Terug naar Duurzaam beheer

GEO-certificering

OnCourse Nederland is de online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Na het doorlopen van het programma kan internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd.

OnCourse Nederland is het voortraject naar GEO-certificering. Clubs die voldoen aan alle verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer ontvangen na een audit het GEO-certificaat, een internationaal keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer, aangesloten bij ISEAL Alliance. De NGF stimuleert alle clubs om het GEO-certificaat te behalen. Nederland heeft wereldwijd de meeste banen met een GEO-certificaat.


Golfbanen kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur


Het stimuleren van duurzaam onderhoud in Nederland via planmatig beheer is rond 1994 begonnen met het programma Committed to Green. In 2010 werd een volgende stap gezet met de omzetting van Committed to Green naar GEO. Duurzaam golfbaanbeheer is inmiddels noodzaak geworden en steeds minder vrijblijvend. Golfbanen mogen vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat banen te maken hebben met een verbod om te beregenen. Ook wordt via GEO-certificering verdere bewustwording bereikt op allerlei andere vlakken (bijvoorbeeld energie en hulpbronnen, product- en ketenbeheer en mens en samenleving) en voorts wordt inzicht verkregen in de totale bedrijfsvoering van de golfbaan. 


Een goed natuur- en milieubeleid is bevorderlijk voor de gehele golfsport, GEO-certificering is daarbij een belangrijk hulpmiddel


De Europese Golf Associatie (EGA), de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews (R&A), de PGA European Tour, de Ladies European Tour, de Federatie van de Europese Golf Greenkeepers Associatie (FEGGA), de Federatie van Europese Golfbaanarchitecten, de Europese Vereniging van Golfbaanaccommodaties en de Europese Commissie ondersteunen GEO vanuit de gedachte dat een goed natuur- en milieubeleid bevorderlijk is voor de golfsport.

Aanmelden

Interesse? Meld je club vandaag nog aan voor OnCourse Nederland via getoncourse.golf

  • Klik op REGISTER > Register Today. 
  • Vul naam en e-mailadres in 
  • Kies Nederlands (Dutch) als taal. 
  • Kies vervolgens OPTION 1 (1 - Located in Sweden, Portugal, Flanders or Netherlands). 

Hierna kan gestart worden met OnCourse Nederland. Klik hier voor de handleiding van OnCourse Nederland.

Tips en antwoorden op veelgestelde vragen

De NGF stimuleert alle clubs om het GEO-certificaat te behalen. Als onderdeel van de begeleiding worden er geregeld workshops gehouden over het gebruik van OnCourse Nederland. De tips en de antwoorden op veelgestelde vragen in deze workshops zijn verzameld in één document. Dat document, dat geregeld aangevuld zal worden, is te vinden op de portal OnCourse Nederland maar ook op Caddie, het NGF-serviceportaal voor golfclubs en -banen