Inhoud caddie

Welke veranderingen ondergaat het Wereld Handicap Systeem per 1 januari 2024?

22 november 2023

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem. 

  • De wijzigingen zijn op 8 november 2023 toegelicht in een webinar. Bekijk het WHS-webinar hier
  • Klik hier voor de PowerPoint-presentatie van het webinar.
  • Klik hier voor antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het webinar. 
  • Op GOLF.NL staat sinds 22 november een tekst die clubs kunnen gebruiken om het concept van de 'expected score' uit te leggen aan golfers

De belangrijkse wijzigingen in het kort

Het Wereld Handicap Systeem bestaat nu enkele jaren. Sommige landen werken er al mee sinds januari 2020. In Nederland is het WHS ingevoerd op 1 maart 2021.

De R&A en USGA hebben de werking van het WHS geëvalueerd en alle 125 WHS-landen om feedback verzocht. Op basis hiervan is besloten om een klein aantal wijzigingen door te voeren met als doel om het handicapsysteem te verbeteren. Deze wijzigingen - de ‘first update of the WHS’ - gaan in op 1 januari 2024.

Hieronder staan de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2024. Onderaan deze pagina vind je een link naar het webinar van 8 november 2023 waarin de belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht.

1 De invoering van een ‘expected score’ ('verwachte resultaat')

In het WHS worden qualifying scores over 9 holes altijd opgeschaald (opgewaardeerd) tot een 18-holes ‘score differential’ (een 18-holes dagresultaat). Dat geldt ook voor qualifying ronden die om geldige redenen afgebroken zijn na 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes.

Dit is hoe het werkt tot eind 2023:

  • Als een score wordt ingeleverd van een ronde over 9, 10, 11, 12 of 13 holes, dan wordt op de eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 ingevuld en op de andere holes een netto par. (Een netto par is equivalent aan twee Stablefordpunten.) Bij een 9-holes ronde wordt de score dus aangevuld met 17 Stablefordpunten.
  • Als een score wordt ingeleverd over een ronde van 14, 15, 16 of 17 holes, dan zal bij de niet gespeelde holes automatisch een netto par ingevuld worden.

Per 1 januari 2024 wordt dit anders. Dan zal op de niet gespeelde holes automatisch de ‘expected score’ van een speler ingevuld worden. Het ‘verwachte resultaat’ is gebaseerd op de handicap van de golfer, dus de ‘expected score’ van een speler met handicap 54 is anders dan die van een speler met handicap 24. De 'expected score' betreft het verwachte resultaat op een 'standaard golfbaan' (een golfbaan met een slope rating van 113). Daarom is de 'expected score' voor bijvoorbeeld handicap 15,0 of 16,2 altijd hetzelfde.

In Stablefordpunten uitgedrukt: als een speler een 9-holes score invoert, dan zullen er bij de berekening van het 18-holes dagresultaat ongeveer 15 tot 17 Stablefordpunten opgeteld worden bij zijn of haar Stablefordscore over de 9 gespeelde holes. De 'expected score' is bij lage handicaps iets beter dan bij hogere handicaps. Het is belangrijk om deze wijziging goed uit te leggen aan golfers. Meld hierbij ook duidelijk het volgende: het dagresultaat van de speler dat na een 9-holes ronde in zijn of haar handicapgeschiedenis komt, wordt net als vroeger automatisch en meteen na de ronde berekend door de WHS-software en de handicap van een golfer wordt automatisch aangepast.

Het algoritme dat gebruikt wordt op per handicap de 'expected score' te berekenen. is gebaseerd op alle scores die de afgelopen jaren zijn ingevoerd (wereldwijd ongeveer 100 miljoen per jaar). De nieuwe methode leidt volgens de R&A en USGA tot meer betrouwbare 18-holes dagresultaten dan de oude methode, en daarmee tot een handicap die beter de vaardigheden van een speler weerspiegelt.

Voor nieuwe spelers zal na 2023 nog steeds het volgende gelden:

  • Om handicap 54 of beter te halen in een ronde van 18 holes moet iemand 36 of meer Stableford-punten halen.
  • Om handicap 54 of beter te halen in een ronde van 9 holes moet iemand 19 of meer Stableford-punten halen.

Op GOLF.NL staat een tekst die clubs kunnen gebruiken om het concept van de verwachte score uit te leggen aan golfers.

De Engelstalige video hieronder is bedoeld voor golfers en legt uit wat de 'expected score' is. Je kunt de video gebruiken om het concept van de 'verwachte resultaat' aan leden uit te leggen. (De link van de video is https://youtu.be/9x0ovCiLzZQ.) 

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

2 Korte banen in het WHS Course Rating System

De minimale lengte voor een 18-holes baan waarop - na een course rating - qualifying ronden gespeeld mogen worden, is teruggebracht naar 1.500 yards (1.370 meter). De minimale lengte voor een 9-holes baan is teruggebracht naar 750 yards (685 meter). Hierdoor wordt het mogelijk dat golfers ook op kortere golfbanen, inclusief par-3 banen, qualifying ronden kunnen spelen en handicapscores kunnen inleveren bij hun club. In Nederland is ‘qualifying spelen op par-3 banen’ overigens al langere tijd mogelijk, sinds 2016, omdat Nederland een belangrijke rol speelde in een pilotproject van de European Golf Association (EGA).

3 Een aangepaste berekening van de PCC

PCC is de afkorting van de Playing Conditions Calculation. Na een analyse van miljoenen scores hebben de R&A en USGA besloten dat de PCC anders berekend moet worden om goed te werken. De PCC wordt daarom nu anders berekend dan bij de invoering van het WHS. In sommige landen wordt de nieuwe PCC-berekening al toegepast sinds juli 2022. In Nederland zal dat gebeuren vanaf 1 januari 2024. Een PCC-aanpassing zal in de toekomst iets vaker voorkomen dan vroeger. Om preciezer te zijn: na 2023 zal eerder een PCC-waarde groter dan 0 worden berekend en door de gewijzigde berekening zal een PCC-resultaat nu vaker iets hoger uitkomen.

4 Aanbevolen playing handicap-percentages voor wedstrijden

De tabel met 'handicap allowance'-percentages is verfijnd en aangepast. Dit betreft aanbevolen playing handicap-percentages voor wedstrijden. Het doel van playing handicaps in wedstrijden op basis van de WHS-tabel is dat alle deelnemers gelijke kansen hebben om te winnen.

De prestatie van een speler met zijn of haar toegewezen playing handicap bepaalt alleen het wedstrijdresultaat van de wedstrijddeelnemer. Voor handicapdoeleinden geldt net als anders de prestatie van de speler op basis van zijn of haar baanhandicap.

De Engelstalige video hieronder is bedoeld voor golfers en legt uit waarom het gebruik van 'handicap allowance' in wedstrijden aanbevolen wordt. Je kunt de video gebruiken voor communicatiedoeleinden. (De link van de video is https://youtu.be/TjmoUtYckKI.)

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Waar vind ik de Rules of Handicapping?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.