Beeld: Getty Images
Terug naar Over de NGF

Deftig, Kak, 50-plussers, Dikke auto’s, Directeuren …

3 maart 2022

Hoe denk jij dat het gesteld is met het imago van golf? Uit onderzoek van de NGF blijkt dat er onder niet-golfers weinig lijkt te zijn veranderd op dit gebied. De ruitjesbroek blijft hardnekkig en in negatieve zin symbool te staan voor onze sport. Hoe maken we die ruitjesbroek hip?

Aflevering 9 van Danielles Drive gaat over het imago van golf en hoe dat de verjonging van golf in de weg staat.

“Golf is niet voor jonge mensen en ook niet toegankelijk.” Dat zeggen niet-golfers in een groot onderzoek dat de NGF heeft laten uitvoeren naar het imago van golf in Nederland. Tsja, denk je als lezer van deze column nu vermoedelijk, het verbaast me eerlijk gezegd niet dat mensen die nog nooit een golfclub hebben aangeraakt dat beeld hebben van de sport, ze weten niet beter. Waardoor je waarschijnlijk wel verrast bent - ik was dat in ieder geval wel - is dat 60 procent van golfers die meewerkten, de sport weinig toegankelijk vindt en minder geschikt voor jongeren. Dat zoveel golfers dat zeggen over de sport die zij met veel plezier beoefenen, vind ik heel opmerkelijk en ook wel een beetje zorgelijk.

Aan het imago-onderzoek deden 7.388 respondenten mee, van wie 5.384 golfers en 2.004 niet-golfers. In beide groepen werden mannen en vrouwen bevraagd in twee leeftijdsgroepen, 50-plussers en 25-50-jarigen. Aanleiding voor het onderzoek is onder andere de stijging van de gemiddelde leeftijd van golfers de afgelopen tien jaar van 49 naar 54. Hoe kunnen we golf verjongen? En in hoeverre is het imago van de sport daarvoor een barrière?

Vooroordelen die al heel lang leven, zijn er helaas nog steeds

Laat ik meteen zelf het antwoord maar geven op die vraag: het imago staat die gewenste verjonging flink in de weg. Vooroordelen die al heel lang leven, zijn er helaas nog steeds, dat maakt het onderzoek kraakhelder. Aan de niet-golfers werd gevraagd welke woorden spontaan bij ze opkomen als ze aan golf denken. “Deftig, Kak, 50-plussers, Dikke auto’s, Directeuren, Bejaard, Aparte taal, Chique, Saai, Elitair, Dresscode.” En ja, de ruitjesbroek werd ook vaak genoemd.

Gezondheid

Veel niet-golfers zien de gemiddelde golfer als “een gedreven, geduldige oudere man die veel geld heeft.” Dat is bijna een karikatuur natuurlijk, maar ook veelzeggend. Het beeld van golf als een elitaire sport voor de happy few leeft nog steeds sterk. Driekwart van de golfers die aan het onderzoek meewerkten erkennen dat golf op buitenstaanders vaak overkomt als een sport die niet bepaald op nieuwkomers zit te wachten. “Ons kent ons en dat maakt het voor 'outsiders' lastig om ermee te beginnen”, merken respondenten op. ‘Het zou voor iedereen moeten zijn, maar in werkelijkheid is er vaak toch een drempel… De geslotenheid van sommige golfclubs in het toelaten van mensen op hun baan en de houding van hun leden naar beginnende golfers die het niet makkelijker maken.”

Golf is natuurlijk een geweldige sport voor vrouwen, dat ervaar ik zelf ook

Opvallend en wat mij betreft heel verheugend: de meeste van de bestaande golfers zouden meer toegankelijkheid wel erg toejuichen en tonen zich ook bereid hun steentje bij te dragen om nieuwe golfers welkom te heten op banen en clubs. Ook aan de golfers werd gevraagd spontaan woorden te noemen die ze associëren met hun sport. “Actief, Verslavend, Stappen zetten, Alleen of in een groep, Vrienden, Team, Afwisselend, Aangename omgeving, Natuur, Groen, Buiten, Goed voor lichaam en geest.” Het positieve effect van golf op de gezondheid wordt vaak genoemd. Veel niet-golfers zullen daar ongetwijfeld ook gevoelig voor zijn, het benadrukken daarvan biedt dus zeker kansen.

Intentie

Aan de niet-golfers werd in het onderzoek ook de vraag gesteld of ze de intentie hebben met de sport te beginnen. 20 procent overweegt golf een keer te proberen, 3 procent geeft aan het zeker van plan te zijn. 23 procent toont dus interesse in golf, een heel grote groep potentiële nieuwe spelers. Van die groep bevindt 26 procent zich ook nog eens in de gewilde doelgroep 25-50 jaar. Het zijn wel beduidend meer mannen dan vrouwen. Vooral jongere vrouwen geven aan golf vooral te zien als een typische mannensport, daar werd ik wel een beetje droevig van. Maar vooral strijdvaardig! Golf is natuurlijk een geweldige sport voor vrouwen, dat ervaar ik zelf ook. Wat heel erg positief is: als vrouwen eenmaal gegrepen zijn door golf, ook in de jongere doelgroep, hebben juist zij de hoogste motivatie om vaker te gaan spelen.

Slechts 15 procent zou zichzelf een ‘goede golfer’ noemen

Natuurlijk werd de niet-golfers ook gevraagd wat zij zien als de belangrijkste barrières om met golf te beginnen. Duidelijk op de eerste plaats: golf is (te) duur of wordt als duur gezien. Vooral de iets jongere doelgroep geeft aan op te zien tegen de kosten voor lessen en het aanschaffen van materiaal. Wat ook vaak genoemd wordt: “Ik heb onvoldoende tijd” en “Ik vind golf geen sport.” Opvallend is dat meer dan een derde van de niet-golfers denkt dat de gemiddelde Nederlandse golfer getalenteerd en goed is in golf, dat onze banen bevolkt worden door allemaal Joost Luitens en Anne van Dams. Ook dat gevoel kan een drempel zijn om met golf te starten omdat beginners vaak het idee hebben dat golf in eerste instantie wel moeilijk te leren is. Golfers hebben trouwens een heel ander en ik denk iets realistischer zelfbeeld als het gaat om hun speelkwaliteiten: slechts 15 procent zou zichzelf een ‘goede golfer’ noemen.

Hardnekkig

Het imago van golf als een besloten sport voor welgestelde mannen is hardnekkig. Er is de afgelopen jaren natuurlijk al veel verbeterd, steeds meer clubs en banen bieden laagdrempelige manieren aan om met golf kennis te maken en geven nieuwe golfers het gevoel dat ze van harte welkom zijn. Maar het imago van golf weerhoudt veel mensen er nog altijd van de drempel van een golfbaan over te stappen. Vanuit de NGF werken we daarom hard aan een imagoverbetering, bijvoorbeeld door het inzetten van bekende influencers die met golf beginnen en hun ervaringen enthousiast delen met hun duizenden volgers op de social-media-kanalen. De traditionele golfdoelgroep heeft daar weinig mee, maar het spreekt de jongere doelgroep erg aan. Meer vrouwen aan het golfen krijgen blijft een van de belangrijke NGF-speerpunten. In mei starten we met de campagne “Ladies, let’s tee up!” Meer daarover in een volgende column. En in juli organiseren we voor de tweede keer het Big Green Egg Open, een toernooi van de Ladies European Tour.

Het feit dat jongeren het meest openstaan om golf te proberen, stemt heel optimistisch

Ruitjesbroek

Bij alle activiteiten die we vanuit de NGF ondernemen, proberen we waar mogelijk elementen in te bouwen die helpen om het imago te verbeteren. Met mijn collega Alexander Renders heb ik een onlangs kort webinar opgenomen met vijf snelle en praktische tips voor banen en clubs. We gaan nog veel dieper in op imagoverandering met een workshop tijdens het Nationaal Golf Congres op 21 maart in Papendal. Het verbeteren van het imago van golf is een zaak van de lange adem, vooroordelen zijn nu eenmaal taai. Maar het onderzoek toont ook aan dat er volop kansen zijn. Het feit dat jongeren het meest openstaan om golf te proberen, stemt heel optimistisch.

Nou, dit is een veel langere column geworden dan ik van plan was, maar imago is gewoon heel belangrijk. We gaan het onderzoek de komende jaren dan ook zeker herhalen en we gaan natuurlijk meten of er verschuivingen zijn in de goede richting. Golf is een fantastische, sociale en gezonde sport voor iedereen, man, vrouw, jong, oud. Als golfers weten we dat, laten we er met elkaar voor zorgen dat ook de rest van Nederland ervan doordrongen raakt. Niks mis met een leuke ruitjesbroek, maar van de ruitjesbroek die geassocieerd wordt met golf als duffe sport voor oude gefortuneerde mannen moeten we echt af.

Daniëlle Wallet directeur marketing van de NGF

Danielle Wallet
danielle.wallet@ngf.nl