Terug naar Nieuwsoverzicht

Informatieplicht energiebesparing voor golfclubs

8 april 2019

Golfclubs opgelet! Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking.

De Informatieplicht Energiebesparing houdt in dat elke sportvereniging met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas vóór 1 juli 2019 moet doorgeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De meeste golfclubs verbruiken meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas. 

Sportverenigingen die meer dan deze hoeveelheden verbruiken waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Daar kom nu de informatieplicht bij om energiebesparing te stimuleren en versnellen. De Informatieplicht Energiebesparing is onderdeel van de wet- en regelgeving en maakt daarom ook onderdeel uit van de GEO-certificering.

Voor wie geldt de informatieplicht?

De informatieplicht geldt zoals gezegd voor verenigingen die minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Over het algemeen zijn dat grote clubs met een aanzienlijke buitenaccommodatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een stappenplan gemaakt om vast te stellen welke clubs aan de informatieplicht moeten voldoen. 

Het ministerie stuurt voor 5 juni 2019 een brief naar circa 44.000 adressen van gebouwen die vermoedelijk in aanmerking komen. Maar het is niet gezegd dat de brief bezorgd wordt bij elke club die minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt. Elke club moet zelf bepalen of de Informatieplicht Energiebesparing van toepassing is. Kijk op infographics.rvo.nl/informatieplicht voor meer informatie.

Wat zijn erkende maatregelen?

Blijkt uit het stappenplan dat de club een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Maar wat zijn die erkende maatregelen dan eigenlijk precies? De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende maatregelen. Sportverenigingen vallen onder de lijst Sport en Recreatie. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn. Voor sportclubs gaat het vooral om verlichting, bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingssensoren en tijdschakelaars.

Inloggen om erkende maatregelen te rapporteren

Is duidelijk welke erkende maatregelen genomen zijn? Dan is het tijd om te gaan rapporteren. Dat doet men in eLoket. Om in te loggen in eLoket heeft men een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier want het duurt ongeveer vijf werkdagen voor dit geregeld is. De kosten van het eHerkenningsmiddel liggen tussen de 5 en 22 euro per jaar. Bekijk hier het leveranciersoverzicht.

Rapporteren

is het eHerkenninsmiddel binnen? Ga dan naar het eLoket of naar mijn.rvo.nl om te rapporteren. Goed om bij de hand te houden:
- Het KvK-nummer van de club
- De NAW-gegevens
- Contactinformatie van de club
- Gegevens van de energieleverancier (facturen of eindafrekening) over 2017 en 2018

Geef vervolgens voor elke erkende maatregel aan of de vereniging de maatregel wel (en in hoeverre) of niet heeft uitgevoerd of dat er een alternatieve maatregel is genomen.

Voor 1 juli

Uiterlijk 1 juli 2019 moet de informatie over de golfclub ingeleverd zijn bij het eLoket (als de club moet voldoen aan de informatieplicht). De gemeente of omgevingsdienst heeft de plicht om te controleren of de Informatieplicht energiebesparing wordt nageleefd. Wacht daarom niet te lang met invullen. 

Handhaving Informatieplicht

De sportbonden hopen op korte termijn met de minister in gesprek te gaan over de wijze waarop gemeenten handhaving gaan organiseren. De bonden zullen vragen om coulance toe te passen zodat verenigingen de kans krijgen om de verduurzamingsopgave met een gestructureerd plan aan te pakken.

Bekijk hier een introductiefilmpje van de RvO voor meer informatie.