Terug naar Nieuwsoverzicht

Toename plantensoorten op Stippelberg

20 februari 2020

Op Golfbaan Stippelberg neemt de soortenrijkdom elk jaar toe. In het afgelopen jaar zijn 36 nieuwe plantsoorten gevonden.

De baan van Stippelberg telt 27 holes en bestaat sinds 2011. Het goede nieuws voor de Brabantse baan op het gebied van biodiversiteit wordt gemeld op de website van IVN, het Instituut voor Natuureducatie, en in het Gemerts Nieuwsblad.

Een vast team van IVN Gemert-Bakel, onder leiding van de natuurliefhebbers Lenie van Hal en Anton Sijbers, speurt elke week het golfterrein af. Afgelopen jaar trof het team 36 nieuwe plantensoorten aan.

In totaal zijn er op de golfbaan bij Eindhoven 425 plantensoorten geteld. "In totaal staan er van de 425 planten zo´n 170 soorten op de rode lijst", vertelt Anton Sijbers in het artikel. Van die 170 rode lijstsoorten zijn er 36 soorten zeldzaam tot zeer zeldzaam; de andere zijn algemeen voorkomend maar afnemend.

In het artikel wordt uitgelegd hoe duurzaam beheer grote invloed heeft op het aantal plantensoorten in een gebied. "Als planten op de rode lijst worden geplaatst, dan betekent dat dat zij het of niet goed doen en in elk geval in aantal afnemen of dat ze zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Door verbetering van de omgevingsfactoren kan de achteruitgang worden tegengegaan. Natuurorganisaties kunnen daarbij helpen. Sommige planten zijn ook wettelijk beschermd. Daarvoor ligt een natuurakkoord dat in 2011 door gemeenten en provincies is vastgelegd. Volgens dit akkoord kunnen bijvoorbeeld boeren subsidie krijgen voor het op een natuurlijk manier beheren van hun landbouwgrond."

Lees het artikel op ivn.nl en gemertsnieuwsblad.nl. Lees op de website van de GEO-gecertificeerde baan Stippelberg meer over de aangetroffen plantensoorten en het vogelvriendelijke beheer.