Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Alexander Renders: terugblik op 2022

Ter gelegenheid van het NGF-jaarverslag blikt Alexander Renders, Teammanager Sportparticipatie, terug op 2022.

“We hebben op een flink aantal vlakken grote stappen gezet waardoor we de clubs nog beter kunnen ondersteunen bij zaken als sportparticipatie, ledenwerving en -behoud. Zo is in 2022 het vernieuwde stappenplan gerealiseerd. Het is bedoeld voor golfers en professionals en vervangt het eerdere 9-stappenplan. Het bleek dat veel spelers niet alleen behoefte hebben aan oefeningen voor hun eigen handicapcategorie (voorheen verdeeld in negen stappen), maar ook aan oefeningen voor golfers met een iets lagere of juist hogere handicap. Met het nieuwe stappenplan is dat heel goed mogelijk. Het stappenplan bestaat nu uit drie categorieën en bijbehorende boekjes – Beginnen met golf, Beter golfen en Naar topgolf – en is er vooral op gericht om het oefenen leuker en functioneler te maken. Daarmee stimuleren we dat golfers beter worden, golfers van alle niveaus. De boekjes worden ondersteund door video’s; door het scannen van een QR-code op de pagina’s die je leest, kom je direct uit bij de video die je wil bekijken. De video’s worden ook door GOLF.NL gepromoot. De focus op leuke en functionele oefeningen en trainingen zorgt ervoor dat golfers zich op een zelfstandige wijze goed kunnen ontwikkelen. Maar het stappenplan is ook een handvat voor golfprofessionals die op een constructieve manier les willen geven met behulp van een enorme hoeveelheid oefeningen.”

“Een andere mooie stap in 2022 was de uitbreiding van Golfstart, het initiatief van de NGF, NVG en PGA Holland. In april zijn we begonnen met Golfstart 2, dat beginners naar handicap 54 leidt. Het is dus een logisch vervolg op Golfstart 1, het lespakket dat spelers begeleidt naar baanmissie. Daarmee spelen we in op de wens van veel clubs die op het Golfstart-platform graag een totaalaanbod willen bieden. Golfstart is het boekingsplatform waarmee we nieuwe golfers een duurzame start in golf geven en de uitval binnen de eerste twee jaar terugdringen. Clubs en beginners maken er graag gebruik van. Clubs en banen hebben meegedacht over de randvoorwaarden voor Golfstart 1 en 2, waardoor het product voor nieuwe golfers nog beter is geworden.”

“Als we weten wat er speelt, kunnen we clubs beter helpen”

“In 2022 is het contact met clubs via accountmanagement geïntensiveerd, dat is heel belangrijk en positief. Na 2019 is aan accountmanagement een hoge prioriteit gegeven omdat we de clubs op deze wijze beter kunnen ondersteunen. De verenigingen kunnen met hun NGF-accountmanager bespreken wat goed en wat minder goed gaat. En als we weten wat er speelt, kunnen we clubs beter helpen. Wij helpen allereerst bij het analyseren van de uitdagingen. Daarvoor hebben we tools en producten zoals het onderzoeksprogramma Players 1st, de Wensenenquête Sportief Beleid en vooral het onderzoek naar lidmaatschapsoptimalisatie. In vervolggesprekken bespreken we de juiste aanpak en hoe andere diensten en producten – bijvoorbeeld Golfstart – hierbij kunnen helpen. In de coronajaren moest het accountmanagement helaas vaak online of telefonisch gebeuren, maar in 2022 was er gelukkig weer persoonlijk contact mogelijk tussen onze accountmanagers en clubvertegenwoordigers. In 2023 zal het contact met de clubs verder verbeterd en geïntensiveerd worden. Meer hierover is te vinden in het jaarplan 2023.”

“Het regiojeugdtraject werpt zijn vruchten af”

“In 2022 is het regiojeugdtraject verder vormgegeven. In 2020 is gekozen voor deze aanpak waarbij verschillende golfclubs in een regio samenwerken op het gebied van jeugdgolf. De jeugdcommissies en professionals van de clubs die samenwerken in een regiotraject organiseren om beurten verschillende activiteiten voor hun jeugd. Deze aanpak zorgt voor continuïteit en werpt zijn vruchten af. Het aantal jeugdsamenwerkingen is in 2022 gegroeid naar tien regio’s. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met GolfTON, waardoor we kinderen nog beter kunnen bedienen. Je hebt kinderen die gewoon leuk willen spelen en golfen, maar onder de kinderen is ook jeugd met ambitie. Door de samenwerking met GolfTON kunnen we meteen inspelen op de behoeftes van talentvolle kinderen waardoor zij zich kunnen gaan ontwikkelen. In de komende twee jaar willen we de jeugdregio’s naar een hoger en gelijkwaardig niveau tillen.”

GOLF RAAK! NGF
GOLF RAAK! op het Dutch Open

GOLF RAAK! op het Dutch Open

“Door activiteiten van GOLF RAAK!, het juniorprogramma van de NGF, maken jonge kinderen tot en met 12 jaar kennis met golf. Het Funpark van GOLF RAAK! was net als andere jaren op aanvraag aanwezig op verschillende clubs en het park was er natuurlijk ook op het Dutch Open en het Big Green Egg Open. Bij beide toernooien hebben we een Clubchallenge gehouden voor jeugdspelers van verschillende clubs en hun vriendjes. Met het jaarlijkse NGF Familietoernooi stimuleren we familiegolf. Golf is een ideale sport voor families en enthousiaste golffamilies dragen bij aan een gezonde leeftijdsopbouw van golfend Nederland. De clubs zelf organiseren een voorronde van het NGF Familietoernooi en wij organiseren een nationale finale voor de beste koppels in de voorronden. Met het Familietoernooi zamelen we ook geld in voor een goed doel. In 2022 is een recordbedrag van ruim 32.000 euro bijeen gespeeld voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.”

“Het onderzoek naar productoptimalisatie is een belangrijk stuk in de puzzel waar golf in Nederland voor staat”

“Een highlight van 2022 was de tweede ronde van het onderzoek naar lidmaatschapsoptimalisatie, dat de deelnemende clubs inzicht geeft in de lidmaatschapsbehoeftes en andere wensen van hun leden. Steeds meer clubs zijn bereid om mee te doen aan dit onderzoek en om vervolgens, als de uitkomsten daartoe oproepen, hun lidmaatschapsmenu aan te passen. De tweede ronde, waarvan de uitkomsten in 2023 bekendgemaakt zullen worden, laat zien dat het werkt om goed te onderzoeken wat de behoeftes zijn en om ernaar te handelen. Het is belangrijk om verschillende groepen golfers een lidmaatschapsvorm aan te bieden die bij hen past. Daardoor houden we spelers beter vast en winnen we gemakkelijker nieuwe golfers, zeker de groepen die we nodig hebben om golf gezond te houden en waarop de focus ligt in het Strategisch Plan 2021+: vrouwen en spelers in de leeftijdscategorie 25-50 jaar. Het onderzoek naar productoptimalisatie is een belangrijk stuk in de puzzel waar golf in Nederland voor staat.”

“Een ander deel van de puzzel is dat je voor je leden activiteiten organiseert waaraan behoefte is, zodat je ze bindt aan je club en golf. We hebben het dan niet alleen over wedstrijden maar ook andere activiteiten, bijvoorbeeld groepstrainingen of evenementen. Op veel clubs wordt jaar-in-jaar-uit de wedstrijdkalender van vorig jaar gekopieerd, maar het is belangrijk dat je aanbod aansluit op de behoeftes van de verschillende groepen in je club. Dit kun je bereiken door de Wensenenquête Sportief Beleid van de NGF onder je leden uit te zetten. We hebben deze in 2021 ontwikkelde enquête in 2022 gepromoot en dat leidt tot veel positieve reacties. Het is een enquête die de NGF gratis beschikbaar stelt en die op elke club tot een zeer hoge respons leidt, ook van leden die aan weinig activiteiten meedoen. Het is dus echt een kans om te horen van groepen die normaal nooit vertellen wat zij graag willen. Op veel clubs bieden niet-actieve leden ook nog eens hun hulp aan bij het organiseren van activiteiten, dus met de enquête werf je in sommige gevallen ook vrijwilligers.”

“Online marketing is een belangrijke component bij de werving van jonge vrouwen”

“In verband met de uitdaging om meer jonge golfers en vrouwen voor golf te winnen, zijn we in 2022 begonnen met de pilot Women's Golf. Deze pilot, die we samen met de NVG doen, bestaat uit een kennismaking met golf die is toegesneden op vrouwen. Er is meer aandacht voor het sociale aspect van golf. De combinatie van golf en sociaal werkt heel goed, zo is gebleken. We leren veel van de pilot. Een van de belangrijkste bevindingen is dat er een passend vervolgaanbod moet zijn. Wat ook duidelijk is gebleken is dat online marketing een belangrijke component is bij de werving van jonge vrouwen. Zij zijn online beter te bereiken dan via traditionele media. Veel clubs hebben nog weinig ervaring met online marketing.”

NGF NVG pilot women's golf

“De pilot maakt duidelijk dat het belangrijk is om hiermee aan de gang te gaan. In 2023 krijgt de Women’s Golf een vervolg. De deelnemende clubs zullen dan tegelijk beginnen maar de aanpak zal per club op kleine punten verschillen. Daardoor kunnen we bestuderen wat het beste werkt. Het is denk ik goed om te weten dat onze pilot Women’s Golf ondersteund wordt door de R&A, ook financieel. De visie van de R&A is gelijk aan de onze: voor de gezondheid van golf is het belangrijk om meer meisjes, vrouwen en families aan te trekken.”

Bestuur

In het verslagjaar had NGF-bestuurslid Arie Torres de portefeuille Breedtesport. Breedtesport valt in de directie onder Danielle Wallet.

Ga terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2022.