Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Alexander Renders: terugblik op 2023

Ter gelegenheid van het NGF-jaarverslag blikt Alexander Renders, Teammanager Sportparticipatie, terug op 2023.

Als je drie hoofdpunten moet benoemen bij je terugblik op 2023, welke zijn dat dan?
Alexander Renders: “Graag bespreek ik de volgende drie onderwerpen: accountmanagement, het jeugdplan en golf voor mensen met een beperking. Dit waren zwaartepunten in 2023 en ze laten ook zien hoe we als NGF invulling geven aan onze verantwoordelijkheden op zakelijk, sportief en maatschappelijk gebied.

“In 2023 heeft het accountmanagement van de NGF een nieuwe vorm gekregen. In de jaren voor 2023 werden de taken verdeeld over 15 collega’s. Zij deden accountmanagement erbij, naast hun gewone werk. We hebben dit in 2023 veranderd omdat we meer impact willen maken en willen investeren in een goede relatie. We hebben nu een gespecialiseerd team van drie personen die zich volledig focussen op accountmanagent en ondersteuning bij de producten en diensten die de NGF aanbiedt. Het accountmanagementteam bestaat nu uit Kaj van Leeuwen, Thomas Labberton en ikzelf. Zo kunnen we clubs waar nodig goed ondersteunen en actief hulp bieden bij NGF-producten en -diensten die mogelijk van toegevoegde waarde zijn voor de club.

"Lidmaatschapsdifferentiatie leidt tot verjonging van het ledenbestand"

“Op ngf.nl vind je wie de accountmanager is voor jouw regio en lees je meer over de hulp die wij bieden. Wij zijn er om clubs en banen te ondersteunen bij alles wat te maken heeft met ledenwerving en -behoud. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Probeer Golf en Golfstart, producten die nauw verbonden zijn aan de campagne Welcome to the club. Maar we ondersteunen bijvoorbeeld ook op het gebied van jeugdgolf en golf voor mensen met een beperking, waarover zo meteen meer. En een ander gebied waarbij we ondersteuning bieden is onderzoek en analyse. Denk hierbij aan het onderzoeksprogramma Players 1st, de Enquête sportief beleid en het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie. Op basis van deze onderzoeken kun je de juiste beslissingen nemen voor jouw club of baan, of het nou gaat om de jaarkalender of een toekomstbestendig 'lidmaatschapsmenu'. De juiste stappen zetten op het gebied van ledenwerving en- behoud zorgt ervoor dat je club gezond blijft. Dus maak gebruik van de hulp die we hierbij kunnen bieden!

“Met name lidmaatschapsoptimalisatie, wat je kunt bereiken door het onderzoek naar productdifferentiatie uit te voeren, is heel erg belangrijk voor elke club en de golfsport. Er is voor jongere golfers vaak geen passend lidmaatschap dat aansluit op hun speelwensen en deze mismatch in de markt staat verjonging van de sport serieus in de weg. Het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie is in 2020 voor het eerst uitgevoerd en in september 2022 is een tweede ronde van het onderzoek gehouden. Als je kijkt naar clubs die aan de slag zijn gegaan met lidmaatschapsoptimalisatie, dan zie je hoe goed het werkt. In 2023 hebben we deze conclusies kunnen formuleren.

  • De lidmaatschapsinkomsten van gedifferentieerde clubs zijn gemiddeld een factor 2,3 harder gestegen dan de lidmaatschapsinkomsten van referentieclubs.
  • Het ledenbestand van gedifferentieerde clubs is met factor 2 harder gestegen ten opzichte van referentieclubs.
  • Lidmaatschapsdifferentiatie heeft geleid tot een sterke verjonging van het ledenbestand (1,8 keer).
  • De juiste prijs- en portfoliodifferentiatie leidt tot groei in leden en inkomsten en voorkomt kannibalisatie. 

“Een ander onderwerp: jeugd. In 2023 heeft ons team in samenwerking met GolfTON en PGA Holland hard gewerkt aan de ontwikkeling van een jeugdplan. Dat plan wordt in het eerste kwartaal van 2024 gepresenteerd, maar er is al veel bekendgemaakt in vier regionale bijeenkomsten die we eind 2023 hebben gehouden. In deze bijeenkomsten is ook de aanleiding voor het jeugdplan besproken. Kort samengevat: de cijfers over jeugdgolf in Nederland zijn verontrustend. Er is sinds 2013 sprake van een daling van 38 procent van het aantal golfers onder de achttien jaar. We hebben te weinig kinderen die golfen. En de kinderen die wel spelen zijn weinig actief en hebben hoge handicaps.

"In het spoor van Welcome to the club moeten we jeugdgolf nieuw leven inblazen"

“Voor alle cijfers verwijs ik naar de website van de NGF, maar velen zullen de cijfers al lang gezien hebben. Ze liegen er niet om. Het is dus tijd voor actie. In het spoor van Welcome to the club moeten we jeugdgolf nieuw leven inblazen. De regiobijeenkomsten in het najaar van 2023 werden druk bezocht en dat verheugt ons. Iedereen is overtuigd van de urgentie om een boost aan jeugdgolf te geven. Maar daarvoor is een goed plan nodig. Daarom hebben we ons in 2023 eerst grondig verdiept in de materie. Wat is het probleem? Waar lopen we tegenaan? Hoe gaat het in andere landen? Wat doen succesvolle landen beter dan wij? Dat hebben we nauwkeurig onderzocht en zo zijn we tot een groot aantal inzichten gekomen, onder meer dat er in golfland Nederland te veel barrières voor jeugd zijn. Hoe we het wel moeten doen, dat wordt op een rij gezet in het Committed to jeugd-plan dat we begin 2024 presenteren. Het gaat om enkele fundamentele veranderingen maar de clubs kunnen rekenen op onze ondersteuning. Wil je nu al wat meer weten, kijk dan op ngf.nl

EK Disabled Golf 2023

“Tot slot wil ik graag focussen op golf voor mensen met een beperking. Dit is een belangrijk speerpunt van de afdeling sportparticipatie. Mede daarom is in 2023 het EK voor golfers met een beperking voor het eerst in Nederland georganiseerd. Met het EK, gehouden op The Dutch, wilden we laten zien dat golf zeer geschikt en aantrekkelijk is voor mensen met een fysieke beperking. Het is een grote doelgroep waarvoor we meer kunnen doen. Wie slecht kan lopen, kan golfen met behulp van een buggie. Golf is wat dat betreft al inclusief. Maar veel mensen in de groep hebben wat betreft materiaal, lessen en lidmaatschappen een ander aanbod nodig dan de gemiddelde golfer. Een persoon met PTSS moet misschien aangepaste golflessen krijgen. Wie niet zelfstandig kan staan, heeft een paragolfer nodig. En bedenk je ook dat iemand met een beperking soms niet in staat is om 40 uur per week te werken. In dat geval kan deze persoon waarschijnlijk ook niet een gewoon lidmaatschap kan betalen.

“Er zijn gelukkig al heel wat clubs met een gericht aanbod voor mensen met een beperking. Het aantal is in 2023 gestegen van 20 naar 32. Daar zijn we heel blij mee! Maar we streven naar een landelijke dekking, zodat mensen met een beperking in alle Nederlandse regio’s golf kunnen leren en spelen. Ons doel is dat golf met een beperking de normaalste zaak van de wereld wordt. Om onze ambities te realiseren is de NGF dit jaar versterkt met Renske van Beek, voormalig paralympisch snowboarder. Zij begeleidt clubs en banen bij het aanbieden van golf voor mensen met een beperking. Daarnaast werken we nauw samen met Fonds Gehandicaptensport. De organisatie heeft ook een fonds voor de golfsport en clubs kunnen daar aanspraak op maken. In het verslag van het EK lees je meer over onze ambities. Daarnaast vind je informatie op de website van de NGF. Heb je interesse om ook iets voor deze grote groep te betekenen, dan horen we graag van je!”

Cijfers

53
In 2023 trokken de NGF-platformen Probeer Golf en Golfstart veel vrouwen. Bij Probeer Golf was 47 procent van de deelnemers vrouw en bij Golfstart was dit 53 procent. Klik hier voor meer cijfers over Golfstart. Probeer Golf, GOLFGO en de app GOLF.NL in 2023.

9
In 2023 is voor de 9de keer het NGF Familietoernooi gehouden. Bij dit toernooi, dat bestaat uit voorronden op golfclubs en een nationale finale voor de beste familiekoppels, wordt geld ingezameld voor het goede doel. In 2023 was dat Plan International. Het NGF Familietoernooi bestaat sinds 2014 en is de opvolger van het NGF Ouder & Kind Toernooi, dat in 2000 in het leven is geroepen.

NGF NVG pilot women's golf

3
In het eerste kwartaal van 2024 zal boek 3 van het vernieuwde Stappenplan verschijnen. Boek 1 (‘Beginnen met golf’) is bedoeld voor golfers tot handicap 36 of voor iedereen die zijn basis wil verstevigen. Boek 2 (‘Beter golfen’) is voor golfers met een handicap tussen de 36 en de 15 of voor iedereen die beter wil leren golfen. De laatste titel (‘Naar topgolf’) is gericht op de ambitieuze, competitieve speler met de ambitie om een single handicap te behalen tot en met handicap 0.

1.000
GOLF RAAK! ontving op het KLM Open bijna 1.000 kinderen. Er kwamen kinderen langs van 18 schoolklassen, 2 BSO-groepen, 18 golfclubs, 2 Familie Challenge-winnaars en 4 Club Challenge-winnaars.

6
Het team Sportparticipatie bestond eind 2023 uit 6 personen: Alexander Renders (manager), Renske van Beek, Katie Burnett, Evelien Heyster, Thomas Labberton en Kaj van Leeuwen.

Bestuur
In het verslagjaar had NGF-bestuurslid Arie Torres de portefeuille Breedtesport. Klik hier voor de samenstelling van de Handicap- en Regelcommissie en de Commissie Course Rating in 2023.

Gerelateerd

Terug naar de hoofdpagina van het NGF-jaarverslag 2023.