Inhoud caddie

Het NGF Familietoernooi

Golf spelen met familie is leuk en waardevol. De NGF brengt dit met het jaarlijkse familiegolftoernooi al jaren over het voetlicht. Traditiegetrouw worden elk jaar op veel golfbanen de voorrondes gespeeld van dit unieke toernooi en vindt de nationale finale in oktober plaats.

Goede doel

Wat het NGF Familietoernooi extra bijzonder maakt, is dat we niet alleen met familieleden een leuke dag beleven, maar tegelijkertijd geld inzamelen voor het goede doel. Het gezamenlijk goede doel van het NGF Familietoernooi is het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze stichting creëert sportkansen voor kinderen van vier tot achttien jaar. ING Private Banking en de NGF willen de golfclubs stimuleren zo veel mogelijk (inschrijf)geld op te halen. Het gezamenlijke inschrijfgeld wordt namens alle deelnemers en deelnemende clubs overgemaakt naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarom worden er mooie prijzen ter beschikking gesteld voor de drie clubs die het meeste geld weten in te zamelen. Prijzen waarmee specifiek het Jeugdgolf nog leuker en makkelijker kan worden gemaakt.

Spelvorm

We hanteren een vaste spelvorm zowel voor de familietoernooien op de clubs als in de finale. We spelen greensome stableford in drie handicapcategorieën, zodat we een duidelijke ranking kunnen maken voor de finale. Na de finale van 2021 gaan we evalueren of de drie handicapcategorieën goed aansluiten op de handicaps van de deelnemers en of dit een indeling is die we ook kunnen gebruiken in de komende jaren. Meer over de spelvorm en -regels vind je in de PDF 'Reglement NGF Familietoernooi' onder aan dit artikel.

Nationale finale

In 2020 zijn er wel voorronden gespeeld van het NGF Familietoernooi maar gooide corona roet in het eten van de finale. In dat jaar is een online 'Finale Loting' gehouden. In 2021 kon de finale wel gespeeld worden. Lees hier een verslag. 

Inschrijven

Clubs organiseren zelf de inschrijving voor hun leden. De kosten om deel te nemen bedragen 20 euro per koppel.  Dit vaste bedrag geldt voor elke inschrijving op alle deelnemende clubs. Extra familie-activiteiten die geld voor het goede doel opleveren, worden toegevoegd aan de totale bijdrage per club. Dus hoe meer deelnemers en activiteiten, hoe meer kans op de golfsetjes en jeugdgolfmaterialen! Clubs schrijven hun toernooi in bij de NGF via de link in dit artikel en ontvangen dan meteen bevestiging van inschrijving.

Promotiemateriaal

Om jullie te helpen jullie eigen Familietoernooi te promoten, ontvangen jullie van ons het volgende promotiemateriaal:

  • prijzen voor de winnaars van het NGF Familietoernooi op jullie club;
  • posters om op de club het toernooi aan te kondigen;
  • een digitale banner voor op de website of in de nieuwsbrief;
  • een informatiepakket over het Jeugdfonds Sport & Cultuur;
  • het stappenplan 'aan de slag met het Familietoernooi';
  • diverse giveaways zoals ballen, tees en een marker.

Wij nemen jullie toernooi mee op de NGF kalender en promoten dit via onze website en communicatiekanalen. Geef de datum van jullie NGF Familietoernooi dus zo snel mogelijk aan ons door via deze link!

Coronaproof?

De coronapandemie is nog niet achter de rug, maar het is gelukkig wel mogelijk om een familietoernooi op je club te organiseren. Er moet dan uiteraard rekening gehouden worden met de actuele coronarichtlijnen voor golfclubs en -banen.

Hoe organiseer je een ‘coronaproof’ familietoernooi? Bekijk de veelgestelde vragen hieronder, zowel algemene vragen over het NGF familietoernooi als coronagerelateerde vragen.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Evelien Heyster. Haar contactgegevens vind je onderaan deze mail. Voor algemene vragen over coronagerelateerde zaken, raadpleeg ngf.nl/coronafaq.

Veelgestelde vragen

Ja dit mag, maar hierbij moeten wel de actuele coronarichtlijnen voor golfclubs en -banen in acht worden genomen. De belangrijkste voorwaarden voor een ‘coronaproof’ familietoernooi komen aan de orde in de overige vragen in deze FAQ.

Sinds 25 september 2021 zijn er nog maar heel weinig beperkingen. 1,5 meter afstand houden is vanaf 25 september 2021 niet langer een verplichting. Maar voor een bezoek aan de horeca – ook de horeca op golflocaties – is per 25 september een coronatoegangsbewijs verplicht. Een coronatoegangsbewijs is alleen vereist in de binnenruimtes van horecafaciliteiten op golfbanen. Op horecaterrassen in de buitenlucht is een coronatoegangsbewijs niet vereist.

Om te golfen of te oefenen is geen coronatoegangsbewijs nodig en het is op de golfbaan niet verplicht 1,5 meter afstand te houden. Ook voor deelname aan wedstrijden is geen coronatoegangsbewijs vereist.

Details over de actuele maatregelen zijn te vinden op ngf.nl/coronafaq

Het NGF Familietoernooi van 2021 is achter de rug. Wil je een voorronde van het Familietoernooi 2022 organiseren, dan mag je zelf een datum prikken. De nationale finale zal worden gehouden in oktober 2022, dus de voorronden op de clubs moeten voor oktober gespeeld worden.

De spelvorm in het familietoernooi is Greensome Stableford in drie handicapcategorieën. Meer over de spelvorm en -regels vind je in de PDF 'Reglement NGF Familietoernooi' onder dit artikel.

Clubs en banen mogen zelf bepalen hoeveel personen er in een flight spelen.

1,5 meter afstand houden is sinds 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Het advies is dat de deelnemers hun scorekaarten niet uitwisselen. In een wedstrijd is het natuurlijk wel nodig dat teams elkaars score bijhouden en na de ronde verifiëren, maar het is hierbij niet vereist dat scorekaarten uitgewisseld worden. Bij voorkeur worden de spelers verzocht om hun scores digitaal in te voeren in de “zuil” of in clubsoftware. Een andere optie is dat de deelnemers hun scores mondeling of per mail doorgeven aan de wedstrijdleiding. 

We achten het sinds eind april 2021 weer verantwoord en veilig om materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken in de baan te plaatsen. Ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt worden. Spelers moeten er echter wel op gewezen worden dat er bij het aanraken van baanmaterialen een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. De keuze om harken in de baan te plaatsen en het aanraken van de vlaggenstokken toe te staan, is uiteindelijk aan de club of baan. Meer details over de actuele richtlijnen voor baanmaterialen zijn te vinden op ngf.nl/coronafaq.

We bevelen een longest drive en nearest to the pin contest van harte aan, bij voorkeur afzonderlijk voor dames en heren en wellicht ook voor verschillende leeftijdscategorieën. Maar hierbij geldt dat spelers erop gewezen moeten worden dat er bij het aanraken van materialen zoals een longest drive-bordje een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. De keuze om een longest drive of neary aan het Familietoernooi te verbinden, is uiteindelijk aan de club of baan. Meer details over de actuele richtlijnen voor baanmaterialen zijn te vinden op ngf.nl/coronafaq.

Het verdient de aanbeveling om give-aways niet persoonlijk te overhandigen maar om ze klaar te leggen (bijvoorbeeld op het terras of bij de receptie). Bij voorkeur worden hier ook ontsmettingsmiddelen geplaatst, want ook hier geldt weer dat spelers erop gewezen moeten worden dat er bij het aanraken van materialen een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. Meer details over de actuele richtlijnen voor baanmaterialen zijn te vinden op ngf.nl/coronafaq.

Prijsuitreikingen zijn toegestaan. Maar sinds 25 september 2021 geldt het volgende. 

Golfers en andere gasten mogen het restaurant/de horecabinnenruimtes op een golfbaan alleen betreden met een coronatoegangsbewijs. Die verplichting is van toepassing voor iedere horecagast vanaf 13 jaar, met én zonder vaste zitplaats. Bij gasten vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Details over de coronarichtlijnen voor de horeca zijn te vinden op ngf.nl/coronafaq 

We adviseren om de prijzen voor de winnaars niet persoonlijk te overhandigen maar om ze klaar te leggen op een tafel. Zo wordt onderling contact vermeden. Het is niet de bedoeling dat men elkaar feliciteert met omhelzingen of door handen te schudden.