Terug naar Nieuwsoverzicht

Golf als voorbeeld gesteld bij ondertekening Routekaart Verduurzaming Sport

24 januari 2020

Op het congres Sportief Verbinden, donderdag 23 januari in de Amsterdamse RAI, heeft de sportsector met het ondertekenen van de Routekaart Verduurzaming Sport een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. Op het congres is ook stilgestaan bij een mijlpaal op het gebied van duurzaam beheer in de sport: honderd golfclubs met een GEO-certificaat. De golfsport werd als koploper in duurzaam accommodatiebeheer gepresenteerd.

Foto boven: Richard Kooloos (NGF-bestuurslid Duurzaam beheer), congrespresentator Humberto Tan, Harry Pallada (Golfclub Meerssen) en Jacques Bours (GC Meerssen).

Het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomst in Amsterdam was de ondertekening van de Routekaart Verduurzaming Sport door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. In de Routekaart staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil gaan brengen. Op het congres zijn naast de overkoepelende Routekaart ook nog drie deelakkoorden gesloten door meer dan twintig partners, waaronder Milieuvriendelijk sportveldenbeheer. Een van de ondertekenaars van dit deelakkoord is NGF-directeur Jeroen Stevens.

Bij de ondertekening van de Routekaart werd bekendgemaakt dat sportverenigingen vanaf heden een sportlening kunnen aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. De kosten van een lening zijn gunstig omdat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een storting van 4 miljoen doet in het Waarborgfonds Sport. Lees hierover meer op bngduurzaamheidsfonds.nl.

Golfclub Meerssen in het zonnetje

In informatiesessies over de Routekaart Verduurzaming Sport en Sportevenementen voor en na de ondertekening waren er woorden van lof voor hoe de golfsport de duurzaamheidshandschoen heeft opgepakt. Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, wees er op dat de golfsport duurzaamheid al lang geleden hoog op de agenda heeft gezet en dat golf als koploper al veel heeft bereikt.

De aanpak van de golfsport heeft onder meer geresulteerd in een mijlpaal op het gebied van duurzame sportaccommodaties: er zijn nu honderd golfbanen met het internationaal erkende GEO- duurzaamheidscertificaat dat aantoont dat de accommodatie – de golfbaan én alle voorzieningen - verantwoord en milieuvriendelijk beheerd wordt. Op het congres werd daar op feestelijke wijze bij stilgestaan met de uitreiking van het GEO-certificaat aan de honderdste GEO-golfbaan, Golfclub Meerssen. Richard Kooloos, NGF-bestuurslid Duurzaam beheer, overhandigde het certificaat uit aan Jacques Bours, voorzitter van de Limburgse golfvereniging, en Harry Pallada, voorzitter van de GEO-commissie van GC Meerssen.

“Met duurzaam beheer wordt de structurele kwaliteit van de golfbanen beter en de speelomgeving kleurt met de seizoenen mee”

NGF-bestuurslid Kooloos, in het dagelijks leven Hoofd Duurzaam Bankieren bij ABN Amro, vertelde de genodigden en dagvoorzitter Humberto Tan over duurzaam beheer in de golfsport. “NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen maakte al complimenten en we zijn op de goede weg”, aldus Kooloos. “Golfbanen zijn grote gebieden met hoogwaardige natuur; de biodiversiteit is er vele malen hoger dan in een weiland. Al honderd golfbanen, ongeveer de helft, hebben aangetoond dat ze structureel aan de slag zijn met de verduurzaming van hun terreinen en faciliteiten. En andere golfbanen zijn op weg naar GEO-certificering.” Kooloos reageerde positief op de vraag van presentator Humberto Tan of het leuker is om te sporten op duurzaam beheerde golfbanen. Kooloos: “Met duurzaam beheer wordt de structurele kwaliteit van de golfbanen beter en de speelomgeving kleurt met de seizoenen mee. De omgeving verandert elke maand en dat maakt golf uitdagender.”

Lees ook het bericht "100 golfbanen met GEO-duurzaamheidscertificaat".

“Duurzaamheid omdat we het willen”

In een van de informatiesessies op het congres ging NGF-directeur Jeroen Stevens nader in op de verduurzaming van de golfsport via OnCourse Nederland, het programma dat golfclubs doorlopen op weg naar GEO-certificering. In de sessie “Duurzaam aanleg en beheer van golf- en sportaccommodaties” vertelde Stevens over de omslag in de golfsport van “duurzaamheid omdat het moet” naar “duurzaamheid omdat we het willen”. Hij wees er op dat dit ook door de samenleving verwacht wordt: uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan duurzaam denken en doen per generatie toeneemt. 

“Ik heb geleerd dat duurzaam beheer een betere golfbaan oplevert tegen lagere kosten”

De NGF-directeur gaf voorbeelden van uitdagingen (onkruid, schimmels) waar de golfsport mee te maken heeft door de overgang naar volledig pesticidevrij beheer en benadrukte het belang van innovaties als onderdeel van de oplossing. Maar Stevens onderstreepte ook de vele voordelen en kansen die duurzaam beheer biedt. Hij wees hierbij op de uiteindelijke kostenbesparingen die investeringen in duurzaamheid opleveren. Stevens: “In 2009 kreeg ik als vrijwilliger in de baancommissie van mijn golfclub voor het eerst te maken met duurzaamheid en ik heb er sindsdien heel veel over geleerd. Ik heb geleerd dat duurzaam beheer een betere golfbaan oplevert tegen lagere kosten.”

Volgens de NGF-directeur zouden alle sporten baat hebben bij het programma OnCourse Nederland/GEO dat door de golfsport wordt gebruikt. Stevens: “GEO gaat over bewustzijn rondom duurzaamheid en meten. Je moet meten om te weten wat je doet. GEO gaat ook over de samenleving, want ook dat is duurzaamheid. En ik adviseer om gewoon te beginnen met de verduurzaming van je sport en niet te wachten totdat iedereen er klaar voor is. Anderen volgen vanzelf zoals Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, zei. Zo heeft golf het ook gedaan, we zijn lang geleden klein begonnen maar nu zijn er al honderd golfbanen gecertificeerd. Die honderd zijn in uiteenlopende mate goed aan de slag, want in GEO stel je je eigen doelstellingen, maar alle banen zijn duurzamer aan het worden en ze voldoen allemaal aan de minimale verplichtingen.”

Informatie over duurzaam golfbaanbeheer en GEO-certificering is te vinden op de themapagina Duurzaam beheer. Raadpleeg duurzamesportsector.nl voor informatie die de gehele sportsector betreft. 

Foto onder: de Routekaart en deelakkoorden zijn getekend op een picknickbank, gemaakt van gerecycled kunstgras, die later geplaatst zal worden bij Atletiekbaan Elzenhagen in Amsterdam. Deze locatie wordt in 2020 gerenoveerd tot een openbaar en duurzaam sportpark.

100 GEO banen routekaart verduurzaming sport

Sportief Verbinden is een platform waar bestuurlijk, politiek en commercieel Nederland elkaar ontmoet, sport beleeft, en verbindt. Het congres van 2020 werd georganiseerd door het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, KNHS, Kenniscentrum Sport & Bewegen en de gemeente Amsterdam.