Terug naar Nieuwsoverzicht

Juiste data voor goede uitwisseling

23 mei 2019

Een goede uitwisseling van data (naw-gegevens, scorekaarten en handicapaanpassingen) is belangrijk voor golfers, clubs en banen. Hulp van de clubs is hierbij onontbeerlijk want de kwaliteit van de data wordt voor een groot deel bepaald door de gegevensinvoer van de golfclubs.

Waarom verdwijnt de oude database?

De NGF is al enkele jaren geleden begonnen met het opbouwen van een nieuwe centrale ledendatabase die tegelijk met de oude draait. Een nieuwe database is nodig omdat er in de oude centrale ledendatabase, die ruim 20 jaar oud is, veel fouten zijn geslopen. Het doel van de transitie naar een nieuwe database is het oplossen van al die fouten.

Waar staan we?

Op dit moment wordt met de nieuwe en de oude database gewerkt. In de zomer zal ngfhandicap.nl (dat gekoppeld is aan de oude NGF-database) helemaal stopgezet worden en vervangen worden door Caddie (de nieuwe database), dat bestaat uit een open deel en een deel achter een inlog. 

Golfers kunnen nu al hun eigen handicap en de handicap van vrienden opzoeken via de app GOLF.NL en mijn.golf.nl. In de app en op mijn.golf.nl, die direct geschakeld zijn met de nieuwe database, is sinds kort ook een digitale versie van de NGF-pas te vinden, waarop altijd de actuele handicap staat. Golfers kunnen daarnaast hun eigen handicap opzoeken op de computerzuil en de website van hun eigen club.

Een golfer kan bij zijn/haar golfclub aangeven dat hij/zij geen fysieke NGF-pas wil ontvangen

Wat is het voordeel van de nieuwe database voor clubs?

Hoe beter de gegevens van alle golfers in de clubsoftware en de database van de NGF kloppen, hoe minder tijd er besteed hoeft te worden aan het oplossen van fouten die ontstaan bij de uitwisseling van naw-gegevens (naam, adres, woonplaats), qualifying kaarten en handicapaanpassingen. Met goede data komen er geen vragen binnen van golfers over qualifying scores die niet verwerkt zijn of handicaps die niet kloppen. Met correcte data heeft de club ook een beter overzicht van de leeftijden, woonplaatsen, scores en handicaphistorie van de eigen leden. Waardevolle informatie! Tegelijk ontstaat er dankzij de nieuwe database meer inzicht in de speelfrequentie (het aantal gespeelde ronden) van golfers. Clubs en banen kunnen op basis van die gegevens analyses maken van de baanbezetting. Voor de NGF wordt het gemakkelijker om trends in de golfwereld te ontdekken voor het bepalen van beleid en strategie.

Help!

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 900.000 qualifying kaarten gespeeld en daarvan wordt inmiddels bijna 25 procent ingevoerd via de app GOLF.NL. Als je de qualifying wedstrijdscores op verschillende banen niet meetelt, dan is het percentage q scores via de app GOLF.NL nog veel groter: rond de 50 procent.

Zoals aangegeven is een goede uitwisseling van data belangrijk voor golfers, clubs en banen. De kwaliteit van de data wordt voor een groot deel bepaald door de gegevensinvoer van clubs. Hierbij gaan een aantal onderdelen geregeld fout:

  • Golfers hebben in de database soms een verkeerde geboortedatum of voornaam. (Geregeld staat 1-1-1900 als standaardkeuze ingevuld of staan er cijfers in plaats van letters waar de voornaam moet staan.)
  • Nieuwe golfers krijgen soms een al bestaand NGF-nummer toegewezen. (Dit leidt tot foutmeldingen bij gegevensuitwisselingen. Bij de invoer van een nieuw lid moet een nieuw nummer aangevraagd worden bij de NGF.)
  • Golfers hebben soms twee homecourses/homeclubs. (Dit leidt tot fouten bij de uitwisseling.)
  • Clubs leveren soms qualifying scores aan van een lus of lussencombinatie die niet bekend is in de NGF-database.
Hulp is zeer welkom. Als clubs de ledengegevens op orde hebben en goed aanleveren, worden de meeste foutmeldingen voorkomen. Mochten er dan toch nog problemen zijn met de data-uitwisseling van (nieuwe) leden, qualifying scores of handicapaanpassingen, dan is het verstandig om contact op te nemen met de softwareleverancier. In de meeste gevallen kunnen de problemen dan opgelost te worden. Lukt het niet, stuur dan een mail naar de NGF via app@golf.nl.

Voor de clubs, banen en de NGF zijn correcte data belangrijk, maar het is vooral belangrijk voor de golfers zelf. Foute data leiden tot een onjuiste handicap of maken de invoer van een qualifying ronde zelfs onmogelijk. Foute data moedigen golfers niet aan om (meer) qualifying ronden te gaan spelen!

Wat zijn de vervolgstappen?

In de zomer wordt ngfhandicap.nl stopgezet en in 2020 wordt ngfclub.nl gestopt. Deze zomer al krijgen clubs en banen via Caddie toegang tot de nieuwe NGF-database. In die nieuwe database heeft iedere golfer een uniek nummer (een Golf Service Nummer, GSN) en dat unieke nummer zal een grote bijdrage leveren aan een database met correcte data. Hieronder wordt uitgelegd waarom. 

  • Golfers die lid zijn van twee clubs hebben twee NGF-nummers, maar door een foute invoer hebben deze spelers nu soms ook twee handicaps. Dit probleem wordt opgelost met het GSN-nummer want de handicap van een speler wordt gekoppeld aan dit unieke GSN-nummer. Onder het GSN-nummer van een golfer vallen zijn of haar verschillende NGF-nummers en lidmaatschappen.
  • Het GSN-nummer vergemakkelijkt een foutloze overstap van een golfer naar een andere club. De golfhistorie (handicap en scorekaarten) van de golfer is gekoppeld aan zijn of haar GSN-nummer. Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club deze golfhistorie digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer in de toekomst van club A naar club B verhuist, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.
  • Dankzij het unieke GSN-nummer kan het in de toekomst niet meer voorkomen dat een golfer twee homeclubs heeft. Als een golfer lid wordt van een tweede club moet de speler zelf aangeven welke golfclub zijn homeclub wordt. 

Klik hier voor een grafische weergave van de toekomstige uitwisseling bij de invoer van nieuwe en bestaande leden.

Hoe werkt de uitwisseling bij scorekaarten en handicapaanpassingen?


Bij de uitwisseling van qualifying kaarten naar de oude database gaat soms iets fout. Met correcte data in de nieuwe database worden veel van die fouten voorkomen. Het is belangrijk dat golfclubs weten hoe de uitwisseling met de nieuwe database werkt, daarom leggen we dit hieronder kort uit.

Een golfer heeft twee keuzes om een qualifying score door te geven:

1. De golfer levert een papieren scorekaart in op de club of voert een score in via de zuil of de website van de club. De score komt eerst terecht in het softwaresysteem van de club en wordt vervolgens doorgestuurd naar de nieuwe database van de NGF en naar de app GOLF.NL en mijn.golf.nl.
De uitwisseling van de clubsoftware naar de database van de NGF gebeurt nu nog op veel clubs handmatig en op sommige clubs is de frequentie daarbij zeer laag (eens per week of nog minder vaak). In dat geval moeten golfers soms dagen wachten voordat ze hun juiste handicap op de app GOLF.NL en op mijn.golf.nl zien. Het verdient daarom de voorkeur om qualifying scores automatisch en realtime uit te wisselen zodat golfers altijd en overal hun correcte handicap kunnen vinden. De softwareleverancier kan helpen bij het installeren van een realtime uitwisseling.

2. De golfer voert de score in via de app GOLF.NL en mijn.golf.nl. De score staat direct (realtime) in de nieuwe NGF-database. De score wordt ook direct doorgestuurd naar het softwaresysteem van de club.

Klik hier voor een grafische weergave van de uitwisseling van qualifying scores en handicapaanpassingen.

Bij voorbaat dank


De transitie naar correcte data vraagt veel van clubs, maar - zoals eerder uitgelegd - het levert ook veel op. Clubs, banen en de gehele golfsector profiteren van een goede database want data geven inzicht. Maar wat vooral belangrijk is: correcte data leiden tot tevreden golfers. Als een clublid of gastspeler aan een qualifying ronde of wedstrijd begint, dan moet de handicap kloppen.