Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Kwaliteit golfsport

‘Kwaliteit golfsport’ is een focuspunt in het Strategisch Plan 2021+. We vatten hier kort samen wat het focuspunt inhoudt en hoe er in 2021 invulling aan is gegeven.

Voor een gezonde golfsport is het belangrijk dat de kwaliteit van de golfsport gewaarborgd blijft. De NGF ziet dit als haar kerntaak. Zaken als handicapping, regels, etiquette, zorg voor natuur en milieu en het voortbrengen van rolmodellen via de topsport blijven belangrijke en noodzakelijke activiteiten.

Handicapping en regels

Het team Handicap & Regels en de ICT-afdeling van de NGF hebben in 2021 veel tijd besteed aan de invoering van het Wereld Handicap Systeem. Het WHS is in Nederland sinds 1 maart 2021 van kracht. De transitie van het EGA Handicap Systeem naar het Wereld Handicap Systeem vergde veel voorbereiding - van nieuwe software tot nieuwe handicapslagentabellen - maar ook ‘nazorg’. Dankzij online trainingen voor handicapcommissies, zowel voor als na de invoering, en dankzij de medewerking van clubs en softwareleveranciers is de transitie vlot verlopen. Voor clubs was communicatiemateriaal beschikbaar gesteld om het WHS aan hun leden uit te leggen, maar ook GOLF.NL speelde een belangrijke rol bij de uitleg van het nieuwe handicapsysteem aan golfers. Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat spelers van verschillende niveaus een min of meer gelijke strijd tegen elkaar kunnen aangaan. Het leidt bij veel spelers tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem.

Het team Handicap & Regels heeft in 2021 ook weer nieuwe communicatievideo’s gemaakt, waaronder video’s die de campagnes 'Kies je tee' (kies de kleur tee die het beste bij je past) en Ready Golf ondersteunen. Onderzoek heeft aangetoond dat spelers die van de juiste kleur tee spelen meer spelplezier hebben. Ready Golf is actueler dan ooit omdat de banen sinds 2020 veel drukker bezet zijn dan daarvoor. Een andere stap in 2021 was de integratie van het online oefenregelexamen in GOLF.NL. Dit heeft ertoe geleid dat nog meer golfers deze functie gebruiken. De gebruikers bestaan niet alleen uit beginnende golfers die hun regelexamen voorbereiden maar ook ervaren spelers die hun regelkennis willen toetsen.

De tekst loopt door onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Net als in andere jaren heeft het team Handicap & Regels ook cursussen verzorgd op het gebied van de regels, de jaarlijkse handicapherziening, marshalling, wedstrijdorganisatie, course rating en baaninrichting. Bovendien is er eind 2021 een webinar gegeven over de nieuwe amateurstatusregels die op 1 januari 2022 zijn ingegaan. De medewerkers van het team werden bij cursussen en webinars vaak bijgestaan door leden van de Wedstrijdcommissie en Handicap en Regelcommissie.

Topsport

De NGF ziet topsport als een van haar kerntaken. Topsport boeit, topsporters zijn rolmodellen. Aansprekende prestaties worden door fans gedeeld en geven de sport aanzien. Topgolfers stimuleren andere golfers tot meer en beter golf en wekken bij niet-golfers interesse in de sport.

Dit is een van de redenen waarom de NGF het Big Green Egg Open en de B-NL Challenge Trophy organiseert. De impact van beide evenementen is in het vorige hoofdstuk (‘Aandacht voor de beginnende golfer’) beschreven. De evenementen zijn een springplank voor talent. Door de twee toernooien worden jonge Nederlandse golfers gestimuleerd om in de voetsporen te treden van topspelers als Anne van Dam, Dewi Weber en Joost Luiten. En niet onbelangrijk is dat de NGF door het organiseren van het Big Green Egg Open en de B-NL Challenge wildcards voor buitenlandse wedstrijden ontvangt. Hierdoor kan de NGF ervoor zorgen dat de grootste Nederlandse talenten ervaring kunnen opdoen in buitenlandse toernooien van de Challenge Tour en Ladies European Tour.

Ook de Voorjaarscompetitie, Jeugdcompetitie en de nationale kampioenschappen (NK's) zijn belangrijke topsportpijlers. De Commissie Competitie en het NGF-team Topsport hebben in 2021 opnieuw voor moeilijke beslissingen gestaan. Uiteindelijk moest besloten worden om de competitie in het voorjaar op grond van de coronamaatregelen af te gelasten. In maart is besloten om de Jeugdcompetitie uit te stellen naar het najaar, in de hoop dat competities dan weer toegestaan zouden zijn. Dat was het geval en zo kon de Jeugdcompetitie gespeeld worden, zij het in een aangepaste vorm. Om in 2021 toch landskampioenen te kunnen kronen heeft de NGF op de banen van Het Rijk finaleweekenden georganiseerd. De landskampioenen: de Rosendaelsche (hoofdklasse heren), de Eindhovensche Golf (vrouwen), De Pan (heren 50+), de Hilversumsche (dames 50+) en Broekpolder (36-holes Jeugdcompetitie).

De tekst loopt door onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

In 2021 heeft het NGF-bestuur een werkgroep samengesteld die gaat onderzoeken of clubs gebaat zijn bij aanpassingen van de NGF Competitie. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van diverse clubs en zal in 2022 advies uitbrengen.

Normaal gesproken worden er jaarlijks zo’n zestig nationale wedstrijden gespeeld. NK’s voor alle leeftijden maar ook titelwedstrijden voor leeftijdscategorieën. Denk hierbij aan NK’s voor de jeugd, mid-amateurs (30+), 50-plussers en 65-plussers. Ook voor golfers met (fysieke) beperkingen wordt elk jaar een aantal wedstrijden georganiseerd. Van de Wedstrijdcommissie werd in 2021 veel flexibiliteit gevraagd en de NGF is de commissie veel dank verschuldigd. Omdat nationale wedstrijden in het voorjaar van 2021 niet toegestaan waren, zijn kampioenschappen uitgesteld. Uiteindelijk zijn de belangrijke wedstrijden gespeeld in de maanden juli tot en met oktober. Om ervoor te zorgen dat de wedstrijden veilig verliepen, had de Wedstrijdcommissie een speciaal ‘coronawedstrijdprotocol’ ontwikkeld. Het belangrijkste nationale kampioenschap, het NK strokeplay voor alle leeftijden, werd gespeeld op de Noordwijkse Golfclub en gewonnen door Benjamin Reuter en Marit Harryvan.

De spelers van (Jong) Oranje zijn in 2021 uitgezonden naar de belangrijkste buitenlandse toernooien die niet door corona afgelast werden. De Europese Landen Team Kampioenschappen gingen door. In het ELTK leverden de heren van Oranje met een zevende plaats de beste prestatie.

De tekst loopt door onder de tweet.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Het hoogtepunt op het gebied van topgolf in 2021 was de deelname van Anne van Dam aan de Olympische Spelen in Japan. Na Joost Luiten in 2016 had TeamNL opnieuw een golfer in de gelederen. De Arnhemse was de eerste Nederlandse golfster op de Olympische Spelen en haar deelname leidde daarom tot veel media-aandacht voor vrouwengolf. Van Dam, die aan begin van haar loopbaan begeleid werd door Golf Team Holland, leverde geen topprestatie in Tokyo; ze eindigde op de 57ste plaats in de wedstrijd op Kasumigaseki Country Club. Maar de longhitter gaf in 2021 een belangrijke boost aan het Nederlandse vrouwengolf. In dit verband moet ook de naam van Golf Team Holland-speelster Dewi Weber genoemd worden. Zij veroverde eind 2021 een kaart voor de LPGA Tour en hiermee heeft vrouwengolf in Nederland een tweede boegbeeld gekregen.

Voor een overzicht van de meest opvallende nationale winnaars en internationale prestaties in 2021, ga naar het hoofdstuk 'Kampioenen'.

De tekst loopt door onder de foto.

 

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Duurzaam golfbaanbeheer

In coronatijd was golf ‘de veiligste sport’. De populariteit die golf hierdoor genoot, had ook een keerzijde: de banen waren druk bezet en extra betreding betekent vaak extra schade. De afdeling Duurzaam Beheer & Agronomie heeft deze problematiek aan het begin van het verslagjaar bij de clubs onder de aandacht gebracht in een video en artikel met de naam ‘De impact van corona op golfbaanonderhoud’.

De tekst loopt door onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Duurzaam golfbaanbeheer is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde golfsport op de lange termijn. Zonder duurzaam beheer zijn er geen financieel gezonde golfbanen die het hele seizoen een goede speelkwaliteit bieden. Daarnaast hechten vooral de jongere generaties grote waarde aan duurzaamheid. Om deze redenen is het van het grootste belang om in duurzaam golfbaanbeheer te blijven investeren.

Het team Duurzaam Beheer & Agronomie heeft in het verslagjaar de focus gericht op IPM (Integrated Pest Management, geïntegreerde gewasbescherming). Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM – een serie preventieve maatregelen – de wettelijk verplichte systematiek om het gebruik drastisch terug te brengen. Daarnaast was de focus gericht op watermanagement. Voor alle golfbanen worden droogteperioden en perioden met een overvloed aan water, mede door klimaatverandering, een steeds grotere uitdaging. Maar door pro-actief te handelen kunnen golfclubs en -banen grote problemen voorkomen en ontstaan er ook kansen op watergebied.

Voor de afdeling Duurzaam beheer is het jaarlijkse GEO- en Agronomieseminar een belangrijk evenement. Deze bijeenkomst voor beheerders van golfbanen (baancommissies, (hoofd)greenkeepers, bestuurders en directies) kon in 2021 doorgaan en is zoals gebruikelijk gehouden in de week van het Dutch Open. Het thema van het seminar was IPM en waterbeheer.

Het hoofddoel van de afdeling Duurzaam beheer is dat zo veel mogelijk golfbanen duurzaam beheer plegen. Door het internationale GEO-certificaat te behalen, bewijst een club dat de hele accommodatie – de golfbaan én alle voorzieningen – verantwoord en milieuvriendelijk beheerd wordt. Daarom streeft de NGF ernaar dat zo veel mogelijk banen het GEO-certificeringstraject doorlopen. Het team Duurzaam Beheer helpt clubs en banen hierbij door baanbezoeken te brengen en workshops te organiseren.

Om duurzaam golfbaanbeheer te stimuleren is de ondersteuning door de NGF in het verslagjaar uitgebreid. Clubs krijgen sinds augustus 2021 gratis hulp bij complexe onderdelen van het deel 'Natuur' in de portal OnCourse Nederland. OnCourse is de portal van de GEO Foundation die golfbaanbeheerders gebruiken bij het realiseren van duurzaam beheer en het behalen van het GEO-duurzaamheidscertificaat. Eind 2021 stond de teller op 103 Nederlandse golfbanen met een GEO-certificaat. Er kan niet genoeg benadrukt worden dat de golfsector, dankzij het GEO-duurzaamheidscertificaat en de monitoring van pesticidegebruik, een professionele en betrouwbare gesprekspartner voor de overheid is geworden.

Eind 2021 is het team Duurzaam Beheer met een webinar ingesprongen op de actualiteit: golfclubs kregen te maken met snel stijgende energieprijzen. In het energiewebinar werd toegelicht hoe een club door verduurzaming van de accommodatie structurele besparingen kan realiseren. Ook is uitleg gegeven over de subsidieregelingen en de voordelen van SportNL Groen, een begeleidingstraject van NOC*NSF.

Nationale bijeenkomsten

Het hierboven vermelde GEO- en Agronomieseminar was in 2021 de enige grote kennisbijeenkomst die niet afgelast hoefde te worden. Het jaarlijkse Nationaal Golf Congres & Beurs, waar vertegenwoordigers van de golfmarkt bijeenkomen, kon helaas niet doorgaan. Het congres – dat georganiseerd door de NVG, NGF, NGA en PGA Holland – is een belangrijke kennis-, inspiratie en netwerkdag op voor afgevaardigden van clubs en banen, greenkeepers en professionals. Ook het Nationaal Golf & Groen symposium moest afgelast worden. Dit symposium wordt georganiseerd door de Golfalliantie (NGF, NGA en NVG). De Golfalliantie heeft wel een ingekorte digitale versie van het symposium voor golfbaanbeheerders gehouden. Tot slot kon ook de NGF Birdwatching Day niet doorgaan. Op deze jaarlijkse dag worden golfers en niet-golfers gewezen op de mooie leefgebieden die golfterreinen vormen voor vogels en andere dieren.

Het was wel mogelijk om bijeenkomsten te organiseren bij de grote toernooien van 2021: het Big Green Egg Open, de B-NL Challenge en het Dutch Open. De impact van deze toernooien is in het vorige hoofdstuk (‘Aandacht voor de beginnende golfer’) beschreven. Bij de B-NL Challenge werd een workshop gehouden over ledenwerving en -behoud. Daarnaast was er een leerzame bijeenkomst voor clubs die het GEO-duurzaamheidstraject bewandelen. Bij deze bijeenkomst waren er inspirerende gastsprekers van golfbanen die grote stappen hebben gezet op het gebied van natuurontwikkeling.

Gouden kaart

In de afgelopen jaren hebben steeds meer banen gevraagd om afschaffing van de ‘gouden kaart’. De gouden personal identity card is ontstaan op basis van afspraken tussen Leden van de NGF (de golfclubs) om voor bepaalde personen gastvrijheid aan elkaar te verlenen. De afspraak wordt vormgegeven door aan voorzitters en secretarissen van andere clubs geen greenfee te vragen voor het spelen van de baan. Omdat het afschaffen van de gouden kaart niet aan het NGF-bestuur maar aan de banen zelf is, is besloten dat clubs vanaf 2022 zelf kunnen aangeven of zij willen blijven meedoen aan het geven van ‘courtesy’ aan voorzitters en secretarissen. Op de website van de NGF wordt een overzicht bijgehouden van banen die de gouden kaart accepteren. Het NGF-bestuur zelf heeft besloten om na 2021 af te zien van het gebruik maken van de gouden kaart.

Toekomst en verleden

Uit dit jaarverslag blijkt dat de NGF zich vooral richt op de toekomst. ‘Samen naar een gezonde golfsport’ is de kop en het doel van het Strategisch Plan 2021+ dat in dit verslag uitgebreid aan de orde is gekomen. Maar de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, inmiddels 106 jaar oud, koestert ook de rijke geschiedenis van golf in Nederland. Kennis van onze geschiedenis maakt het makkelijker om een gezonde koers voor de golfsport te bepalen.

De Commissie Erfgoed van de NGF doet onderzoek naar de geschiedenis van golf in Nederland – en naar de geschiedenis van de voorlopers colf en kolf. De commissie biedt bovendien ondersteuning aan clubs en banen bij het maken van een goed archief en het digitaliseren van documenten en foto’s. In 2021 heeft de commissie een belangrijke stap gezet door de lancering van de website golfgeschiedenis.nl. Deze site maakt historische afbeeldingen en documenten over de geschiedenis van golf, kolf en colf toegankelijk voor het publiek. En met golfgeschiedenis.nl biedt de Commissie Erfgoed nu ook een plek aan waar golfclubs hun digitale archief kunnen bewaren en ontsluiten. Het doel is dat golfgeschiedenis.nl langzaam maar zeker het centrale archief van alle Nederlandse golfclubs en -banen wordt. 

Lees verder:

Statistieken ledenontwikkeling en online diensten in 2021
Financieel jaarverslag 2021

Keer terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2021.