Terug naar Duurzaam beheer

GEO-certificering

OnCourse Nederland is de online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Na het doorlopen van het programma kan internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd.

OnCourse Nederland is het voortraject naar GEO-certificering. Clubs die voldoen aan alle verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer ontvangen na een audit het GEO-certificaat, een internationaal keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer. GEO is aangesloten bij de ISEAL Alliance. De NGF stimuleert alle clubs om het GEO-certificaat te behalen. Nederland heeft wereldwijd de meeste banen met een GEO-certificaat.

Golfbanen kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur

Het stimuleren van duurzaam onderhoud in Nederland via planmatig beheer is rond 1994 begonnen met het programma Committed to Green. In 2010 werd een volgende stap gezet met de omzetting van Committed to Green naar GEO. Duurzaam golfbaanbeheer is inmiddels noodzaak geworden en steeds minder vrijblijvend. Golfbanen mogen vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat banen te maken hebben met een verbod om te beregenen. Ook wordt via GEO-certificering verdere bewustwording bereikt op allerlei andere vlakken (bijvoorbeeld energie en hulpbronnen, product- en ketenbeheer en mens en samenleving) en voorts wordt inzicht verkregen in de totale bedrijfsvoering van de golfbaan. 

Een goed natuur- en milieubeleid is bevorderlijk voor de gehele golfsport, GEO-certificering is daarbij een belangrijk hulpmiddel

De Europese Golf Associatie (EGA), de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews (R&A), de PGA European Tour, de Ladies European Tour, de Federatie van de Europese Golf Greenkeepers Associatie (FEGGA), de Federatie van Europese Golfbaanarchitecten, de Europese Vereniging van Golfbaanaccommodaties en de Europese Commissie ondersteunen GEO vanuit de gedachte dat een goed natuur- en milieubeleid bevorderlijk is voor de golfsport.

Aanmelden

Interesse? Lees meer over OnCourse en GEO op Caddie, het NGF-serviceportaal voor golfclubs en -banen, en meld je aan.

Ondersteuning van de NGF

De NGF stimuleert alle clubs en banen om het GEO-certificaat te behalen en biedt ondersteuning bij het gebruik van de portal OnCourse Nederland. Zo worden er elk jaar OnCourse-workshops georganiseerd en zijn er online video trainingen gemaakt. Er is ook een Checklist OnCourse ontwikkeld en een lijst met tips en antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast heeft de NGF een helpdesk voor OnCourse-gebruikers en wordt het proces financieel ondersteund. Lees hierover meer op Caddie

 

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.