Terug naar Nieuwsoverzicht

Het wereldhandicapsysteem in de schijnwerpers

30 april 2019

Op 30 april is een internationale campagne begonnen om het nieuwe wereldhandicapsysteem (WHS) onder de aandacht te brengen. De komende maanden wordt bekend hoe het handicapsysteem werkt. Sommige landen voeren het WHS al in op 1 januari 2020. Andere landen, waaronder Nederland, kiezen voor invoering op 1 januari 2021.

Met het verspreiden van een video op 30 april begint een internationale campagne die golfers wegwijs gaat maken in het nieuwe wereldhandicapsysteem. De voorbereidingen op de overgang naar het WHS zijn intussen in volle gang. Die voorbereidingen bestaan bijvoorbeeld uit opleidingen voor handicapdeskundigen van golfassociaties en het testen van het nieuwe systeem. 

Wereldwijd zijn er nu zes verschillende handicapsystemen die op onderdelen flink van elkaar verschillen. Zodra alle landen overgestapt zijn op het nieuwe wereldhandicapsysteem zullen er hooguit nog kleine nationale verschillen zijn. In sommige landen zal het WHS al per 1 januari 2020 gelden maar andere landen voeren het wereldhandicapsysteem een jaar later in. Daaronder valt ook Nederland, een van de landen waar nu nog het systeem van de EGA (Europese Golf Associatie) geldt. 

“Net als de invoering van de nieuwe golfregels heeft de overstap naar een nieuw handicapsysteem veel voeten in de aarde”, zegt Jan Visser, de voorzitter van de NGF Regel- en Handicapcommissie. “Door het WHS op 1 januari 2021 in te voeren krijgen alle betrokkenen voldoende tijd om de transitie goed voor te bereiden. Daarmee zijn we verzekerd van een degelijke overgang naar het nieuwe wereldhandicapsysteem.”

Waarom een wereldhandicapsysteem?

Het WHS is een initiatief van de regelinstanties R&A en USGA in samenwerking met de zes organisaties die de huidige handicapsystemen beheren. Het doel van het wereldhandicapsysteem is hetzelfde als dat van de nieuwe golfregels die op 1 januari 2019 zijn ingevoerd: de golfsport aantrekkelijker en toegankelijker maken.

“Door het gemakkelijker voor golfers te maken om een handicap te krijgen en te houden, hopen we dat golf over de hele wereld opener en gastvrijer wordt en dat de sport minder afschrikt”, zegt Mike Davis van de USGA. “Het is op veel gebieden belangrijk voor golf om de sport te moderniseren en aantrekkelijker te maken voor mensen die overwegen om met golf te beginnen”, zegt Martin Slumbers van de R&A. “Het handicapsysteem valt daar ook onder. Het WHS is een initiatief om een duidelijk en degelijk handicapsysteem te creëren.”

Een systeem dat golfers aanmoedigt om een handicap te behalen en te behouden is het eerste doel van het WHS. Een tweede doel is dat golfers over de hele wereld op een eerlijke manier wedstrijden met elkaar kunnen spelen. Niet alleen wordt de basis van het handicapsysteem overal ter wereld hetzelfde, ook wordt de moeilijkheidsgraad van alle golfbanen over de hele wereld met dezelfde methodiek bepaald (volgens het USGA Course Rating System). Daardoor zullen de verschillen tussen handicaps van spelers uit verschillende landen kleiner worden en zijn de scores van spelers van verschillende speelsterkte en nationaliteit op alle banen ter wereld beter met elkaar te vergelijken.

Wat gaat er veranderen?

Het WHS wordt in de basis hetzelfde als het Amerikaanse systeem en wordt aangepast om de voordelen van het EGA-handicapsysteem (waar Nederland nu mee werkt) te benutten.

Spelers zullen net als nu scores invoeren via de app GOLF.NL of via de website of handicapterminal van de club. Vervolgens wordt hun nieuwe handicap door het systeem berekend. Maar de handicap van spelers zal op een andere manier berekend worden dan nu. In het wereldhandicapsysteem zal de handicap van iedere speler gebaseerd zijn op de beste acht scores van de laatste 20 qualifying scores.

Aan de details van het systeem wordt nog gewerkt. Met name hoe om te gaan met spelers die op het moment van invoeren veel minder dan 20 scores geregistreerd hebben verdient aandacht. Om bij het invoeren van het nieuwe systeem een zo nauwkeurig mogelijke nieuwe handicap te bepalen, hebben golfers idealiter 20 of meer scores in hun handicapgeschiedenis. Hierbij tellen ook oude scores mee uit “het EGA-tijdperk” die al een aantal jaren geleden zijn geregistreerd. Momenteel onderzoekt de NGF Regel- en Handicapcommissie nog de effecten van het nieuwe systeem op de Nederlandse handicaps, maar het is waarschijnlijk dat bij bepaalde groepen de handicaps omhoog gaan en bij andere spelers zal deze wat zakken.

Wat niet verandert is dat de moeilijkheidsgraad van een golfbaan wordt vastgesteld met een course rating en dat daar handicapslagentabellen uit volgen. Wat ook niet verandert is de mogelijkheid om 9-holes qualifying ronden te spelen. Voorts zal een WHS-golfhandicap net als nu de potentiële speelsterkte van een speler weergeven. Het is dus nu en in de toekomst heel normaal dat een speler geregeld niet zijn handicap speelt.

Tot 2021 verandert er niets en blijft het zaak om golfers aan te moedigen zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Hoe meer spelers zich bekwamen in het spel en hoe meer spelers een reële handicap verkrijgen, hoe meer spelplezier men heeft en hoe kleiner de kans dat men stopt met golf. Het WHS kan clubs helpen bij het streven om meer golfers in het handicapsysteem te krijgen. Nu maken in Nederland nog maar zo'n 110.000 golfers actief gebruik van het handicapsysteem. 

Campagne

In de internationale mediacampagne zullen de belangrijkste onderdelen van het nieuwe wereldhandicapsysteem in stappen aan het publiek uitgelegd worden. De komende maanden wordt aandacht besteed aan deze onderwerpen:

  • Wat is het aantal scores dat nodig is voor een handicap van maximaal 54,0?
  • Hoe wordt de WHS-handicap berekend?
  • Welke scores tellen mee voor de handicap?
  • Hoe werkt course rating en slope rating?
  • Hoe wordt een playing handicap bepaald?
  • Wat is “maximum hole score” (een strokeplay-alternatief voor de spelvorm stableford)?
  • Hoe werken aanpassingen bij abnormale spelcondities (denk aan het huidige CBA)?
Omdat er nog testen worden gedaan, zullen details en de precieze handicappingregels pas later in 2019 bekendgemaakt worden.


Invoeren (externe) scores
In de NGF-database zien wij dat er nog steeds (externe) scores worden ingevoerd waarbij alleen het aantal stablefordpunten wordt ingevoerd. Bij de overgang naar het Wereld Handicap Systeem (WHS) kunnen we deze scores op deze manier niet gebruiken voor het bepalen van de nieuwe WHS-handicap. Omdat het WHS juist gebaat is bij veel scores, willen wij de handicapcommissies verzoeken om voor deze rondes naast het aantal stablefordppunten ook de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie in te voeren. Het zou zonde zijn als we deze scores niet kunnen gebruiken om een handicap vast te stellen die gebaseerd is op de werkelijke speelsterkte van de speler. (Bij het invoeren van scores gemaakt op buitenlandse banen is het niet altijd mogelijk om de par, CR en SR in te voeren, dat hangt af van de softwareleverancier.)

Vragen

Voor clubs en associaties is de Engelstalige website whs.com gelanceerd. De NGF zal de Nederlandse golfclubs later dit jaar nader informeren over alle onderdelen van het WHS. Clubs die nu al vragen hebben over het nieuwe wereldhandicapsysteem kunnen terecht bij de NGF.