Terug naar Strategie, statuten en reglementen

De beginnende golfer

‘Aandacht voor de beginnende golfer’ is een focuspunt in het Strategisch Plan 2021+. We vatten hier kort samen wat het focuspunt inhoudt en hoe er in 2021 invulling aan is gegeven.

Jaarlijks haakt 5% van de golfers af en onder hen zijn veel nieuwe golfers. Het blijkt dat een golfer pas na gemiddeld vijf jaar geworteld is in de golfsport. Daarom is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan golfers die willen beginnen en spelers die nog niet zo lang geleden zijn begonnen. We moeten ons meer dan nu richten op de eerste vijf jaar van het golfleven van een beoefenaar in de leeftijd 25 tot 50 jaar met nadrukkelijke aandacht voor vrouwen. Dit betreft niet alleen passende startersproducten maar ook een passend aanbod van lidmaatschappen voor ‘nieuwe’ en ‘jonge’ golfers.

Productdifferentiatie

Voor een gezonde golfsport is het belangrijk dat golfclubs lidmaatschapsvormen aanbieden die aansluiten bij de behoeftes van golfers en met name bij nieuwe en jonge spelers. Dat is nu niet het geval. Onderzoeken van voor 2020 maakten duidelijk dat het aanbod niet meer aansluit op de vraag in de markt. Het oude model (één type lidmaatschap: een vaste jaarcontributie met onbeperkt speelrecht) werkt weliswaar nog wel op een klein aantal clubs, maar op het merendeel van de verenigingen is er behoefte aan een breder aanbod.

Om clubs te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lidmaatschapsaanbod dat zo goed mogelijk aansluit op de vraag van golfers, heeft de NGF in 2020 een tool ontwikkeld: het onderzoek naar productdifferentiatie. Door mee te doen aan dit onderzoek krijgen clubs inzicht in de wensen van hun leden. Het onderzoek geeft antwoord op twee vragen: aan welke lidmaatschapsvormen en extra’s (bijvoorbeeld lessen) hebben mijn golfers behoefte en hoeveel is men bereid ervoor te betalen? Op basis van de onderzoekresultaten kunnen clubs een toekomstbestendig ‘lidmaatschapsmenu’ aanbieden.

Een duurzaam lidmaatschapsmodel dat past bij het golflandschap is een belangrijk onderdeel van 'De golfer centraal'. Het zorgt ervoor dat golfclubs op langere termijn aantrekkelijk en gezond blijven. Inmiddels hebben tientallen clubs – van traditionele ledenbanen tot clubs zonder eigen baan – meegedaan aan het onderzoek naar productdifferentiatie. De uitkomsten tonen aan dat er nog steeds een grote mismatch is tussen de vraag van de golfer en het aanbod van de clubs. Maar het onderzoek laat ook zien dat golfers bij meer en passender opties al snel te binden zijn.

De NGF ziet productdifferentiatie als een proces dat noodzakelijk is om clubs financieel gezond te houden. Een aanbod dat aansluit op de vraag maakt het mogelijk om jongeren leden aan te trekken. Tegelijk draagt het ook bij aan de tevredenheid van bestaande leden, want ook voor hen sluit een gevarieerder lidmaatschapsmenu aan op de vraag. Productdifferentiatie is een proces dat langzaam op gang komt maar snel aan vaart zal winnen zodra de voorlopers onder de clubs succes boeken. En dat is het geval bij de vier pionierende golfclubs die in 2021 hun lidmaatschapsmodel hebben aangepast op basis van hun onderzoek naar productdifferentiatie.

De vier clubs melden dat de bestaande leden tevreden zijn omdat er voor elk wat wils is. Tegelijkertijd boeken ze nu meer succes bij de werving van nieuwe golfers omdat de nieuwe lidmaatschapsvormen beter aansluiten op de wensen van nieuwkomers in de sport. De pioniers bevestigen voorts dat productdifferentiatie niet tot kannibalisatie leidt. De clubs konden op basis van hun onderzoeksgegevens een goed doordacht lidmaatschapsmenu samenstellen en daardoor is er geen sprake van omzetverlies. Productdifferentiatie is in feite een verschuiving naar ‘betalen voor gebruik’. Een deel van de leden dat voorheen onbeperkt speelrecht had, heeft gekozen voor goedkopere alternatieve lidmaatschapsvormen. Maar daar staat tegenover dat de leden die nog steeds onbeperkt willen spelen meer betalen meer dan voorheen. Het resultaat van de vier pionierclubs in 2021 is vergeleken met dat van andere verenigingen. Bijna alle clubs hadden als gevolg van de ‘coronagolfboom’ gunstige cijfers. Maar bij de vier gedifferentieerde clubs was in veel grotere mate sprake van een stijging van het aantal leden, verjonging van de leden en een hogere omzet.

De Quickscan, Clubscan, Wensenenenquête Sportief beleid en Players 1st

Het onderzoek naar productdifferentiatie geeft clubbesturen inzicht wat 'de klant' wil op het gebied van lidmaatschappen. Daarnaast biedt de NGF drie andere tools aan die clubs inzicht geven op het gebied van 'De golfer centraal': de Quickscan en Clubscan en de Wensenenquête sportief beleid. Deze drie producten zijn gratis. De Quick- en Clubscan geven verenigingen inzicht in data omtrent ledenwerving, -ontwikkeling en -behoud. De Wensenenquête Sportief beleid is in 2021 ontwikkeld. Met behulp van deze enquête komt een club erachter of de huidige activiteiten en wedstrijden aansluiten bij de behoeftes van leden.

Een ander product waarvan clubs gebruik kunnen maken is het enquêteprogramma Players 1st. Het enquêtesysteem meet de tevredenheid en de behoeftes van leden en gastspelers. Players 1st biedt onder meer goed inzicht in de motieven van nieuwe leden die snel afhaken. Dit maakt het mogelijk voor clubs hierop in te springen.

Imago-onderzoek

In het Strategisch Plan 2021+ is uiteengezet hoe belangrijk het is dat de golfsport verjongt zodat er een einde komt aan de stijging van de gemiddelde leeftijd van golfers. Om meer inzicht te krijgen wat ervoor nodig is om de sport te verjongen, heeft de NGF in 2021 een nieuw en uitgebreid imago-onderzoek uitgevoerd. De achterliggende gedachte van dit onderzoek was: in hoeverre vormt het imago van de sport een barrière bij het aantrekken van jongere golfers?

Aan het onderzoek deden 7.388 respondenten mee, van wie 5.384 golfers en 2.004 niet-golfers. Een van de uitkomsten is dat veel niet-spelers de golfsport zien als ontoegankelijk. Bovendien zien ze golf niet als een sport voor jonge mensen. Maar ook een meerderheid van de golfers onder de respondenten vindt de golfsport weinig toegankelijk vindt en minder geschikt voor jongeren. Bij alle activiteiten die de NGF onderneemt, worden elementen ingebouwd die erop gericht zijn om het imago van golf te verbeteren. Dat gebeurt onder meer in de NGF-campagnes waarover verderop in dit hoofdstuk meer te lezen is.

GOLF.NL

Bij het streven om de golfsport te verjongen en meer vrouwen aan te trekken, is GOLF.NL een invloedrijk product van de NGF. De website trekt 200.000 unieke bezoekers per maand en de nieuwsbrief heeft 158.000 abonnees. De video’s en artikelen op de website, in de nieuwsbrieven en de digitale magazines van GOLF.NL hebben als doel om spelers te inspireren en te enthousiasmeren. Daarnaast stimuleert GOLF.NL kennis van de golfregels en het handicapsysteem.

De tekst loopt door onder de tweet.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

In 2021 is GOLF.NL gaan werken volgens een nieuwe redactionele formule. Het doel is dat GOLF.NL meer bezoekers in de ‘strategieleeftijd’ (25-50 jaar) trekt. Nog meer dan vroeger is de focus gericht op het informeren en activeren van beginnende golfers, spelers die kortgeleden begonnen zijn en vrouwen onder de golfers. De aanpassing van de redactionele formule op basis van het Strategisch Plan 2021+ had in 2021 al een positief effect. De verdeling unieke bezoekers - 38% vrouw en 62% man – wijkt op positieve wijze af van de verhouding golfers (32% vrouw).

GOLF.NL bereikt ook steeds meer golfers – onder wie ook veel jongeren – met Podje Golf. In deze laagdrempelige podcast die sinds 2020 bestaat, komen allerlei golfthema’s aan de orde, van golfkleding tot topgolf. Dat de podcast hoog gewaardeerd wordt, blijkt uit het feit dat Podje Golf genomineerd is voor de Dutch Podcast Awards van 2021. De nominatie was te danken aan de trouwe groep (ruim 4.000) ‘golfende’ luisteraars. Podje Golf won geen award maar de nominatie was een erkenning van de waarde die de podcast voor golfers heeft.

De tekst loopt door onder de tweet.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Toernooien

De NGF en Golf Team Holland zijn sinds 2020 organisator van het Big Green Egg Open (een wedstrijd van de Ladies European Tour) en de B-NL Challenge Trophy (Challenge Tour). Een belangrijk doel van het Big Green Egg Open is om meisjes en vrouwen te enthousiasmeren voor golf. Bij de B-NL Challenge Trophy gaat het vooral om jongens en mannen.

Big Green Egg Open

Het eerste Big Green Egg Open zou in 2020 plaatsvinden maar de coronamaatregelen stonden dit niet toe. In 2021 kon de eerste editie op de Rosendaelsche Golfclub alsnog doorgaan, zij het met een beperkt aantal toeschouwers (500 per dag). Het eerste 'BGEO', waarbij de toegang gratis was, werd het beoogde golffeest dat de NGF voor ogen had. In GOLF.NL LIVE, een dagelijks live uitzending op YouTube, zaten aansprekende gasten aan tafel, zoals oud-schaatster Marianne Timmer, oud-hockeyspeelster Fatima Moreira de Melo en judoka Roy Meyer. In de uitzendingen werden verschillende NGF-speerpunten besproken, bijvoorbeeld vrouwengolf en duurzaam beheer van golfbanen.

De tekst loopt door onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Een belangrijk onderdeel van het Big Green Egg Open (en van de B-NL Challenge Trophy) is de Players Experience. Dit houdt in dat jonge Nederlandse clubtalenten in ronde 3 en 4 van het toernooi gekoppeld worden aan de tourspelers. De professionals spelen hun eigen bal voor hun toernooiscore maar in de Players Experience is er sprake van een teamscore. Als de jonge amateurs een betere netto score maken dan de pro’s, dan telt die score als teamscore. De Players Experience leverde ook in regionale media publiciteit voor golf op.

De tekst loopt door onder de tweet.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

B-NL Challenge Trophy

De B-NL Challenge Trophy wordt afwisselend in Nederland en België gehouden. Bij de Nederlandse edities is de NGF organisator. Bij de B-NL Challenge Trophy in augustus 2021 organiseerde de NGF veel activiteiten voor jeugd. Kinderen tot en met 17 jaar hadden gratis toegang tot het toernooi van de Challenge Tour dat gespeeld werd op The Dutch. De NGF was aanwezig met het GOLF RAAK!-Funpark. Voor golfende en niet-golfende kinderen werden er golfchallenges georganiseerd. Daarnaast kon iedereen terecht bij De Golf Academie voor een gratis advies of les van PGA Holland-professionals. De Golf Academie verzorgde 404 lessen.

Gedurende het toernooi konden kinderen kennismaken met Joost Luiten, die bij de editie 2021 de toernooiambassadeur was. De Nederlandse topgolfer was de hele week aanwezig en nam ruim de tijd voor een handtekening, praatje, challenge of lesje. Net als bij het Big Green Egg Open was de B-NL Challenge Trophy een toernooi met een Players Experience. Dertig jonge Nederlandse clubtalenten streden zij aan zij met spelers van de Challenge Tour.

De tekst loopt door onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Dutch Open

Bij het Dutch Open in september 2021 waren de activiteiten van de NGF gericht op jeugd en beginnende of kortgeleden begonnen golfers. Kinderen tot en met 12 jaar hadden gratis toegang tot het toernooi op Bernardus en voor jeugdige bezoekers van 13 tot en met 17 jaar gold een gereduceerd tarief. De NGF was in Cromvoirt aanwezig met het GOLF RAAK!-Funpark en De Golf Academie. Gedurende vier dagen werden 856 gratis lessen gegeven aan bezoekers. Op donderdag en vrijdag kwamen klassen van basisscholen uit de regio van Cromvoirt naar het GOLF RAAK!-Funpark. Op zaterdag en zondag bestond het bezoek uit ouders met hun kinderen en golfverenigingen met hun jeugdteams. Door deze opzet kwamen er in de week van het Dutch Open in totaal 800 kinderen in aanraking met golf. Alle deelnemende kinderen kregen na afloop een uitnodiging voor een gratis introductieles bij een club in hun buurt. Net als anders coördineerde de NGF de clubvrijwilligers op het Dutch Open. Dat waren er bij deze editie ongeveer 1.000.

De tekst loopt door onder de tweet.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Campagnes

De NGF heeft in 2021 een campagnecoördinator aangetrokken om sturing te geven aan online en offline themacampagnes ter ondersteuning van het Strategisch Plan 2021+. De campagnes zijn in het algemeen gericht op het (her)activeren van bestaande golfspelers en het aantrekken van nieuwe golfers in de focusleeftijdsgroep van 25 tot 50 jaar, met name vrouwen. Een rode draad in de campagnes is imagoverbetering, een juist beeld van golf voorschotelen. Aan de hand van de uitkomsten van het hierboven vermelde imago-onderzoek kunnen de campagnes gericht inspringen op het onjuiste beeld dat mensen van golf hebben.

In de maand van het Dutch Open op Bernardus in Cromvoirt, de 101ste editie van het kampioenschap, draaide de campagne ‘September golfmaand’. Onderdeel was een speciale golfbijlage in de nationale editie van Algemeen Dagblad en in alle regionale AD-kranten. Het betrof een samenwerking tussen de NGF en ADR Nieuwsmedia die dagelijks gemiddeld 2,4 miljoen lezers bereikt. De 16 pagina’s tellende bijlage richtte zich zowel op actieve golfers als op mensen die nog niet of nauwelijks golfen maar wel geïnteresseerd zijn. In de bijlage werd onder meer aandacht besteed aan jeugdgolf en aan starten met golf, twee belangrijke pijlers uit het Strategisch Plan 2021+.

De plotselinge populariteit van golf onder jongeren, mede omdat veel andere sporten niet beoefend mochten worden, leidde in 2021 ook tot veel ‘gratis’ publiciteit over de golfsport in andere media. Vooral in de lente van 2021, toen bekend werd dat het percentage millennials (18-35 jaar) in 2020 met 83% was toegenomen, togen verslaggevers naar golfbanen om te vertellen over de aanwas van jonge golfers.

Eind 2021 heeft GOLF.NL onder de hashtag #goforgreen de campagne ‘Béter wordt het niet buiten!’ gelanceerd. Deze campagne, die een jaar lang duurt, staat in het teken van natuur, gezondheid en duurzaamheid. Uit het genoemde imago-onderzoek van 2021 blijkt dat golfers en niet-golfers niet goed op de hoogte zijn van de voorlopersrol die de golfsport in Nederland heeft op het gebied van duurzaam beheer van sportaccommodaties. De #goforgreen-campagne gaat onder meer in op de ecologische waarde van golfbanen en legt uit dat golf veel ‘groener’ is dan menigeen denkt. Tegelijk wordt stilgestaan bij de grote sociale waarde die de sport heeft, met name voor de mentale en fysieke gezondheid van golfers. De campagne richt zich voor een groot deel op nieuwe generatie golfers die duurzaam denken en een groene toekomst voor zichzelf en hun kinderen wensen.

De tekst loopt door onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Eind van het jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor campagnes die in 2022 gehouden zullen worden. Een van die campagnes (‘Ladies, let's tee up!’) is gericht op vrouwen, een andere met als werktitel ‘Dit is golf’) richt zich op imagoverbetering van de sport.

Aanbod en vraag op het gebied van sportief beleid

De afdeling Sportparticipatie van de NGF stimuleert dat golfclubs hun aanbod aan wedstrijden en activiteiten afstemmen op de behoeftes onder de leden. Het belang hiervan wordt benoemd in het Strategisch Plan 2021+. Een goed sportief beleid zorgt voor succesbeleving en plezier waardoor golfers zich meer verbonden en betrokken voelen bij de vereniging en meer gaan spelen. Sportieve programma’s zorgen er bovendien voor dat mensen beter sociaal integreren. Beginnende golfers hebben echter behoefte aan andere activiteiten dan ervaren spelers en een goed sportief programma voor jeugd is heel anders dan dat voor 50-plussers.

Om clubs te ondersteunen bij het afstemmen van aanbod op vraag heeft de NGF in 2021 de ‘Wensenenquête Sportief beleid’ ontwikkeld. Clubs die deze enquête gebruiken, krijgen een goed inzicht in de wensen en behoeftes van hun leden. De Wensenenquête is een toevoeging aan producten die hierboven al zijn vermeld, zoals de Quickscan, Clubscan, Players 1st en het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie. Met deze tools kunnen golfclubs ervoor zorgen dat het aanbod van golfclubs – van lidmaatschappen en activiteiten tot lessen en horeca – aansluit op de behoeftes van leden, een cruciale voorwaarde voor een gezonde golfsport op de lange termijn.

Intensieve clubbegeleiding

Een goed sportief beleid op clubs wordt ook ondersteund door programma’s zoals De Golf Academie, het 9-stappenplan en Golfstart. Voorts biedt de NGF intensieve clubbegeleiding aan op gebieden zoals sportief beleid, jeugd en lidmaatschapsdifferentiatie. De intensieve begeleiding sluit aan aan bij de speerpunten van de NGF-strategie en wordt gedurende twee jaar aangeboden.

In 2020 is gekozen voor een regionale aanpak van het intensieve begeleidingstraject jeugd. Dat betekent dat verschillende golfclubs in een regio samenwerken op het gebied van jeugdgolf. De jeugdcommissies en professionals van de clubs die samen optrekken in een ‘jeugdregiotraject’ organiseren om beurten activiteiten voor hun jeugdleden, niet alleen wedstrijden maar ook gezamenlijke trainingen en andere onderlinge activiteiten. Het hoofddoel van de regionale aanpak via regiotrajecten is continuïteit. Op die wijze kunnen meer kinderen blijvend enthousiast gemaakt worden voor golf. Het voortbestaan van een jeugdprogramma was in het verleden sterk afhankelijk van de initiatiefnemers; als zij hun vrijwilligersrol op een club neerlegden, betekende dat vaak het einde van een programma. De regionale aanpak zorgt ervoor dat jeugdcommissies en professionals van verschillende golfclubs gezamenlijk een duurzaam jeugdprogramma aanbieden.

De regionale aanpak is succesvol. Het regionale jeugdtraject begon in 2020 met een pilot in één regio waaraan vijf clubs deelnamen. Eind 2021 waren er al jeugdsamenwerkingen in acht Nederlandse regio’s. In totaal namen 39 clubs deel aan deze acht regionale jeugdtrajecten. Het doel van de NGF is dat er de komende jaren in alle Nederlandse regio’s samenwerkingsverbanden ontstaan.

'Welkom in golf'

Eind 2021 zijn de voorbereidingen begonnen voor een nieuwe versie van het boekje ‘Welkom in golf’. Clubs en banen kunnen deze publicatie gebruiken voor werving en voorlichting van nieuwe golfers. 

Lees verder:
Focuspunt 4 in 2021: Kwaliteit golfsport

Keer terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2021.