Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Niels Boysen: terugblik op 2023

Ter gelegenheid van het NGF-jaarverslag blikt Niels Boysen, Teammanager Handicap & Regels, terug op 2023.

Als je drie hoofdpunten moet benoemen bij je terugblik op 2023, welke zijn dat dan?
Niels Boysen: “Ik zou dan graag willen focussen op de volgende drie zaken. Het groeiende aantal clubs dat een ‘kleine baan in de grote’ creëert, de invoering van het online regelexamen en de eerste update van het WHS, het Wereld Handicap Systeem.

“Het is mooi om te zien dat steeds meer clubs het voordeel van ‘een kleine baan in de grote baan’ inzien. Het sluit aan op de gedachte van de campagne Kies je tee: dat je baan zo veel mogelijk teesets heeft zodat iedere golfer kan spelen van de tee die het beste bij zijn of haar spelniveau past. Dat is belangrijk omdat het tot meer spelplezier leidt, een golfer die van de juiste tee speelt beleeft meer succes. Het zorgt bovendien voor een vlot speltempo.

Kies de kleur tee die het beste bij je past

“Misschien is niet iedereen bekend met het concept van een kleine baan in de grote. Of, anders gezegd: een korte baan in een lange. Het komt erop neer dat je in een grote golfbaan ook een par-3 parcours creëert. Dus elke hole van een baan met par-5, par-4 en par-3 holes is dan te spelen als een par-3 hole. Qualifying als men dat wenst.

“Er waren eind 2023 al 17 clubs die een par-3 parcours in hun grote baan hebben gecreëerd en ze zijn enthousiast. Elke club gaat er anders mee om en dat is prima. Sommige clubs gebruiken de kleine in de grote baan alleen voor wedstrijden, met name wedstrijden voor nieuwe golfers en jeugd. Maar op andere clubs kan iedereen de kleine in de grote baan spelen. De ‘kleine baan’ is dan een extra keuze naast de oranje, rode, blauwe, gele en witte tees.

“Het creëren van een par-3 parcours in een grote golfbaan kost weinig tijd en is een kleine investering. Ons team kan op voorhand advies geven en komt daarna graag langs voor een rating. Meteen daarna heb je een qualifying kleine baan in de grote baan.

“We hopen dat nog veel meer clubs gaan kiezen voor een par-3 parcours in hun grote baan. En we hopen dat elke club de gedachte achter Kies je tee blijft uitdragen. Een nieuwe golfer beleeft sneller succes als hij of zij begint met het spelen van korte holes, holes met par-3 afstanden. Wie net met golf begonnen is en snel spelplezier beleeft, gaat door met de sport. De volgende uitdaging voor nieuwe golfers is het spel beheersen van de oranje tees of rode tees. Voor oudere spelers is het ideaal dat ze een stapje terug kunnen doen, van geel naar blauw bijvoorbeeld, of van blauw naar rood. Voor gevorderde spelers biedt spelen van een andere kleur tee een leuke variatie. Van rood speelt de baan heel anders dan van geel. Het is mooi dat je als golfer op één locatie toch verschillende banen kunt spelen. En als je competitief bent ingesteld, kun je bijvoorbeeld per kleur een persoonlijk baanrecord proberen te vestigen.

“De cijfers laten zien dat het online regelexamen in een behoefte voorziet”

“Een hoogtepunt van 2023 was de introductie van het online regelexamen. Voor wie het niet weet: het is nu mogelijk dat nieuwe spelers de golfregels oefenen via de app GOLF.NL. Tevens kunnen nieuwe golfers het regelexamen doen via de app GOLF.NL, maar ze moeten dan wel lid zijn van een club en de club moet ermee akkoord dat hun leden het examen via de app doen. Als een club het regelexamen liever klassikaal afneemt, dan kan dat uiteraard ook.

“Maar de cijfers laten zien dat het online regelexamen in een behoefte voorziet, bij golfers en clubs. Het online examen is in mei ingevoerd. Zes maanden later maakten al 96 clubs gebruik van de nieuwe methode om het examen af te nemen. Het online regelexamen is in de eerste zes maanden al 1.919 keer aangevraagd en in 57 procent van deze gevallen slaagde de kandidaat.

golfregelexamen aanvragen in de app GOLF.NL

“Waarom is het online regelexamen via de app GOLF.NL ingevoerd? De digitalisering van het regelexamen heeft grote voordelen. De club is minder tijd kwijt aan examineren en die tijd kan gestoken worden in regellessen, liefst lessen in de baan want daar beklijft de inhoud van een les veel beter. Maar nog belangrijker, een online examen maakt de start in golf toegankelijker. Zeker jongeren onder de nieuwe golfers verwachten digitaal gemak en snelheid. Als een nieuwe golfer enthousiast raakt voor golf, wil hij of zij snel het traject baanpermissie-regelexamen doorlopen en vervolgens proberen een handicap te halen. Het 'golfregelexamen 2.0' maakt het mogelijk dat gretige nieuwe golfers het examen thuis kunnen doen en zodra ze dat willen. Daarmee spelen we in op wensen van mensen.

“Tot slot wil ik graag even stilstaan bij de wijzigingen van het WHS vanaf 1 januari 2024. Het betreft maar een klein aantal wijzigingen maar het is belangrijk dat handicapcommissies er goed van op de hoogte zijn en de golfers bijpraten over de belangrijkste wijzigingen. Ik wil de clubs heel hartelijk danken voor hun enorme inzet die ze keer op keer tonen als het gaat om wijzigingen van de golfregels of, zoals in dit geval, wijzigingen van de WHS-regels. Ongeveer 350 clubvertegenwoordigers hebben deelgenomen aan een webinar dat in november 2023 is gehouden over de wijzigingen van het handicapsysteem en daarna is de documentatie over de veranderingen goed doorgenomen door handicap- en wedstrijdcommissies. Op deze plaats bedank ik graag iedereen, jullie vervullen met jullie hulp aan golfers bij regel- en handicapzaken een heel belangrijke rol!”

Cijfers

4
Het team Handicap & Regels bestaat uit 4 personen: Niels Boysen (manager), Rebecca de Kruijf (course rating), Robert Hage (handicapping, regels en course rating) en Janke van der Werf (regels).

12
Een belangrijke taak van het team is het geven van cursussen op het gebied van regels, handicapping, baaninrichting en course rating. In 2023 werden 12 cursussen gegeven: 
3 cursussen regelcommissaris 1 (90 personen opgeleid)
2 cursussen regelcommissaris 2 (39 clubreferees opgeleid)
1 opfrisdag voor regelcommissarissen (115 deelnemers)
2 online cursussen wedstrijdorganisatie (353 personen opgeleid)
2 online cursussen handicapping (244 personen opgeleid)
1 cursus baaninrichting (online en praktijksessie, 26 personen opgeleid)
1 webinar over WHS- wijzigingen (350 deelnemers bijgeschoold)

17
De NGF promoot dat clubs in een grote 9-holes of 18-holes baan een qualifying par-3 parcours maken. De teller staat eind 2023 op 17.

28
In 2023 werden 28 periodieke course ratings uitgevoerd op allerlei soorten banen (groot, par-3/-4 en par-3). Het betrof: 5 keer een 18-holes baan, 7 keer een baan met 27+ holes en 16 keer een 9-holes baan.

21
De NGF-teams voerden daarnaast nog 21 andere ratings uit:
5 keer een baanrating vanwege een renovatie of wijzigingen in lengte;
3 keer een tijdelijke rating;
2 keer een eerste rating van nieuwe par-3 banen;
3 keer een rating van een korte baan binnen een bestaande grote baan;
8 keer een winterrating. 

Bestuur
In het verslagjaar had NGF-bestuurslid Jan Visser de portefeuille Handicap & Regels. Klik hier voor de samenstelling van de Handicap- en Regelcommissie en de Commissie Course Rating in 2023.

Gerelateerd

Terug naar de hoofdpagina van het NGF-jaarverslag 2023.