijk naar GEO-certificering

29 mei 2019

In mei zijn de eerste voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over OnCourse Nederland, de nieuwe online portal die clubs begeleidt op weg naar GEO-certificering.

Voor de eerste voorlichtingssessies waren clubs uitgenodigd die binnenkort aan de slag gaan met OnCourse Nederland: clubs die op korte termijn gaan hercertificeren of die gaan beginnen met het GEO-traject. Later in 2019 zijn er bijeenkomsten voor alle andere clubs over de nieuwe portal, die te vinden is op www.getoncourse.golf.

De voorlichtingssessies bestonden uit presentaties van Niels Dokkuma, hoofd van de NGF-afdeling Duurzaam beheer, en Ronald Buiting van Buiting Advies. Dokkuma legde het belang uit van GEO-certificering (zie verderop) en lichtte toe waarom OnCourse Nederland begin 2019 is gelanceerd. Enerzijds is de nieuwe online omgeving gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat het voor clubs gemakkelijker wordt om te voldoen aan alle eisen van het GEO-certificaat. Anderzijds zijn er op basis van ervaringen tot nu toe inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd. Die zorgen ervoor dat GEO-certificering via de nieuwe portal een nog waardevoller duurzaamheidskeurmerk oplevert. 

Buiting Advies, dat samen met NLadviseurs en de NGF betrokken was bij de verbeteringen van de GEO-portal, gaf de clubs praktische tips over het werken met OnCourse Nederland. Hieronder zijn de presentaties over OnCourse Nederland samengevat.

De voordelen van OnCourse Nederland

 • Clubs die de stappen in de portal doorlopen, worden op een duidelijke wijze door het GEO-proces geleid. De portal bevat allerlei hulptools en links naar externe websites die het makkelijker maken om noodzakelijke data en informatie te vinden.
 • OnCourse doorlopen betekent niet alleen voldoen aan internationale GEO-criteria maar ook aan alle wet- en regelgeving op het gebied van duurzaam beheer (bijvoorbeeld de nieuwe Wet natuurbescherming).
 • OnCourse maakt inzichtelijk hoe clubs, bestuurders en directies kunnen anticiperen op aansprakelijkheidsrisico’s.
 • Met OnCourse is het GEO-certificaat langer geldig. Na de eerste certificering via de nieuwe portal is het certificaat net als vroeger drie jaar geldig, maar de geldigheidsduur bij een hercertificering is verlengd van drie naar vijf jaar, mits alle verplichten delen in OnCourse Nederland eerst volledig worden afgerond.
 • OnCourse NL heeft marketing- en pr-voordelen. De nieuwe portal maakt het gemakkelijker om de gemeente, buren en andere stakeholders te laten zien wat een club of golfbaan doet. Zo is bijvoorbeeld het mogelijk om elk jaar een rapport of “duurzaamheidsscorekaart” samen te stellen die online of als print aan de leden en buitenwereld gepresenteerd kan worden. De portal creëert tevens een soort miniduurzaamheidswebsite die in de clubwebsite geïntegreerd kan worden.
 • De gegevens van GEO-gecertificeerde clubs worden niet automatisch overgeheveld van de oude naar de nieuwe portal. Het is belangrijk dat clubs alle online vragen en invulvelden beantwoorden. Maar GEO-gecertificeerde clubs kunnen in de toekomst ongeveer 60-70 procent van de eenmaal ingevulde informatie hergebruiken voor toekomstige hercertificering. Met een groen vlaggetje wordt aangegeven welke informatie verplicht ingevuld moet worden voor certificering.
 • Alle GEO-gegevens van een club worden duurzaam vastgelegd in de “cloud”. De data zijn alleen toegankelijk voor de GEO-commissie van de club en de auditor. Zodra een club de portal volledig heeft doorlopen op de verplichte onderdelen volgt dan de audit.
 • De NGF ondersteunt de GEO-certificering onder meer met workshops, onderzoek, promotie en communicatie. De bond ondersteunt het proces ook financieel: door het jaarlijkse OnCourse-abonnement van alle clubs voor haar rekening te nemen (300 euro per jaar per club).

Tips

 • Stel een groot team samen om de GEO-certificering te doorlopen en zorg ervoor dat GEO in de portefeuille van een bestuurslid met baanzaken wordt opgenomen. Het belang van GEO-certificering voor een club is groot en de verantwoordelijkheden zijn te zwaar (compliance) voor een klein team met een paar vrijwilligers. Betrek personeel en leden van andere commissies bij het werk en neem ook iemand op in het team die handig is met computerprogramma’s, het up- en downloaden van documenten, het maken van een pdf, etc.
 • Verdeel de verantwoordelijkheden binnen het team, begin op tijd en maak een planning. Het doorlopen van de online portal is een flink karwei, maar door het gebruiksgemak kan invoeren van gegevens sneller gedaan worden dan voorheen.
 • Gebruik de handleiding van OnCourse Nederland.
 • Werk de drie fasen van GEO-certificering stapsgewijs door. Eerst fase 1 (inventarisatie en nulmeting), dan fase 2 (visie: waar besparen, verbeteren of innoveren?) en dan fase 3 (het werkplan).
 • Doe zo veel mogelijk dingen zelf of werk samen met lokale organisaties.
 • Stel realistische Continue Verbeterpunten die waargemaakt kunnen worden.
 • Controleer jaarlijks of de “compliance” (het naleven van wet- en regelgeving) nog op orde is.
 • Hou in de gaten of de doelen die in de visie worden bepaald geïmplementeerd worden.
 • Vergeet de communicatie niet! Laat leden en de buitenwereld weten wat er bereikt is.

Waarom GEO?

Het belang van GEO-certificering voor golfclubs wordt steeds groter, legde Niels Dokkuma uit in de informatiebijeenkomsten. Hij zette een aantal ontwikkelingen op een rij die aangeven dat werken aan duurzaamheid geen vrijblijvendheid meer is:


Golf is al vroeg begonnen met “verduurzamen”, eerder dan de meeste andere sporten. Wat ooit pril begon is uitgegroeid naar GEO-certificering. Daarmee laat een club zien dat het je als club bewust bezig bent met het milieu, de natuur en duurzaamheid en minimaal wet- en regelgeving hierin naleeft. In Nederland zijn nu 97 clubs GEO-gecertificeerd en 41 clubs zijn OnCourse (onderweg).


"Het GEO-certificaat is inmiddels bijna de 'license to operate' voor golfclubs"


Dokkuma: “Het GEO-certificaat betekent klaar zijn voor de toekomst, anticiperen op toekomstige wet- en regelgeving. Het is inmiddels bijna de “license to operate” voor golfclubs. En GEO beschermt de reputatie en geloofwaardigheid van de golfsport in het algemeen. Door GEO, door te laten zien wat we doen, is golf een serieuze gesprekspartner geworden bij overleg met lokale overheden en de nationale overheid.” 

GEO-certificering heeft volgens Dokkuma ook een belangrijke bijdrage in het veranderen van de negatieve perceptie van golf als “een sport die veel water verbruikt en bomen kapt”. Dokkuma liet beelden zien van een oude campagne van het Wereld Natuur Fonds waarin golf als grote boosdoener werd neergezet. “Maar het WNF is bijgedraaid na het bestuderen van GEO”, aldus Dokkuma. “Men ziet in dat golf een bijdrage levert aan alle doelen die de natuurbeschermingsorganisatie nastreeft.” Het is veelzeggend dat het WNF de certificering door de GEO Foundation serieus neemt. Het zegt ook veel dat organisaties als de R&A en European Tour ook inzetten op GEO. 

Dokkuma erkent dat er veel van clubs verlangt wordt. “GEO-certificering is geen klus die je even op drie woensdagnamiddagen doet”, zoals hij zegt. Maar dat is één kant van het verhaal, de andere kant is dat de meerwaarde van GEO-certificering steeds groter wordt. “OnCourse is gebruiksvriendelijker maar ook degelijk; het is zoals bij elk duurzaamheidskeurmerk zoeken naar een balans tussen gebruiksvriendelijkheid, meerwaarde voor diegene die er aan werken en geloofwaardigheid.” 


"GEO moet je zelf doen"


Een enkele club die het zich kan veroorloven besteedt het hele OnCourse-proces uit aan een adviesbureau. De NGF beveelt dit niet aan: “GEO moet je zelf doen. Duurzaamheid moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Het is niet de kunst een flinke factuur hiervoor te betalen. Een natuurinventarisatie doe je natuurlijk niet zomaar zelf en voor zo’n onderdeel van GEO is het soms een goede keuze om specialisten in te schakelen. Maar dan bij voorkeur natuurorganisaties in de buurt. Het gaat bij GEO niet alleen om het certificaat maar juist om het bewustwordingstraject naar certificering. GEO is een kwaliteitszorgsysteem, een systeem om op de lange termijn een goede kwaliteit te borgen. Het doel is inzicht in de eigen organisatie en een bewustwording bij iedereen in de organisatie, van de voorzitter tot alle leden en alle commissies en personeelsleden daar tussenin. Duurzaamheid doe je voor jezelf, voor je eigen bewustwording en daarmee bereik je kostenefficiëntie en kwaliteitsverbeteringen. En duurzaamheid doe je om als golf een positieve bijdrage aan de lokale gemeenschap te leveren en daarmee ook beter geaccepteerd te worden.”

Aanmelden

Interesse? Meld je club vandaag nog aan voor OnCourse Nederland via getoncourse.golf

 • Klik op REGISTER > Register Today. 
 • Vul naam en e-mailadres in 
 • Kies Nederlands (Dutch) als taal. 
 • Kies vervolgens OPTION 1 (1 - Located in Sweden, Portugal, Flanders or Netherlands). Hierna kan gestart worden met OnCourse Nederland.

Niels Dokkuma

Ronald Buiting